RAADVAD: Bygningsbevaring teori og praksis 2024

Raadvad tilbyder i år over 90 restaureringsfaglige indlæg og et par helt nye kursusdage. Hele året frem til 21.11.2024

Foto: Anne Lindegaard

Tidspunkt:

Løbende hele året

Sted:

Raadvad

Arrangeret af:

Raadvad, Center for Bygningsbevaring

Raadvad tilbyder i år over 90 restaureringsfaglige indlæg og et par helt nye kursusdage. Lær blandt andet om analyse og værdisætning før en restaurerings -eller transformationsopgave, formålsbestemt opmåling og om stilhistorie.

Indlæggene leveres af dygtige fagfolk, der kommer fra både Slots- og Kulturstyrelsen, Det Kongelige Akademi, Arkitektskolen i Aarhus, NATMUS, ICOMOS, Kgl. Bygningsinspektører, Center for Bygningsbevaring og restaureringsværkstederne i Raadvad; men også fra en række dygtige specialister fra eksterne håndværkere, konservatorer, arkitekt- og ingeniørfirmaer.
For hvem?

Kurset retter sig mod arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og museumsfolk, som arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftiget på tegnestuer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede – og bevaringsværdige bygninger. Håndværkere og private husejer er også velkomne.

Pris

En kursusdag koster 4.900 kr (ex. moms)
To-dags kurserne koster 7.350kr (ex. moms)
Hver enkel kursist kan opnå 10% rabat ved samtidig tilmelding til 4 kursusdage, som vedkommende selv deltager på.
Det er muligt at deltage på enkeltdage.

Indhold

Del 1 – Forundersøgelser
Kursusdag 01 – d. 10.04.2024
Metode til analyse og værdisætning af bygninger

Kursusdag 02 – d. 17.04.2024
De danske arkitekturstilarter

Kursusdag 03 – d. 24.04.2024
Formålsbestemt Bygningsopmåling på computer

Del 2 – Teori og holdninger. Planlægnings- og bevaringspolitik
Kursusdag 04 – d. 08.05.2024
Fredede- og bevaringsværdige bygninger

Kursusdag 05 – d. 15.05.2024
Restaurering og projektering

Del 3 – Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader
Kursusdag 06 – d. 22.05.2024
Vurdering af ældre bygningers materialer – samt rationelle istandsættelsesmetoder

Kursusdag 07 – d. 29.05.2024
Facader i grundmur og facadedekorationer

Kursusdag 08 – d. 12.06.2024
Facader og etagedæk i beton

Kursusdag 09 – 14.08.2024
Tage og tagværker

Kursusdag 10 – d. 21.08.2024
Vinduer – vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring af vinduer

Kursusdag 11 – d. 11.09.2024
Overfladebehandlinger ude og inde

Kursusdag 12 – d. 18.09.2024
Lerjord som historisk byggemateriale

Del 4 – Bæredygtighed og cirkulær økonomi
Kursusdag 13 – d. 25.09.2024
Bæredygtighed og cirkulær økonomi ved bygningsrestaurering

Del 5 – Bygningskultur, konstruktioner og installationer
Kursusdag 14 – d. 09.10.2024
Konstruktioner – brandsikring og tekniske installationer

Del 6 Raadvad – dagene
1 Kursusdag 15 – d. 28.08.2024
Murer – restaureringsopgaver, mørtler, kalk mm.

2 Kursusdage 16 – d. 06. og 07.11.2024
Billedhugger – billedskærer og stenhugger

2 Kursusdage 17 – d. 13. med tilvalg d 14.11.2024
Smed – smedejern, støbejern og kobber

2 Kursusdage 18 – d. 20. og 21.11.2024
Maler – marmorering, ådrig og forgyldning

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +