NYHED 28.11.23

17 projekter kæmper om Årets Arne 2024

17 værker nåede gennem nåleøjet og kan bryste sig af at være indstillet til Året Arne. Nu skal MAA’erne i København stemme om, hvilke fem værker, der skal nomineres til hovedstadens eftertragtede arkitekturpris.

Hus 14a af Pihlmann Architects. Foto Hampus Berndtson

I løbet af oktober måned er 21 værker blevet indstillet 41 gange til Årets Arne, og af de værker levede 17 op til kriterierne for prisen. Frem til den 5. december kan MAA’er i København stemme på fem værker og afgøre, hvilke værker der kan kalde sig nomineret til Årets Arne 2024. Den 20. december offentliggøres de fem nominerede værker her på siden.

Hvis du er MAA eller stud.aarch.MAA i København, modtager du et link til afstemningen på din e-mail i løbet af de næste par dage. Husk at tjekke dit spamfilter, da vi sender mailen ud med SurveyMonkey. Hvis du ikke har modtaget en mail 01.12.2023, kan du sende en mail til koebenhavn@arkitektforeningen.dk.

Når de nominerede er fundet, skal de beses af prisens jury ved værkbesøg. Vi finderen vinderen til nytårskuren den 26. januar 2024. Så sæt allerede nu et kryds i kalenderen.

EcoVillage, Grønne Eng

Med forankring i den danske boligtradition giver bofællesskabet Grønne Eng nye forslag til måder at bo sammen, der bidrager til at udvikle en bæredygtig boligkultur med fokus på fællesskab, ressourcereduktion og deleøkonomi. Bofællesskabet består af 75 boliger med 1000 m2 delekvadratmeter til gæsteværelser, teenagegang, øvelokale, fællesvaskeri med regnvandsgenanvendelse, tagdrivhus, kontorfællesskab, cykelværksted, motionsrum samt køkken og spisestue til fællesspisning. Boligkarréen, der er en blanding af rækkehuse og etageboligbyggeri, har karakter af en kompakt vertikal landsby med gader i højden og hoveddøre direkte til det offentlige rum, hvor Elbils-deleordningen har udskiftet parkeringskælderen. Mangfoldigheden udtrykkes også med facadeelementer i tegl monteret i forskellige forbandter.

Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten.
Bygherre: EcoVillage ApS.
Adresse: Else Alfelts Vej 26, København S.

Carl Nielsens Allé

Tidligere var Carl Nielsens Allé en trafikeret parkeringsplads. I dag er stedet forvandlet til et frodigt byrum, som områdets beboere kan nyde hver dag. Når det regner, omdannes den grønne oase til et smukt vandbassin, der bidrager til skybrudssikring af området. Det cirkulære kantelement, som omkranser oasen, fungerer som vandvej, når tagvand fra Svanemøllehallen ledes over i oasens nye regnvandsbassiner. Carl Nielsens Allé er et langtidsholdbart levende byrum, der forener bynatur, byliv og klimatilpasning i et af Københavns hyggelige brokvarterer. Regnvandets udfordringer er vendt til potentialer, idet regnvandet i dag skaber rekreative blå og grønne oplevelser for beboerne i området.

Arkitekt: WERK Arkitekter
Bygherre: Københavns Kommune
Adresse: Carl Nielsens Allé, København Ø.

ÅBEN Bryggeri

Bygget i 1932 som et moderne storslagteri og nu et bud på fremtidens fødevareproduktion. Bryggeriet ÅBEN genskaber Kødbyens industrielle arv. Den vendes på vrangen og gøres tilgængelig for byens borgere, når gæster inviteres helt derind, hvor brygningen finder sted. Midt i Københavns centrum, hvor fremstilling af fødevarer er et særsyn, udviskes nutidens skarpe opdeling mellem publikum og produktion, og gør produktionen til en social oplevelse med lokal kulturhistorie som omdrejningspunkt. Bygningen er fredet, og transformationen efterlader den nærmere oprindelige forhold. Ikke for at romantisere industriel æstetik, men for at udfolde rationelle og robuste produktionsprincipper og samtidig blotlægge iboende arkitektoniske kvaliteter.

Arkitekt: Pihlmann Architects
Bygherre: ÅBEN
Adresse: Slagtehusgade 15, København

House 14a

Med en enkel materialepalet skaber transformationen en ikke-hierarkisk collage, der kombinerer det simple og det raffinerende med spor fra skiftende tider. I tæt dialog med bygherre blev projektet blev skabt on-site, hvor den eksisterende bygningskrop blev brugt som en mine af ressourcer. Huset fra 1951 stod som et klassisk eksempel på et hus i efterkrigstiden: en kubisk boks, to etager og kælder, jævnt fordelte vinduer, røde mursten og saddeltag. Dette arketypiske udtryk fastholdes, men modificeres for at efterleve nye behov og livsmønstre. Grundplanerne ændres ved etableringen af tre indskudte teglstenskerner, der faciliterer boligens grundlæggende funktioner; opbevaring, installationer og rumlig cirkulation.

Arkitekt: Pihlmann Architects
Adresse: Margrethevej 14a, Hellerup

R3 PLATFORM B112

Den nye laboratoriebygning er et markant innovativt fyrtårn for DTU Sustain. Åbenhed er et gennemgående træk, hvor de mange vinduer giver husets brugere mulighed for at få en fornemmelse af aktiviteten på tværs af bygningens faciliteter. Det skaber rammerne for et stærkt fællesskab med vidensdeling i centrum og understøtter et kreativt og videnskabeligt miljø. Vi har prioriteret fleksibilitet i arkitekturen, så bygningen kan være funktionel i hele dens levetid. Vi har arbejdet med at skala, disponering af funktioner og detaljeringer skal leve op til krav om funktionalitet, holdbarhed og skønhed.

Arkitekt: Christensen & CO Arkitekter og Langvad Arkitekter
Bygherre: Danmarks Tekniske Universitet
Adresse: DTU Sustain, Bygningstorvet, Bygning 112, Lyngby

Nordøstamager Skole

NØAS har klar identitet, der markerer skolen, som lokalområdets fælles omdrejningspunkt for læring og fritidsaktiviteter. Den tydelige egenkarakter, passer i det brogede gadebillede, der kendetegner Holmbladsgadekvarteret. En moderne folkeskole og idrætshal med fællesområder og uderum som forener den tætte og urbane by med det grønne og bæredygtige København. Et atrium forbinder bygningens niveauer og funktioner og styrker den interne sammenhængskraft. Tematiserede funktionsområder, “rum i rum”, dagslysindtag og differentieret lyssætning og taktile materialer skaber stemning og identitet. Dobbeltfunktionen af udskolingsmiljøet og fritidszonen giver en helt særlig stemning, der fastholder de unge på skolen – også efter skoledagen er afsluttet.

Arkitekt: Christensen & CO Arkitekter, Kjær og Richter Arkitekter og 1:1 Landskab, Insitu Arkitekter
Bygherre: Københavns Kommune
Adresse: Holmbladsgade 117, København S.

Transformation af Rød Lagerbygning

Projektet er en omfattende og nænsom transformation af en historisk fredet industriejendom fra 1883, der oprindeligt blev anvendt som lager og værksted og opbevaring af korn. Projektet tager sit afsæt i den oprindelige murede bygningskrop hvor der er tilføjet nyt muret facadeløb, tegnet i balanceret forståelse for den resterende originale facade. På samme måde har ejendommen fået tilført et enkelt vedkommende greb i form af en gennemgående overbygning i glas og en tagterrasse. Rød Lagerbygning er et gennemarbejdet eksempel på hvordan en transformation gennem sin arkitektur kan genfortolke og tilføje nyt liv til en bygning i balance med sin kontekst.

Arkitekt: ACT Architects, BRIQ (indretning) og Sweco Architects
Bygherre: Capman og Revco
Adresse: Gamle Carlsberg Vej 3, København

Karens Minde Aksen

Karens Minde Aksen kombinerer stedbunden byudvikling med håndtering af op til 15.000 m3 regnvand. Den centrale teglklinkebelagte stiforbindelse slynger sig som en gul flod ind og ud mellem områdets ikoniske træer og sammenbinder hele området. Teglfloden udgør et rekreativt forløb og transporterer vandet gennem aksen for til sidst at samle vandet i et nyanlagt regnvandsbassin. Der er også etableret en cirkelbro og en ny belægning, der skaber et levende mødested omkring kulturhuset. Borgerinddragelsesprocessen har resulteret i merværdi i form af skybrudssikring, nye rekreative rum, samt øget social interaktion, biodiversitet, tilgængelighed og tryghed – alt sammen med respekt for områdets eksisterende værdier.

Arkitekt: Schønherr, WSP og Vida Local
Bygherre: Københavns Kommune og HOFOR
Adresse: Wagnersvej 19, København SV.

Hus til en Mormor

I en have på Amager flytter mormor ind. En villa får en tilbygning med en serie af rum, nicher og hjørner, hvor flere generationer kan bo sammen.
Huset står som en undersøgelse af vores ordinære og almene byggeskik. Tegl, gasbeton og hulmur. Fyldt med begrænsninger og fejl, men også potentialer. Ved at synliggøre hvert element, ses en skønhed i at forstå hvordan et hus er sat sammen. At et indre og et ydre ikke behøver at stemme overens. At fugen kan være vigtigere end stenen. At netop fugen og samlingen, muliggør en åndbar konstruktion, der kan vedligeholdes og genbruges.

Arkitekt: Philip Lütken
Adresse: Engvej 32, København S.

Smedetoften 10

Transformationen af Smedetoften 10 er med til at løfte et større byfornyelsesprojekt. Smedetoften 10 er oprindeligt opført i 1977 til erhverv og et Irma-supermarked. Ligesom Irma, er bygningen omgået en omskiftelig tilværelse. De eksisterende, bærende lodrette og vandrette betonstrukturer, samt etagedæk har vist sig at være brugbare og holdbare mange år endnu. En stor del af de bærende betonsøjler og dragere er for første gang i bygningens levetid blotlagt – både i fællesrum og i boliger. De er udelukkende sandblæste, for at fjerne tidligere bemaling. Bygningens nye facader er bygget op som geometriske volumener, beklædt med hvide pulverlarkerede, perforerede aluminiumsplader.

Arkitekt: Holscher Nordberg
Bygherre: Noor Ejendomme
Adresse: Smedetoften 10, København

ENIGMA – Museum for post, tele og kommunikation

ENIGMA Museum forener to eksisterende bygninger af forskellige tidsaldre. Udover en ny sammenkobling i bygningernes anvendelse, er der opnået en helhed i arkitekturen, der fremmer livskvalitet i nærområdet. De offentlige omkringliggende områder på Trianglens Metro Plads, Fælledparken, og Øster Allé aktiveres af bygningernes nye udvikling og tilsammen danner et nyt socialt fællesskab for lokalområdet. Sidebygningen fra 1976 er transformeret ud- og indvendig med fokus på at skabe inspirerende udstillingsrum, uden større destruktive indgreb og tilføjelse af nye byggematerialer. Den historiske hovedbygning fra 1922 er tilsvarende transformeret til Restaurant POST, i et komplimenterende design til ENIGMA.

Arkitekt: ZESO Architects & Over Byen Arkitekter
Bygherre: Jeudan A/S og ENIGMA – Museum for post, tele og kommunikation
Adresse: Øster Allé 3, København Ø.

Transformation og ombygning af Lundtofte Skole & Kulturcenter

Ambitionen med transformationen af Lundtofte Skole & Kulturcenter var at forvandle skolen til et naturligt omdrejningspunkt i lokalområdet, og renoveringsindsatsen af skolens eksisterende bygninger omhandler en forbedring af indeklimaet og en fremtidssikring af den eksisterende skole, så den understøtter den moderne skoles behov for et varieret læringsmiljø. Skolen er præget af kultur, hvor dannelse, fællesskab, rummelighed, og trivsel med særligt fokus på kultur og kreativitet, er bærende værdier. Tilbygningen er opført som en let bygning i limtræ, og den store limtræskonstruktion danner bogstaveligt talt rammen om det nye kulturcenter, hvor fleksible elementer understøtter en differentieret brug af rummet.

Arkitekt: Sweco Architects, Kragh Berglund Landscape Architecture (Landskab) og Sophus Søbye Arkitekter
Bygherre: Lyngby-Taarbæk Kommune
Adresse: Nøjsomhedsvej 1-11, Kongens Lyngby

Høje-Taastrup Rådhus

Hvad skal fremtidens rådhus kunne? Høje-Taastrup Rådhus peger en helt ny vej. Huset er ikke skabt for at signalere magt og prestige, men tværtimod for at invitere borgerne indenfor. Et åbent, inkluderende hus med adgang for alle, selv til den vældige tagterrasse, hvor man kan skue ud over byens tage. Tårnet er et smukt vartegn for en ny bydel, og skifter med sin detaljerige facade udtryk i takt med solens gang. Genanvendte byggematerialer, solceller og CO2-besparelser peger mod en bæredygtig fremtid. Og i husets hjerte står det 37-meter høje atrium som et varmt samlingspunkt for medarbejdere, borgere og gæster.

Arkitekt: PLH-arkitekter, Atelier Lorentzen Langkilde
Bygherre: Høje-Taastrup Kommune
Adresse: Rådhusstræde 1, Taastrup

Alexandriahuset

Alexandriahuset er en visionær ny erhvervsbygning på Trælastholmen i Nordhavn certificeret til DGNB guld. Bygningens skulpturelle facader i lyst marmor, kobberfarvede detaljer og egetræ skaber et arkitektonisk udtryk af næsten monolitisk karakter, der elegant tilpasser sig solens orientering og udsigten til vandet. Bygningens indre disponering er udformet efter funktionerne og udført i langtidsholdbare materialer. Ved ankomst mødes besøgende af en imponerende dobbelthøj foyer med en skulpturel trappe og reception, der åbner op til det grønne atriumgårdrum. Dette grønne landskabelige rum trækkes visuelt ind i bygningen gennem klare glasfacader og tilbyder en varieret, naturnær oplevelse året rundt, synlig fra alle etager.

Arkitekt: Danielsen Architecture
Bygherre: Accura Advokatpartnerselskab
Adresse: Alexandriagade 8, Nordhavn

Damhusdæmningen

Damhusdæmningen viser, hvordan landskabsarkitektur kan løse udfordringer af praktisk karakter og samtidig tilføje en stor social og æstetisk værdi til et sted. Projektet er nænsomt indpasset i de eksisterende omgivelser og virker umiddelbart og næsten usynligt. Alle tilførte materialer og plantede træer er de samme som de eksisterende eller omkringliggende. Projektets primære formål var at klimasikre og skabe bedre forhold for cyklister og gående, men resultatet kan meget mere. I de lune, lyse sommerdage var dæmningen fyldt med liv. På de nye bænke, træbroer og -trapper blev der spist, fisket, snakket og slappet af med udsigt til vandet og engen.

Arkitekt: BOGL
Bygherre: Københavns Kommune
Adresse: Damhusdæmningen, København

Sundbyøster Plads

Sundbyøster Plads viser, hvordan landskabsarkitektur kan forvandle og forskønne et byrum – og dermed en by – fra at være gråt, anonymt og trist til grønt, unikt og indbydende. Pladsen ligger mellem Amagerbrogade, en skole, legeplads og butikker. Fem parkrum udspringer af de omkringliggende funktioner og er afgrænset af kanter af kalksten. Kalkkanterne er resultatet af stor teknisk og håndværksmæssig snilde, for selvom de nogle steder hælder udad, er de ikke understøttet af beton. Det er et nybrud og viser, hvordan innovation kan skabe smukke, mere bæredygtige løsninger. De taktile kalksten indeholder fossiler og fungerer derfor både som udendørsmuseum, morgenkaffebænk og bylivsmagnet.

Arkitekt: BOGL i samarbejde med Artlightcph
Bygherre: Københavns Kommune, Områdefornyelsen Sundby
Adresse: Amagerbrogade 189, København S.

Transformation af Paustians Hus

Da Paustian lukkede sit fredede møbelhus, skulle der findes en ny anvendelse, som måtte tilpasse sig huset. SLETH har omdannet Paustians Hus ud fra et princip om færrest mulige indgreb. Tilføjelser er udført i forlængelse af husets arkitektoniske værdier. Omdannelsen anvender husets ’bagside’ og kælder til nye kontor funktioner, mens husets smukke terrasserede atrium og restaurant er omdannet med få permanente indgreb. Akustikregulering, tekniske installationer og lift er udført diskret. Der er valgt naturlig ventilation gennem eksisterende vinduer i stedet for mekanisk ventilation. Oprindelige detaljer er restaureret. Paustians Hus viser, hvor lidt der skal til for at genanvende en bygning.

Arkitekt: SLETH
Bygherre: Paustian A/S
Adresse: Kalkbrænderiløbskaj 2, København

 

 

 

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +