LKVV

Kontakt

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

LKVV – Ledelse i Kreative Videnvirksomheder

Leder i det kreative felt?
Danmarks eneste lederuddannelse målrettet ledere i den kreative branche.

LKVV er et lederudviklingsforløb med unikt fokus på de særlige udfordringer, som ledere af kreative virksomheder og organisationer ofte skal håndtere.

‘LKVV – Ledelse i Kreative Videnvirksomheder’ undersøger og arbejder med de ledelsesmæssige dilemmaer, der er knyttet til at udvikle en sund balance mellem forretningsmæssig styring og løbende at skabe udvikling i en kreativ virksomhed, der leverer særegne resultater. Der bliver stillet skarpt på de ledende medarbejderes opgave med en markedsorienteret tilgang til driften samtidig med kvalificeringen af videnvirksomhedens ydelse: de kreative kompetencer.

Ligeværdigt med det forretningsmæssige fokus arbejdes med det personlige lederskab for den enkelte. Det foregår gennem konkrete delopgaver, hvor deltagernes aktuelle udfordringer inddrages i læringsprocessen. Undervisningen kobler generelt teori og praksis og giver konkrete ledelsesværktøjer, som med det samme kan omsættes og bruges i hverdagen.

Over 100 ledere fra arkitekt- og designfaget, mediebranchen, museumsmiljøet m.fl. har indtil nu gennemført lederudviklingsforløbet med undervisere, der blandt andet er fast tilknyttede som forskere og eksterne lektorer på henholdsvis CBS og Københavns Universitet.

For at deltage i – og få det fulde udbytte af – kursusforløbet er det en forudsætning at have et vist personaleansvar og indflydelse på virksomhedens eller organisationens strategiske beslutninger. Desuden forventes en relevant anciennitet på mindst 10 år.

Forløbet strækker sig over 14 undervisningsdage fordelt over 8 måneder og afsluttes med eksamen. Undervejs er deltagerne tilknyttet en mindre studiegruppe, der støtter opgaveløsning og forståelse. Udover undervisningsdagene skal påregnes hjemmeopgaver og selvstudium.

Som en del af programmet skal den enkelte deltager lave en forpligtende aftale med nærmeste leder om ledelsesmæssig sparring og bistand til implementering af det lærte stof. Sparringspartneren kontaktes af kursets gennemgående underviser efter introduktionsworkshoppen og forventes desuden at deltage på dele af det afsluttende modul 4.

Kontakt

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Program
Se evt. programmet for forløbet LKVV 2021-2022 for uddybende information om de enkelte moduler.

Undervisere og oplægsholdere
Camilla Raymond, erhvervspsykolog og partner, Organisation
Michael Christiansen, fhv. bestyrelsesformand, Dansk Retursystem, Fjord&Bælt, DR, fhv. departementschef, fhv. direktør, Det Kongelige Teater
Thomas Ritter, professor, Department of Strategic Management and Globalization, CBS
Kristian Kreiner, professor emeritus, Department of Organization, CBS
Jan Mouritsen, professor, Department of Operations Management, CBS
Peter Bjørn Eriksen, strategisk rådgiver, MBA, Peter Bjørn management consulting
August Hage, godsejer, Orremandsgaard

Undervisningsdage
Forløbet begynder ultimo august 2023. Se de enkelte moduler og datoer i kursusoversigten.

Forløbets opbygning
Introduktionsworkshop – indhold og proces: 2 dage
Modul 1 – organisation, ledelse og relationer: 2 dage
Modul 2 – det personlige lederskab: 2 dage
Ledelsesportrættet: 2 dage (OBS! Afholdes som internatophold)
Træningsdag: 1 dag
Modul 3 – forretningssystemet: 2 dage
Modul 4 – forretningsplanen: 2 dage
Eksamensforberedende dag (træningsdag): 1 dag
Aflevering af projektopgave/forretningsplan
Eksamen (mundtligt forsvar af forretningsplan – bestået/ikke bestået)
Evaluering og afslutning

Pris
Kursusforløbet koster kr. 61.000 for medlemmer af Arkitektforeningen. For ikke-medlemmer kursusafgiften kr. 73.200.

NB! Maksimalt 4 deltagere på holdet fra samme arbejdsplads.

LKVV er udviklet af Arkitektforeningen og Danske Arkitektvirksomheder og gennemføres i et tæt samarbejde med bl.a. professorer fra Copenhagen Business School (CBS) og erfarne erhvervspsykologer fra konsulentfirmaet Organisation.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +