Vådområder som fremtidens kystfælleder

Udstillingen ”Vådområder som fremtidens kystfælleder” af forsker og landskabsarkitekt MAA Anna Aslaug Lund diskuterer vådområders potentiale som fælles steder for mennesker, dyr, fugle og insekter – og derudover som kystbeskyttelse. Udstillingen kan ses frem til 10.12 hos Prospekt.

Foto: Arkitekt MAA Anna Aslaug Lund.

Tidspunkt:

Fernisering 7.11. kl. 17.00 - 20.00.

Udstillingsperiode 7.11- 10.12.2023

Sted:

Prospekt, Eriksgade 15, 1708 København V.

Arrangeret af:

Prospekt

Udstillingen viser fotografier fra Anna Aslaug Lunds feltarbejde og er en undersøgelse af vådområders rekreative kvaliteter og naturværdi.

Indenfor en nær fremtid kommer de danske kyster til at blive påvirkede af havvandsstigninger og hyppigere stormfloder, og hvis vi vil undgå oversvømmelser, er vi således nødt til at tilpasse kysterne til et ændret klima.

Det gælder også for Vesterbro, hvor den historiske kystlinje ligger det sted, som vi i dag kender som Sønder Boulevard. Vådområder er en naturbaseret klimatilpasningsløsning, der kan fungere som en slags buffer mod oversvømmelser.

Kan vådområder integreres som en del af en klimatilpasningsstrategi for Vesterbro?

Gennem tre debatarrangementer stilles der i udstillingsperioden skarpt på, vådområders mulige indtænkning i en urban kontekst med udgangspunkt i Vesterbro. Et af disse arrangementer bliver en byvandring langs Vesterbros historiske kystlinje.

Anna Aslaug Lund er adjunkt på Københavns Universitet, hvor hun forsker i klimatilpasning gennem naturbaserede løsninger. Hun udstiller bl.a. på arkitekturbiennalen i Venedig i år, hun har været redaktør på bogen ”Critical Coast”, og hun har sammen med to af sine kollegaerbidraget med et kapitel til bogen ”Tænk os om – Alternativer til Lynetteholm”.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +