ANNONCE

refshaleøen-kredit-dataforsyningen
Kommuneplan 2024 foreslår bl.a. Refshaleøen og Kløvermarken som nye boligområder. Foto: Dataforsyningen
Leder af

Martin Keiding

Chefredaktør

Arkitekt MAA

København vil fremskynde byggeriet af 40.000 nye boliger i perioden 2024-2036. I Økonomiforvaltningens anbefalinger i Kommuneplan 2024 står der imidlertid ikke noget om bæredygtighed eller genbrug af gamle konstruktioner, som f.eks. tomme kontorhuse m.m. Den eksisterende bygningsmasse er slet ikke med som sparringspartner i udspillet. Et enkelt sted i forvaltningens anbefalinger reflekterer man over reduceret C02, nemlig i forbindelse med mikroboliger, som dog primært er eksperimenter af private udviklere. Samtidig lægger man op til at øge størrelsen på familieboliger. Det hænger ikke sammen. Der sættes tillige skub i flere ungdomsboliger, nemlig 6000, ligesom 25%-kravet til alment i alle lokalplaner indskærpes. Det er prisværdigt, men dagens dagsorden handler også om at reducere nybyggeriet og genbruge mere, som også Københavns teknik- og miljøborgmester, Line Barfod (EL), har påpeget. I det lys forekommer de kommunale anbefalinger bedagede. Hverken budskaber fra The Copenhagen Lessons – udløberen af sidste års UIA-kongres, hvor der under punkt 3 står “Eksisterende byggede strukturer skal altid bruges, før man bygger nyt” – eller fra arkitektbranchens initiativ Reduction Roadmap synes endnu at være nået frem.

Hvad nu, hvis 10.000 af de nye boliger som et krav skulle etableres i eksisterende bygninger? Og er det ikke på tide at få brudt kommunegrænserne ned og set lidt mere overordnet på fordelingen af boligbyggeriet for at modvirke den vilde arealjagt i København, der indtil videre er gået hårdest ud over havneområderne?

For nylig udskrev Arkitektforeningens lokalafdeling København en åben idékonkurrence om hovedstadsområdets fremtid, der tager afsæt i ideerne bag den kommunegrænseoverskridende Fingerplan fra 1947 (se også Arkitekten 08/21, 01/24 og 02/24). Senest 2. maj modtages ideer til fase 1, men først i januar 2025 foreligger det endelige resultat af den langstrakte konkurrence.

Hvis kommunen skulle mangle inspiration i mellemtiden, står Det Kongelige Akademi lige nu klar med udstillingen Planetary Boundaries. 
Alternativt kan anbefales et helt arkitektfag, som ligger inde med opdateret viden om bæredygtigt genbrug, fortætning i byerne og mere fleksible boliger. Spørgsmålet om fleksible boliger er allerede formuleret i Økonomiforvaltningens anbefalinger. Det er et godt udgangspunkt.

Leder af

Martin Keiding

Chefredaktør

Arkitekt MAA

Udgivelse

Lederen er bragt i Arkitekten 03/2024.

ANNONCE