Kunst i byudvikling – hvorfor det?

Hvorfor inddrage kunst i byudvikling? Det sætter Realdania By & Byg fokus på ved dette online erhvervsarrangement. Her kan man få inspiration til, hvordan kunsten kan tænkes ind, når bymiljøer og byggerier skal udvikles – og ikke mindst hvilken værdi det kan give.

Tidspunkt:

27.04.2021 kl. 9:30 - 11:30

Arrangeret af:

Realdania By & Byg

Sted:

Online via Teams

Med udgangspunkt i Kanalbyens arbejde med kunst i byudvikling kan du høre konkrete cases på, hvordan det kan gøres, og hvilken værdi det har for investorer og byområdet.

Når nye bydele skal udvikles, kan kunsten skabe tidlig opmærksomhed og ejerskab, den kan være med til at drive bylivet frem og tilføre området værdi. Men kunsten kan også give eksisterende byrum og kvarterer et løft og involvere områdets borgere – ligesom den kan give det enkelte byggeri identitet og bidrage positivt til trivslen hos bygningens beboere eller brugere.

Rammerne for at indarbejde kunst i byudvikling og byggeri er blevet bedre i de senere år – bl.a. fordi mange kunstnere er blevet vant til at forholde sig til det enkelte sted og indgå i involverende processer med borgere og brugere. Og ofte giver det gode resultater, når der er tale om en egentlig samskabelse mellem kunstnerne og de fagprofessionelle fra starten af en byudviklings- eller byggeproces.

Program

Kl. 9.30-9.40 Velkomst og introduktion til Realdania By & Byg
Anne Mette Rahbæk, udviklingschef i Realdania By & Byg, byder velkommen. Hvorfor ønsker Realdania By & Byg at inddrage kunst i byudvikling? Erfaringer med kunst i byudvikling i Realdania By & Bygs byudviklingsprojekter.

Kl. 9.40-10.05 Hvorfor inddrage kunst i byudviklingen?
Jeannette Ehlers, kunstner og udvalgsleder for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst fortæller sammen med Louise Straarup, mag.art. i kunsthistorie, HD(O) og specialkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen om, hvordan kunst er blevet anvendt gennem tiden i byrum, i bygninger og i hele bydele. Hør også om hvad kunst gør ved mennesker. Hvilken motivation og drivkraft kan der ligge bag det at udvikle kunst til nye byrum og bydele? Hvordan kan kunst engagere borgere og aktører? Hvordan kan kunst indarbejdes som en del af strategisk byudvikling?

Kl. 10.05-10.25 Hvordan kan kunst inddrages i byudviklingen, og hvilken værdi skaber det for byggeriet og byudviklingen?
Case: Kanalbyen i Fredericia.
Tim Halvorsen, projektdirektør i Kanalbyen, fortæller om, hvordan Kanalbyen arbejder strategisk med at integrere kunst i byudviklingen. I Kanalbyen er kunst en integreret del af bydelens udviklingsplan og dermed indtænkt i byudviklingen fra start. I dag arbejder Kanalbyen med at indarbejde kunst i de enkelte boligbyggerier sammen med de private bygherrer, der opfører dem.

Kl. 10.35-10.55 Hvilken værdi og betydning har kunst for investorer?
Case: A. Enggaard A/S
Palle Priska, afdelingschef i entreprenørvirksomheden A. Enggaard A/S, fortæller, hvordan A. Enggaard som investor i Kanalbyen har oplevet at arbejde med kunst i deres byggeprojekter, senest i et nyt parkeringshus i Kanalbyen, hvor værket Hydra – et gigantisk glasøje af farvet mosaik – indgår som en integreret del af p-huset. Hvad kræver et samarbejde mellem byggeri og kunst? Hvilke udfordringer har der været undervejs?

Kl. 10.55-11.15 Hvordan kan kunst bruges strategisk i udviklingen af et sted?
Case: Vejle Kommune
Lisbet Wolters, stadsarkitekt og Chef for By, Land & Klima i Vejle Kommune, fortæller om, hvordan Vejle Kommune de seneste år har arbejdet med at indtænke kunst i byudvikling. Hvad er kommunens erfaring med arbejdet med kunst, og hvilken værdi giver det? Hvilke organisatoriske rammer om kunstprojekterne kræver det for at sikre fremdrift og bred opbakning?

11.15-11.30 Spørgsmål og debat

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +