Årsmøde i Arkitektforeningen Vestjylland

Arkitektforeningen Vestjylland inviterer til årsmøde i Viborg.

Tidspunkt:

10.03.2020 Kl. 18.00

Arrangeret af:

Arkitektforeningen Vestjylland

Sted:

Mødested: Nytorv, Viborg

Du inviteres hermed til Arkitektforeningen Vestjyllands årsmøde.

Kl. 18:00 Byvandring – Viborg. Vi ser på nogle af byens nye byrum herunder Viborg Baneby, med en lokal kendt arkitekt som guide
Ca. 19:30 Spisning og årsmøde på restaurant ”For Enden Af Gaden”, Sct. Mathias Gade 9, 8800 Viborg. Deltagelse af foreningens formand/direktør.

Af hensyn til serveringen bedes du tilmelde dig senest onsdag d. 4. marts til:
Tyge Dahl, td@dahlark.dk, 3022 1823

Foreløbig dagsorden for årsmødet er iht. foreningens love:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om arbejdet i repræsentantskabet (v. formanden)
3. Beretning om afdelingens virke (v. leder af lokalafdelingen)
4. Forslag til behandling
5. Valg
6. Eventuelt

Ad. pkt. 4:
Forslag til behandling skal indsendes til afdelingens ledelse senest 8 dage efter årsmødets bekendtgørelse. Såfremt der er ændringer til den foreløbige dagorden, vil den endelige dagorden blive udsendt senest d. 04.03.2020. I modsat fald gøres ovenstående foreløbige dagsorden gældende som den endelige dagsorden.

Valget sker for en to-årig periode. Valg til ledelsen medfører tillige medlemskab af repræsentantskabet
(4 ordinære medlemmer + to suppleanter). Ledelsen konstituerer sig selv efter valget med hhv. leder og kasserer. Der er således ikke valg til de enkelte poster under årsmødet.

På valg er:

Tyge Dahl (leder) modtager genvalg
Birgitte Eybye modtager genvalg
Carsten Maegaard (suppl.) modtager genvalg
Herudover består ledelsen af:
Therese B. Agerkilde
Lærke Dahl Ravnsbæk
Dorthe Gad (suppl.)

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +