En ny fremtid – et parcelhuskvarter i Ishøj

72 arkitektstuderende fra kandidatprogrammet Kulturarv, Transformation og Restaurering har brugt efteråret på at arbejde med parcelhuse. Resultaterne kan ses på en udstilling i Ishøj By Center 20.01.2023 - 30.01.2023.

Tidspunkt:

Udstillingen kan ses 20.01.2023 - 30.01.2023.

Sted:

Ishøj By Center, Ishøj Østergade 43, 2635 Ishøj

Arrangeret af:

Kulturarv, Transformation og Restaurering, Det Kongelige Akademi

Kan et klassisk parcelhus fra 1970 omdannes til to ældreboliger? Eller kan parceller lægges sammen til fælleshaver, der giver beboerne grøntsager og samtidig klimasikrer deres huse?

De studerende fra Kulturarv, Transformation og Restaurering har arbejdet med parcelhuskvarteret på Bredekærs Vænge i Ishøj. Kvarteret blev opført i 1970 som en parcelhusudstilling, og består i dag af 95 boliger.

Udgangspunktet for arbejdet var at lade kvarteret, parcellerne og husene gennemgå en form for transformation, og bruge dem på nye måder.

Typehuse med nye funktioner

Oprindelig var typehusene var tænkt til børnefamilier der ville ud af byen, men i dag bor der i snit blot 2,5 personer i et klassisk parcelhus, fordi børnene er fløjet fra reden.

Nogle af de arkitektstuderende har derfor arbejdet med alternativ brug af parcelhusene, og løst det ulige forhold mellem antallet af beboere og kvadratmeter, samt en stigende grad af ensomhed blandt de nu aldrende husejere.

Andre har arbejdet med mulige transformationer af parcellerne. Fx har et projekt valgt ikke at se på huse og parceller som aflukkede universer adskilt af hegn og hæk, men derimod i en sammenhæng, hvor der både kan indtænkes sociale områder og etablering af regnbede, så regnvand kan håndteres lokalt.

Alt er løst uden brug af nye byggematerialer, og de studerende har istedet tænkt i alternative løsninger. Fx kan mursten fra en ubrugt garage bruges til nye vægge. En tredje gruppe studerende har arbejdet med opmåling af et typehus. Deres opmålinger skal bruges til at udregne livstidscyklussen (LCA) på typehuse, og være med til at fastslå, hvordan man bedst renoverer parcelhuse.

I dag rives godt 1000 parcelhuse ned om året, og erstattes af nye typehuse bygget af nye byggematerialer.

Fremtidens arkitekter skal renovere

”Jeg havde frygtet, at de studerende hellere ville arbejde med store spektakulære bygninger, fremfor små parcelhuse. Men de har været meget engagerede, for det er fremtiden vi har kigget ind i,” siger Charlie Steenberg, som er underviser på Kulturarv, Transformation og Restaurering og samtidig i gang med en ph.d. der ser på parcelhusets fremtidige brug.

“De studerende skal have redskaber og viden, så de har mulighed for at agere bedst muligt i en fremtid, hvor de skal arbejde med at renovere frem for at rive ned og bygge nyt. Vi står over for en akut mangel på ældreboliger, og der har parcelhusene et stort potentiale: De er her allerede, beboerne er generelt ældre og husene er placeret tæt på offentlig transport og indkøbsmuligheder,”.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +