Innovation af ingenting

– kan vi løse klimakrisen, ved at gøre mindre? Netværksgruppen for FNs Verdensmål i byggeriet inviterer til en eftermiddag, hvor det diskuteres, hvorvidt nogle af branchens svar på klimakrisen kan findes, hvis vi lærer at trække fra frem for at lægge til, når vi udvikler byggeriet.

Tidspunkt:

22.09.2023 kl. 13-17

Sted:

Det Kongelige Akademi Philip de Langes Allé 10, 1435 København K Rundvisning er i bygning 53, (indgang ved caféen) og netværksarrangement er i Auditorium 10 (Bygning 68, stuen i opgang A)

Arrangeret af:

We Build Denmark og Det Kongelige Akademi

Kan færre materialer, mindre teknologi, simplere regler og færre nye kvadratmeter hjælpe os til at finde nye veje mod absolut bæredygtighed? Hvorfor er det nemmere at gøre mere end mindre? Og hvordan sikrer vi høj kvalitet og standard, hvis vi ændrer strategi?

Klimakrisen er i høj grad en forbrugskrise, og i Danmark bruger vi fire gange så mange ressourcer hvert eneste år, som vi har til rådighed. Vi skal bruge mindre – men vi skal også bruge klogere. Til dette netværksmøde diskuterer vi, hvordan vi kan ændre vores måde at finde løsninger på, og hvad det giver os af nye udfordringer og muligheder.

Arrangementet byder på en eksklusiv omvisning i Det Kgl Akademis nye udstilling ’Planetary Boundaries’ (Kræver særskilt tilmelding), oplæg fra forskellige førende fagpersoner i byggeriet om potentialer og udfordringer ved at trække fra samt festlig lancering af bogen ’Innovation of Nothing – The capabilities needed to lead sustainable change in the built environment’.

Bogen kan på dagen købes til reduceret pris.

Program

13.00 Omvisning i ’Planetary Boundaries’

21. september åbner akademiets efterårsudstilling, som viser inspirerende bud på, hvordan arkitektur og design kan skabe bedre forhold for mennesker indenfor de begrænsede ressourcer planeten rummer. Pelle Munch-Petersen viser rundt i udstillingen og fortæller.
v/ Pelle Munch-Petersen, Associate Professor, Det Kongelige Akademi – Institut for Bygningskunst og Teknologi, CINARK

14.00 Pause

14.30 Innovation af ingenting – Fagligt arrangement

Velkommen, introduktion til We Build Denmark, netværket og dagens program
v/ Ingeborg Hau, Kurator og redaktør, Det Kongelige Akademi – Institut for Bygningskunst og Teknologi

14.40 Hvad betyder ’Innovation af ingenting’

Hvordan vender vi byggeriet på hovedet, så vi bygger mindre, bruger mindre, men tænker mere? Hvordan oversættes det til materialer, teknologier og arkitektur?
v/ Pelle Munch-Petersen, CINARK

14.55 Kvalitet – kan vi få bedre boliger ved at innovere de bygninger, vi allerede har?

Der mangler boliger i byerne og dem, vi har, er for dyre til almindelige familier. Kan vi løse boligmangel ved at omdanne de bygninger, vi har til overs? Kan vi skabe bedre boliger uden at bygge nye?
v/ Thorbjørn Lønberg Petersen, Ph.d.-stipendiat

15.10 Forretning – kan vi overleve som branche, hvis vi bygger ingenting?

Hvor efterlader det arkitekterne, hvis vi løser vores problemer uden at bygge nyt? Hvad skal entreprenører, ingeniører, producenter leve af, hvis vi trækker fra, fremfor at lægge til?
v/ TBC

15.25 Diskussion

Vi diskuterer potentialer og udfordringer ved et byggeri og en bygningsmasse, der ikke vokser i hverken skala eller kompleksitet
v/ Oplægsholdere, netværket og Ingeborg Hau (moderator)

15.50-16.00 Pause

16.00 – 17.00 Boglancering af ’Innovation of Nothing – The capabilities needed to lead sustainable change in the built environment’

Velkomsttale ved Natalie Mossin, Institutleder og redaktør, Det Kongelige Akademi – Institut for Bygningskunst og Teknologi

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +