Vandets veje

Under kampagnen "Vandets veje" undersøger Arkitektforeningen, sammen med førende forskningsinstitutioner, planlæggere, juridiske eksperter, landskabsarkitekter m.fl., hvordan vi kan arbejde med og ikke imod vandet i udviklingen af danske by- og landdistrikter.

Foto: Johny Kristensen (IStock)
Vil du vide mere?, Kontakt:

Boris Brorman Jensen

MAA og ph.d. i urbanisme

bbj@borisbrorman.dk

Vandets veje

Vand er en livsforudsætning og grundlag for al bosætning. Der skal bruges vand til dyrkning af fødevarer, kvæghold, husholdning, hygiejne og industriproduktion. Vand er kulturbærende, og mennesker har altid bosat sig, hvor der er let adgang til vand. Men det nødvendige naboskab er ikke altid lykkeligt.

Gennem historien har katastrofer i form af oversvømmelser og stormfloder udryddet hele landsbysamfund og gjort tusindvis af mennesker hjemløse. Hvis udviklingen skal vendes, er der brug for nye alternative strategier.

Et nyt blåt Danmarkskort

Natursporet under Agenda Earth lægger ud med projektet “Vandets veje”, hvor vi spørger: Hvordan arbejder vi med og ikke imod vandet, når vi arbejder med udvikling af by- og landdistrikter?

Projekt ’Vandets veje’ vil med afsæt i et nyt blåt danmarkskort, der lanceres i sommeren 2024, vise hydrosfæren og hele det naturlige vandsystems komplekse dynamik. Med udgangspunkt i “Det blå danmarkskort” igangsættes også et ’open call’, der – gennem tre forskellige danske cases – skal vise en vej frem. En væsentlig del af projektet kigger på det lovgivningsmæssige – understøttet af vandløbsloven, vandsektorloven, klimatilpasningsloven m.fl. – så vi i højere grad kan planlægge og bygge med afsæt i vandsystemernes naturlige løb både over og under jorden

Det Blå danmarkskort udarbejdes i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus og en række fageksperter fra blandt GEUS og Vand Center Syd. I spidsen for projektet står arkitekt MAA og ph.d. i urbanisme Boris Brorman Jensen.

Vil du vide mere?, Kontakt:

Boris Brorman Jensen

MAA og ph.d. i urbanisme

bbj@borisbrorman.dk

Om Agenda Earth

I efteråret har Arkitektforeningen i samarbejde med Dreyers Fond lanceret udviklingsprojektet Agenda Earth. Projektet kobler arkitektfaglige og juridiske kompetencer, der sammen skal genere ny viden, skubbe til både kulturelle og lovgivningsmæssige barrierer og skabe nye svar og billeder på, hvordan det byggede miljø kan bidrage effektivt til den grønne omstilling af samfundet. Det vil løbende udmønte sig i arrangementer, debatter, udstillinger, eksempelsamlinger, anbefalinger m.m. inden for projektets tre spor: NATUR, MATERIALER og TRANSFORMATION.

Men Agenda Earth er også en overordnet dagsorden, som de fleste aktører i samfundet i stadig højere grad forholder sig til praktisk som eksistentielt, ikke mindst de forskellige fagfolk, som vil være knyttet til projektet. Dem vil vi løbende opfordre til at dele deres tanker, inspirationer eller nye indsigter i en klumme.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +