Webinar om den nye pensionsordning

I 2021 skal alle medlemmer af Arkitekternes Pensionskasse beslutte, hvorvidt man vil overgå fra en pensionsordning med gennemsnitsrente til en pensionsordning med markedsrente. For yngre medlemmer vil det give mulighed for at øge investeringsrisikoen og fordre et højere afkast. Arkitekternes Pensionskasse afholder et webinar om den nye pensionsordning 3 i 1 Livspension. Læs hvorfor Lene Dammand Lund og Holger Bisgaard, som begge er nye i bestyrelsen, mener at det er værd at gå op i sin pension - og om pensionskassens fokus på investeringer til fordel for klimaet.

Foto: Arkitekternes Pensionskasse

Tidspunkt:

04.03.2021 kl. 14:30-16:00

Arrangeret af:

Arkitekternes Pensionskasse

Sted:

Online

Indlæg af Lene Dammand Lund, næstformand, og Holger Bisgaard, bestyrelsesmedlem, i Arkitekterne Pensionskasse:

Vi skriver dette indlæg som to nye i bestyrelsen for Pensionskassen for Arkitekter & Designere. Det er en ny verden, der har åbnet sig for os. Vi skal tage stilling til nye former for pensionsordninger og forsikringsdækninger, til ansvarlige investeringer, og vi skal forholde os til, om afkastet i de investeringer, vi har, er godt nok, om risikoprofilen ved forskellige investeringer er økonomisk ansvarlig, osv. Læringskurven er stejl, og der skal tages stilling til mange tal og læses mange sider for at kunne følge og påvirke pensionskassen i den retning, vores medlemmer ønsker det. Alt det gør vi gerne, og vi håber også, hen ad vejen, at få flere af vores kollegaer til at interessere sig lidt mere for deres pensionisttilværelse. For den skal forberedes i tide, og der er vigtige valg at tage.

Arkitekter og designere har valgt at lade vores pensionskasse være del af et større administrationsfællesskab i Sampension. Det har vi gjort for at kunne tilbyde medlemmerne moderne pensionsprodukter og professionel rådgivning. Det er vigtigt for os, at medlemmerne får en grundig rådgivning om deres pension, så den kan tilpasses det enkelte medlems behov bedst muligt. Vores omkostninger er samtidig blevet nedbragt til omkring det halve ved at skifte fra det tidligere fællesskab i Unipension til Sampension. Det er blandt de laveste i akademikerkasserne.

Vores fælles pensionsopsparing gør verden grønnere

Det er helt centralt for os, at investeringen af medlemmernes pensionsmidler sker på et ansvarligt grundlag. Mens vi sparer op, kan vi rent faktisk bruge vores pensionsopsparing til at flytte verden i den rigtige retning. I pensionskassen har vi en samlet formue på omkring 10 mia. kr. mens hele fællesskabet har aktiver for 340 mia. kr. Den betydelige formue giver bestyrelsen en gennemslagskraft, der er 30 gange større og en unik mulighed for at påvirke de virksomheder, vi er investeret i.

Klima er et af de områder, som bestyrelsen og pensionskassen bruger mange kræfter på. Det ligger bestyrelsen meget på sinde, at vores tiltag på klimaområdet skal gøre en reel forskel for klimaet og ikke blot være nemme løsninger, der kan få pensionskassen til at se klimavenlig og lysegrøn ud på papiret.

Med vores klimatiltag støtter pensionskassen fuldt ud op om målsætningerne i Paris-aftalen. Vi stiller høje krav til vores samlede investeringers klimahensyn. Konkret, har vi sat os et mål om hvert år at nedbringe den samlede CO2-udledning af pensionskassens aktieportefølje. På den måde stiller vi krav til alle dele af værdikæden for fossile brændsler, ikke udelukkende til den fossile sektor. Derudover fra-sælger vi systematisk de selskaber, som ikke ønsker eller evner den grønne omstilling. På den måde sikrer vi os, at pensionskassens formue er investeret i lige præcis de selskaber, der driver omstillingen. Med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål går vi desuden aktivt i dialog med virksomhederne om forbedringer på andre væsentlige områder.

Som eksempler på nogle af de resultater pensionskassen og fællesskabet allerede har opnået, er et fald i aktieporteføljens CO2-udledning på godt 40 % over de seneste to år, en markant stigning i grønne investeringer til næsten 17 mia. kr. Derimod er det nu kun omkring 0,4 % af vores penge, der er investeret i udvinding af olie.

Pensionskassens investeringsafkast var i 2020 i den lave ende. Det skyldes mange forhold, f.eks. betød coronaen et stort fald i aktiernes værdi, og selvom aktierne senere på året kom sig, har også de negative obligationsrenter haft en stor betydning. Det er helt naturligt med gode og mindre gode investeringsår. Det afgørende for pensionsopsparingen er at skabe et godt langsigtet afkast og set over en længere årrække, er det heldigvis også tilfældet.

Vigtige beslutninger skal tages i 2021

Mange får ikke lige kigget på den besked, der kommer fra pensionskassen. Pensionstilværelsen kan synes langt ude i fremtiden og handler også om livets skyggesider, død, sygdom og ulykke. Men faktisk handler det jo først og fremmest om økonomisk tryghed. Både for en alderdom, som man ønsker at leve den, men også i form af forsikringsdækninger hvis uheldet er ude, mens man stadig er på arbejdsmarkedet.

Vi ved, at mange kigger på deres egen pensionsordning, men når vi så taler om, hvad der sker i selve pensionskassen, som er grundlaget og rammen om ens egen opsparing og forsikringsdækninger, så falder interessen desværre til et meget lavt niveau. I foråret afviklede vi generalforsamlingen digitalt på grund af Covid-19. Der deltog kun 46 personer, og kun 9 % af medlemmerne afgav deres stemme i forbindelse med valg til bestyrelsen. Det synes vi er lidt bekymrende. For pension er noget, vi er fælles om, når man som os er en del af en arbejdsgiverbetalt og medarbejderejet pensionskasse.

Bestyrelsen har i flere år arbejdet på, at alle medlemmer kan få en pensionsordning med en investeringsrisiko, der passer til deres alder og risikosituation. Det har ført til, at du som medlem af pensionskassen skal tage en stor beslutning i år, nemlig hvorvidt du ønsker at overgå fra en pensionsordning med gennemsnitsrente til en pensionsordning med markedsrente. Det er et valg hver enkelt af os skal tage i år. For yngre medlemmer vil det give mulighed for at øge investeringsrisikoen og dermed åbne muligheden for et højere afkast og bedre pension på lang sigt. Der kommer i løbet af foråret mere information ud om dette.

Ansvarlighed og boliger

Når vi nu er arkitekter, så interesserer vi os selvfølgelig også for ejendomme. I en årrække har pensionskassen ikke investeret direkte i ejendomme, men købt aktier i firmaer, der ejer ejendomme både i ind- og udlandet. For to år siden begyndte vi igen at investere direkte i ejendomme, og vi er i gang med at opbygge en ejendomsportefølje. Det har betydning for afkastet og giver medlemmerne fortrinsret til lejeboliger i hele vores administrationsfællesskab. Lad os kort nævne to virkelig spændende projekter, som vi kan være en del af, fordi vi investerer sammen i fællesskabet.

PH Park i Hørsholm, hvor der opføres 133 nye lejeboliger, som forventes at stå klar til indflytning i sommeren 2022. PH Park-projektet i Hørsholm skal DGNB Guld-certificeres og er et enestående byudviklingsprojekt i en attraktiv kommune med en god underliggende demografi. Omkring bebyggelsen etableres også en bypark med tilhørende sø, som skal ligge centralt i projektet og bidrage til bæredyg-tig regnvandshåndtering. Boligerne er fordelt over et areal på godt 14.000 kvadratmeter.

Bellakvarter A/S ejer udviklingsområderne omkring Bellacentret i Ørestaden, hvor vi primært vil udvikle boliger og erhvervsejendomme på de tidligere parkeringsarealer. Bellakvarter er som det første byområde i Danmark blevet midtvejscertificeret med DGNB Guld, og vi håber at opnå en guld-certificering, når hele området står færdigt. Samlet set omfatter aftalen om Bellakvarter retten til at bygge 129.000 kvadratmeter boliger, Udviklingen af området er i fuld gang, og de første af vores boligejendomme vil stå klar til indflytning i starten af 2021. Målet med Ørestad er at skabe Københavns grønneste bydel med plads til 80.000 arbejdspladser, 25.000 beboere og 20.000 studerende, når området er færdigudviklet.

Vi håber, vi har vækket din lyst til at følge pensionskassen mere tæt både for din egen skyld, og for at vi fælles kan få den bedste pensionskasse. Så derfor glæder vi os til at se dig til online medlemsmøde den 4. marts kl. 14:30-16:00 eller til generalforsamling den 13. april kl. 16.

Lene Dammand Lund, næstformand, og
Holger Bisgaard, bestyrelsesmedlem, i Arkitekterne Pensionskasse.

Tilmeld dig via linket i toppen.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +