Restaurering, energiforbedring og vedligehold af gamle bygninger er godt for CO2-regnskabet

Hør Realdania By & Bygs erfaringer og resultater fra de nyligt afsluttede livscyklusvurderinger (LCA) af hovedparten af vores godt 60 restaureringer og transformationer.
Bliv også klogere på, hvordan hensynet til CO2-udledning er ved at blive indarbejdet i Realdania By & Bygs restaureringer og i drift og vedligeholdelsen af bygningerne.

Mehldahls Rådhus i Fredericia. Foto: Realdania

Tidspunkt:

06.09.2022 kl. 13:00 - 15:30

Arrangeret af:

Realdania By & Byg

Sted:

Vendersgade 30, 7000 Fredericia

Program

Kl. 13.00-13.15

Introduktion til Realdania By & Byg samt selskabets arbejde med samfundsansvar og reduktion af klimabelastning
Anne Mette Rahbæk, udviklingschef i Realdania By & Byg, giver en introduktion til Realdania By & Bygs arbejde med samfundsansvar i selskabets projekter indenfor byudvikling, nybyggeri og historiske ejendomme.

Kl. 13.15-14.00

Hvordan har Realdania By & Byg foretaget livscyklusvurderinger af selskabets restaureringer og transformationer?
Troels Frey Andersen, projektleder for LCA-beregninger i Realdania By & Byg, fortæller om key-findings ifm. LCA-kortlægningen af hovedparten af selskabets godt 60 restaureringer. Han viser eksempler på retrospektive LCA-beregninger af udvalgte restaureringer i forhold til typen og mængden af restaureringsmaterialer, bl.a. i restaureringen af Mehldahls Rådhus.

14.00-14.15

Pause med kaffe og kage

Kl. 14.15-14.45

Hvordan er Realdania By & Byg begyndt at arbejde med at minimere selskabets CO2-aftryk i driften af ejendomme? Og hvordan ser driftdata ud for Meldahls Rådhus?
Hør om, hvordan Realdania By & Bygs driftsafdeling er begyndt at have fokus på CO2-aftrykket i drift og vedligeholdelsen af de historiske ejendomme, herunder energiforbrug, energioptimering og den løbende vedligeholdelse. Hør eksempler på, hvor stor en del af bygningens samlede LCA, der udgøres af den løbende vedligeholdelse og energiforbruget.

14.45-15.30

Rundvisning på Meldahls Rådhus med fokus på driften af ejendommen.
Kom med rundt i den historiske bygning Meldahls rådhus og få undervejs en introduktion til bygningens historie og driften af den.

Mødested

Vi mødes ude foran bygningen. Mødet afholdes i Byrådssalen.

Realdania By & Bygs erfaring med LCA og energirenovering

Gennem de seneste år har Realdania By & Byg foretaget livscyklusvurderinger af hovedparten af selskabets godt 60 restaureringer og transformationer. Ejendomsporteføljen, der spænder over 500 års bygningshistorie, favner vidt forskellige epoker, ejendomstyper og materialesammensætninger og dermed også forskellige udfordringer og dilemmaer, når lavt CO2-aftryk, materialer, æstetik, indeklima og kulturarv skal gå op i en højere enhed.

Realdania By & Bygs LCA-kortlægning viser, at de mindst CO2-tunge materialer og den mest bæredygtige drift ikke altid går hånd i hånd, og at det derfor godt kan betale sig at lave en beregning på 50 år i stedet for en beregning af materialernes beskaffenhed alene. Det handler altså ikke kun om at anvende de mest klimavenlige materialer, men også om at finde hele løsninger, der sikrer den mest bæredygtige drift mange år ind i fremtiden.

Analysearbejdet af bygningernes CO2-aftryk har ført til, at LCA-beregninger nu er en fast del af Realdania By & Bygs restaureringspraksis, og der er indarbejdet krav til opgørelse af CO2 i udbudsmateriale i forbindelse med restaureringer.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +