NYHED 10.01.24

Arkitektforeningen udskriver åben idékonkurrence om fremtidens hovedstadsregion

For 75 år siden lagde ”Fingerplanen” grundform til udviklingen af hovedstadsregionen og gav svar på en række af datidens udfordringer. I dag er planen til diskussion, og klimakrise, ændrede familie- og boformer samt de seneste års eksplosive byudvikling kalder på et nyt helhedsblik på Storkøbenhavn. Derfor udskriver Arkitektforeningen den åbne idékonkurrence ”Fingerplan 2.0”, der skal levere visionære bud på fremtidens hovedstadsregion. Konkurrencen igangsættes 1. marts 2024 og er støttet af Dreyers Fond.

Pladsen i København er tæt på at være opbrugt, og der er et ønske om at bevare de sidste frie natur- og byområder, ligesom der ligger planer om at udvide byen med nye holme i Øresund. Foto: Mads Jensen, Scanpix

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

“Fingerplanen”, det velkendte plandokument, som tager sig visuelt ud som en hånd med fem ”byfingre” opdelt af grønne kiler, så dagens lys i 1947. Siden da har planen præget udviklingen i hele hovedstadsregionen, tydeligst konkretiseret i s-tognettet, som har sit udspring i “håndfladen” – byens indre og ydre brokvarterer – og kører ud af de fem linjer mod forstæderne.

Hovedstadsregionen er vokset ud af Fingerplanen

Med “Fingerplanen” blev der lagt op til at se København som andet og mere end København og Frederiksberg Kommuner og lade udviklingen ske ud langs de fem fingre. Men kigger man på udviklingen i dag, peger den i andre retninger. Pladsen er tæt på at være opbrugt, og der er et ønske om at bevare de sidste frie natur- og byområder centralt i København, ligesom der ligger planer om at udvide byen med nye holme i Øresund.

Modsat kæmper forstæderne, som ligger inde med store natur-, bolig- og industriområder, med at tiltrække borgere og investorer, der kan sikre udviklingen og bylivet i de ydre hovedstadskommuner. Det er netop grunden til, at Arkitektforeningen mener, at der er behov for en ny helhedsvision for Hovedstaden.

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

“Hvad er det for principper, der skal styres efter, hvis det ikke er Fingerplanen, som vi kender den i dag?”

Gustav Kragh-Jacobsen, projektsekretær på ”Fingerplan 2.0

Billeder på fremtiden

“I dag står vi med en hovedstad, hvor demografien ændrer sig og ny infrastruktur og nye transportformer ændrer byens sammenhæng og dens forbindelse til forstæderne. Samtidig vil hensynet til klimaet ændre storbyens udtryk radikalt de næste mange år frem. Men hvad er det for en hovedstadsregion, vi ønsker i fremtiden? Hvilke kvaliteter skal vi værne om og bygge videre på, og hvordan sikrer vi en sammenhængende Storkøbenhavn, der understøtter en social balance og værner om vores klode til de kommende generationer? Og hvad er det for principper, der skal styres efter, hvis det ikke er fingerplanen, som vi kender den i dag?” Udtaler Gustav Kragh-Jacobsen, som er projektsekretær på ”Fingerplan 2.0”-projektet.

Og det er nogle af de spørgsmål, som idékonkurrencen “Fingerplan 2.0” skal sætte ord og billeder på.

Teksten fortsætter længere nede.

Hovedstaden set fra luften. Foto: Henrik Vejre

Idékonkurrence i to faser

Selve konkurrencen er opdelt i to faser: En visionsfase og en konkretiseringsfase:

Fase 1 – Visionsfasen: Udskrives 1. marts 2024.
I den første fase inviteres konkurrencedeltagerne til at beskrive en vision for Storkøbenhavns fremadrettede udvikling gennem tekst og illustration. Her er leveringskravet begrænset til 2 sider i A3-format.

Fase 2 – Konkretiseringsfasen: Udskrives medio juni 2024
I konkurrencens anden fase inviteres udvalgte deltagere til at konkretisere deres forslag, så visionen udfoldes i både en overordnet regional skala og i en række nedslagspunkter.

Vinderen af idékonkurrencen offentliggøres i december 2024. Vinderforslagene vil blive samlet i et inspirationskatalog, der lægger op til fornyet debat og kan fungere som oplæg til de beslutningstagere, der skal sætte retningen for udviklingen i Storkøbenhavn.

Hvem kan deltage?

Alle kan deltage i idékonkurrencen om hovedstadens udvikling. Det er dog et krav, at der skal være mindst én arkitekt MAA med i hvert af de deltagende teams.

Yderligere information om konkurrencekrav og -vilkår kan findes i konkurrenceprogrammet, som offentliggøres 1. marts 2024.

Solidt forarbejde

Konkurrenceprogrammet for “Fingerplan 2.0” står på ryggen af et solidt forarbejde. Projektet, som er støttet af Dreyers Fond, startede op i 2022, hvor der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af frivillige medlemmer af Arkitektforeningen København. Desuden har et advisory board, bestående af bl.a. politikere, stadsarkitekter og fageksperter inden for arkitektur, planlægning og transport, bidraget med input og faglig sparring.

Sideløbende med udviklingen af det faglige baggrundsmateriale, har der kørt en borgerinddragelsesproces, der har kortlagt, hvilke udfordringer og ønsker til udvikling, der optager borgerne i de forskellige bydele i København og hovedstadskommunerne.

Baggrundsmateriale ser på udviklingen af hovedstaden i et bæredygtigt perspektiv
Som en del af forarbejdet er der desuden udarbejdet et samtalehæfte med bidrag fra seks eksperter, med stor erfaring inden for hovedstadens byudvikling.

Samtalehæftet, som konkurrencedeltagerne kan bruge til inspiration, giver både en indføring i Fingerplanens oprindelige formål og udvikling samt fakta om hovedstadsområdets demografiske og fysiske sammensætning.

Desuden giver eksperterne et indblik i udviklingen af Fingerplansområdets fysiske strukturer, lokale og regionale forskelligheder samt potentialer og udfordringer for en udvikling af bystrukturerne, så de bidrager til verdensmålene og en bedre hverdag for borgerne.

Holger Bisgaard, Jens Kvorning, Julie Reinau, Claus Bech-Danielsen, Peter Hartoft-Nielsen, Sidsel Birk Hjuler og Henrik Veje har bidraget til hæftet.

Læs mere

Hent samtalehæftet – og læs mere om bidragsyderne her

 

 

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +