Webinar: Miljøvurdering af Lynetteholm

Arkitektforeningen, Danske Landskabsarkitekter, Foreningen af Byplanlæggere og Ingeniørforeningen inviterer til fælles medlemswebinar om miljøvurderingen af Lynetteholm, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt i offentlig høring frem til den 25. januar.

Illustration: By & Havn

Tidspunkt:

19.01.2021 Kl. 16.00-18.00

Arrangeret af:

Arkitektforeningen, Danske Landskabsarkitekter, Foreningen af Byplanlæggere og Ingeniørforeningen

Sted:

Online via Zoom

Gik du glip af webinaret?

Se det her

Det er udviklingsselskabet By & Havn, der i samarbejde med et team af rådgivere har foretaget miljøvurderingen af etableringen af Lynetteholm. Rapporten er forholdsvis omfattende, og derfor har de fire foreninger inviteret By & Havn til at holde et oplæg om Lynetteholm og hovedemnerne i rapporten. Hovedvægten vil være på Lynettholmens design (kystlandskabet, rekreative værdier og en perimeter, der kun på en mindre strækning består af spunsvæg).

Deltag i webinaret for at få mere viden om projektet forud for dit eventuelle høringssvar, eller fordi du er nysgerrig på det store projekt, der vil være med til at klimasikre og forme København mange år ud i fremtiden.

Webinaret gennemføres på Zoom webinar-platformen, hvor det er muligt at stille spørgsmål til oplægsholdere via Q&A funktionen.

Moderator: Lars Autrup, direktør, Arkitektforeningen

Program:

Kl. 16.00 – 16.30
Introduktion til Lynetteholm og overordnet gennemgang af miljøvurderingen, herunder de tre hovedemner: Jordtrans-port, Sejladsforhold samt Klimasikring, natur og miljø.
Ved adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn.

Kl. 16.30 – 17.00
Lynetteholms placering, udstrækning og etablering af kystlandskab
v/ Ole Schrøder, arkitekt MAA og partner i Tredje Natur samt chef for Planlægning & Bæredygtighed, Rita Justesen, By & Havn.
(Tredje Natur er sammen med Arkitema underrådgiver til COWI, som er By & Havns hovedrådgiver på Lynetteholm).

Kl. 17.00 – 17.30
Transport af jord, modtageanlæg og jordopfyld
Ved havnebygmester og anlægschef Hans Vasehus, By & Havn.

Kl. 17.30- 18.00
Opsamlende debat og tak for i dag.

Dette er det første arrangement i samarbejdet mellem Arkitektforeningen, IDA, FAB og Danske Landskabsarkitekter. Et arrangement om Lynetteholm set i et regionalt planperspektiv er i støbeskeen og forventes afholdt i foråret 2021. Det endelige format er afhængigt af den aktuelle COVID-19 situation.

 

Miljøkonsekvensrapporten for Lynetteholm

Høring
Læs mere om miljøvurderingen for Lynetteholm, som Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har sendt i offentlig høring.

Borgermøder
By & Havn afholder selv tre borgermøder den 5. januar om henholdsvis jordtransport, sejladsforhold samt klimasikring, natur og miljø.

Læs mere om den offentlige høring og de tre borgermøder på dette link, hvorfra det også er muligt at downloade miljøkonsekvensrapporten, det kortere ikke-tekniske resumé, faktaark mv.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +