NYHED 27.09.23

Arkitekturens Dag 2023: Se, hvordan arkitekturen bidrager til bæredygtig udvikling i hele Danmark

Hvordan kan arkitektur og byudvikling bidrage til stærkere fællesskaber og en grønnere fremtid? Det giver kulturinstitutioner, kommuner, tegnestuer m.fl. landet over deres svar på, når de slår dørene op for oplevelser og fortællinger på Arkitekturens Dag den 2. oktober og i de efterfølgende dage. Årets tema er 'Verdensmål 11: bæredygtige byer og lokalsamfund', og programmet byder på mere end 100 oplevelser og arrangementer.

Tunnelfabrikken i Nordhaven i København er ét af de steder, som kan opleves på Arkitekturens Dag. Foto: Astrid Maria Rasmussen

Katrine Østergaard Bang

Planfaglig konsulent

+45 30 85 90 14

kb@arkitektforeningen.dk

Renovering, klimasikring og byudvikling for bedre biodiversitet.

Arkitekturen fylder stadig mere i den brede samfundsdebat og med god grund. For arkitektur og byggeri spiller en afgørende rolle for vores hverdag og den bæredygtige udvikling af samfundet. Ikke mindst kan arkitekturen bidrage væsentligt til løsningen af mange af de store samfundsudfordringer, som klimaforandringer, overforbrug af ressourcer og mistrivsel og ensomhed blandt unge såvel som ældre.

Overalt i Danmark har arkitekter og andre aktører i det byggede miljø taget udfordringen op, og på Arkitekturens Dag den 2. oktober kan du få indblik i, hvordan arkitekturen påvirker vores livskvalitet og fremtid. På dagen har både børn og voksne mulighed for at komme helt tæt på arkitektur og aktuelle byudviklingsprojekter, som udfordrer den måde, vi lever, bygger og bor på – og bidrager til mere bæredygtige byer og lokalsamfund.

”Danmark er fuld af fantastisk arkitektur og bygningskultur, der, som ramme for vores hverdag og fællesskaber beriger og berør os. Samtidig er arkitekturen en afgørende nøgle til den grønne omstilling og implementeringen af FN’s Verdensmål, netop fordi den kan konkretisere og understøtte vores drømme om en bedre verden. Jeg håber, rigtig mange vil bruge Arkitekturens Dag til at udforske, opleve og værdsætte arkitektur, som gør en forskel for vores livskvalitet og fremtid,” siger Johnny Svendborg, forperson i Arkitektforeningen.

Oplevelser og debat over hele landet

Arkitekturens Dag er en årligt tilbagevendende begivenhed, som foregår over hele verden. Begivenheden falder altid den første mandag i oktober. I år er det den 2. oktober, men nogle arrangører tyvstarter allerede i dagene før, mens andre arrangementer følger i dagene derpå. I Danmark er det Arkitektforeningen, som holder snor i programmet, der byder på arrangementer i hele landet.

Katrine Østergaard Bang

Planfaglig konsulent

+45 30 85 90 14

kb@arkitektforeningen.dk

Hvad er Arkitekturens Dag?

Arkitekturens Dag er en årligt tilbagevendende festdag, som er indstiftet af Den Internationale Arkitektforening UIA i 1988 og foregår i hele verden. I Danmark er det Arkitektforeningen, som holder snor i begivenheden, der giver borgere og fagfolk over hele landet mulighed for at få indblik i aktuelle projekter, komme helt tæt på arkitekturen og blive klogere på dens betydning for vores liv og fremtid.

Arkitekturens Dag afholdes hvert år den første mandag i oktober – og i dagene før og efter.

“Arkitekturen en afgørende nøgle til den grønne omstilling og implementeringen af FN’s Verdensmål, netop fordi den kan konkretisere og understøtte vores drømme om en bedre verden.”

Johnny Svendborg, forperson i Arkitektforeningen

Kulbroen i Aarhus. Foto: Aarhus Kommune

Hvad skal du opleve på Arkitekturens Dag?

Se hele programmet og få overblik over, hvad der sker i de forskellige egne af landet

Find et arrangement nær dig

Årets tema kan opleves og fortolkes på mange måder: I Holstebro er sygehusets livsvigtige funktioner nu fortid, og på Arkitekturens Dag kan man kigge forbi og høre om Sygehusgrundens forvandling til bæredygtig bydel. Horsens Kommune inviterer til gratis arrangementer fra morgen til aften. Her kan man blandt andet komme på byvandring med byens nye stadsarkitekt eller se Horsens fra oven. I Aarhus er Arkitekturens Dag udvidet til én hel uge med et væld af aktiviteter over hele kommunen, lige fra udstillinger, byvandringer og åbne tegnestuer til kurset “Gå til byudvikling”. I Nordhavn i København åbner Tunnelfabrikken dørene til de gamle ØTC-haller, som skabte tunnelforbindelsen mellem Danmark og Sverige. På Arkitekturens Dag kan man komme på rundtur og høre historien om, hvad de er skabt til, og hvad de skal blive til – én bydel under samme tag.

Mange kommuner benytter desuden Arkitekturens Dag til at præmiere bygninger af særlig høj kvalitet og invitere byens borgere til debatter og oplæg om, hvad der gør netop disse bygninger værd at præmiere.

Om årets tema

FN’s 17 verdensmål er en fælles global arbejdsplan for en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten. Verdensmålene handler om alt fra klima og bæredygtighed til øget social lighed, sundhed mm. Verdensmålene blev vedtaget i 2015, og vi er nu halvvejs mod 2030, hvor de skal være opfyld. Skal vi nå dem, er vi nødt til at arbejde på flere fronter, og én af vejene går via arkitektur og byggeri.

Arkitekturen, planlægningen og bygningskulturen er afgørende for at skabe en både miljømæssig og social udvikling og spiller ind i alle de 17 verdensmål, men måske særligt nr. 11 ’Bæredygtige byer og lokalsamfund’, der er årets tema for Arkitekturens Dag.

Sådan bidrager arkitekturen til det 11. af FN’s 17 verdensmål – ’Bæredygtige byer og lokalsamfund’:

  • Ved at løse nogle af de udfordringer, som følger med den øgede urbanisering. I byerne med fokus på boligmangel, infrastruktur, forurening og adgang til natur og grønne områder. Og i landdistrikterne for at sikre gode rammer om fællesskab, undervisning, offentlige servicetilbud og transport.
  • Ved at skabe tilgængelige, betalbare og sunde boliger, vellykkede skoler og inkluderende byrum og mødesteder, som gavner alle mennesker, inklusive mennesker med fysiske handicap eller andre mindre synlige udfordringer.
  • Ved at sikre kommunernes langsigtede attraktivitet over for både indbyggere, virksomheder og turister. For eksempel gennem bevaring og udvikling af kulturarven til gavn for den lokale sammenhængskraft og identitet.
  • Ved at etablere ny infrastruktur – lige fra cykelbroer til genbrugsstationer og ladestationer for elbiler, som fordrer en mere miljømæssige bæredygtig levevis og skaber nye fysiske forbindelser i lokalområderne.
  • Og ved at udfordre status quo og udvikle nye løsninger på udfordringer med klima, overforbrug af ressourcer, larm og lysforurening.
Gå på opdagelse i Faaborgs rige kulturarv fra konserves til kultur på Arkitekturens Dag. Foto: Visit Faaborg
Vejle Ressourcecenter er ét af de steder, som kan opleves på Arkitekturens Dag den 2. oktober. Foto: Vejle Kommune
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +