ANNONCE

ARos Regnbuen, Aarhus, Studio Olafur Eliasson, 2011. Foto: Martin Keiding

Martin Keiding

Chefredaktør

Arkitekt MAA

I dette blad har vi gennem de sidste par år interviewet en del af landets stadsarkitekter (se også nedenfor) for at høre, hvordan det går, og hvad de synes om udviklingen i deres kommuner. Tænk, at vi overhovedet har stadsarkitekter, som på fagets vegne hver dag står på mål for kvalitet i planlægning og byggeri!

I Aarhus er stillingen som stadsarkitekt slået op med tiltrædelse d. 1. januar 2021, og jobbet er forankret under teknik- og miljødirektøren. Opgaven beskrives som tværgående rådgivning, med selvstændig initiativret. En såkaldt ‘fri fugl’, som der står i stillingsbetegnelsen. Det er blevet fremført i Bymonitor (tidligere Politiken Byrum), at der i opslaget også står, at den kommende stadsarkitekt skal kunne tage konflikter, men ikke selv opsøge dem.

Men mon ikke det kan lade sig gøre at føre en kritisk dialog, uden at det bliver opfattet som et forsøg på at skabe konflikt? En kritisk dialog handler jo om at undgå knas senere i processen, og dialog er jo i fuldkommen samklang med, hvordan enhver, der føler ansvar for sin by, vel går og tænker: Hvordan kommer det til at se ud?

Arkitektonisk byplanlægning, hvor man ikke kun nøjes med at se det hele fra oven, men også tænker rumligt og ser på sammenhænge, er trængt i baggrunden mange steder. Også i Aarhus, hvor der ikke er nogen arkitektonisk sammenhæng mellem Øens huse og den ‘gamle by’. Så hvis den frie fugl i fremtiden ikke kan bede om en ny skitserunde, uden at det vil blive opfattet negativt, ser det ikke så lyst ud for embedets mulighed for at agere kvalificerende i processen.

Nogle politikere og investorer vil sikkert helst undgå for mange kommentarer til deres projekter. Men det er der næppe særligt mange borgere, som synes er en god idé. Her spiller stadsarkitekterne en vigtig rolle, idet embedets overblik og faglighed kan være med til at åbne vigtige debatter om vores byer. 

Et sted i jobbeskrivelsen står der, at den kommende stadsarkitekt i Aarhus har mulighed for at afgive egne indstillinger til byrådet – også når dennes indstilling måtte være i strid med indstillinger fra magistratsafdelingerne.

Så fuglens vinger er ikke helt stækkede, men der er selvfølgelig god grund til at være på vagt, så stadsarkitekterne altid er need to have og ikke bare nice to have.

Martin Keiding

Chefredaktør

Arkitekt MAA

Udgivelse

Lederen blev udgivet første gang i Arkitekten 08/2020.

ANNONCE