Medlemsfrokost med Magnus Haahr Nielsen

Arkitekt MAA Magnus Haahr Nielsen, tidligere byplanlægger og projektleder i Roskilde Kommune fortæller om at arbejde som ung kommunal byplanlægger, og hvordan han har brugt sin arkitektfaglighed til at skabe indflydelse og rammer for menneskers liv. Hør også hvordan han har brugt sine erfaringer fra kommunalt regi, som afsæt for at stifte tegnestuen Gründl Haahr.

Tidspunkt:

21.06.2021 kl. 12.15-12.45

Arrangeret af:

Arkitektforeningen

Sted:

Online via Microsoft Teams

På baggrund af en række konkrete byudviklingsprojekter vil Magnus give et indblik i den faglige udvikling det har givet at gå fra klassisk tegnestuearkitekt til at arbejde som kommunal byplanlægger, hvor arkitektfagligheden skal anvendes på en anden måde og man skal lære at navigere i et nyt felt af politiske beslutningsprocesser, bygherrer og lokalplaner mv. Samtidig er det en enestående mulighed for at skabe indflydelse, sikre bevarelse af kulturmiljøer, udvikling af udsatte boligområder og bredt påvirke udviklingen af det fysiske miljø, som rammer for menneskers liv.

I december 2020 etablerede Magnus sammen med Stefan J. Gründl tegnestuen Gründl Haahr, der arbejder med strategisk byudvikling, landskab og arkitektur. Her udvikles projekterne i en helhedsorienteret og strategisk tilgang til faget, og i mødet mellem landskabets store skala, stedets historiske lag og de nære sanselige oplevelser for derigennem at fremkalde stedbundne fortællinger og klare planmæssige greb.

Vil du være med?

Vil du have fagligt input til dit arbejde, dele en indsigt på et område med os andre, etablere nye netværk og udforske samarbejdspotentialer på tværs af arbejdspladser og -opgaver?

Formålet med frokostmøderne er at give MAA’er et indblik i bredden og diversiteten i det arkitektfaglige arbejde. Dit indspark kan være alt fra et lille oplæg til et værkbesøg, hvor du filmer og fortæller on site.

Send dit forslag til en medlemsfrokost til fagkonsulent Katrine Østergaard Bang på mail kb@arkitektforeningen.dk. De foregår alle mandage fra 12.15-12.45 i ulige uger fra slut august til december.

Grundl-Haahr_A-Blue-Entrance-To-the-City-in-the-Sea

Se eller gense medlemsfrokost med arkitekt MAA Magnus Haahr Nielsen. Foto: Gründl Haahr

Næste frokostmøde

I efteråret breder vi vores fokus ud til andre dele af faget og åbner op for nye input. Har du et emne eller projekt, du brænder for at fortælle om eller diskutere med dine fagfæller, så er du velkommen til at byde ind på en dato. Møderne ligger mandag kl. 12.15-12.45 i ulige uger (uge 35-49). Kontakt: Katrine Østergaard Bang

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +