Akademisk Arkitektforening

bæredygtig

TANGTAGE PÅ LÆSØNød lærer nøgen kvinde at spinde, lyder ordsproget. Næsten sådan opstod den unikke byggetradition på Læsø, der har præget øens byggeskik i mange generationer. I dag er blot 20 huse bevaret. Alle i forfald. Men med det store skulderklap, Europa Nostra Prisen har givet lokalinitiativet Tangbanken, er der håb forude. 

Af: Gunhild Askehave

Stafetten for bæredygtig arkitektur
Stafetten for bæredygtig arkitektur er et nyt initiativ iværksat af fire MAA ildsjæle. Stafetten skal give arkitektstanden motivation, omtale og indflydelse til at præge udviklingen af bæredygtigt byggeri.

Formålet med stafetten er at debattere og dele viden.

Ny styrelse skal skabe grønnere statsligt byggeri


Den nye styrelse Bygningsstyrelsen skal skabe bedre energieffektivitet og sikre stordriftsfordele ved at samle hovedparten af statens bygge- og ejendomsaktiviteter under ét tag.

Af Martin Yhlen

Udgiv indhold