NYHED 28.11.23

”Vi når længere, når vi nørder og udvikler sammen”

”Tænk, hvis alle sad hver især og udviklede på deres egne løsninger?” I en tid, hvor byggeriet bliver stadig mere komplekst, er en gruppe mindre arkitektvirksomheder gået sammen om at udvikle radikale idéer og dele deres udfordringer og erfaringer. Målet er at blive klogere sammen, udfordre normen og skubbe branchen i en mere bæredygtig retning. Så hvad er de foreløbige erfaringer, hvad skal det føre til, og hvad kan andre lære? Mød initiativtager Ellen T. O’ Gara.

Ellen O'Gara nørder byggeteknik og faciliterer processer og samarbejder omkring arkitektur og byudvikling, løser konkrete byggeopgaver, og derudover er hun initiativtager til et LCA-netværk med fokus på mindre tegnestuer og mindre byggerier. Foto: Astrid Maria Rasmussen

Skrevet af

Birgitte Lindegaard Jensen

Indholdsredaktør

+45 29 28 24 57

blj@arkitektforeningen.dk

Ellen T. O’ Gara er arkitekt MAA, indehaver af tegnestuen Platant og har altid arbejdet som selvstændig. De første år med fokus på borgerinddragelse, samarbejder og processer i byudviklingen, og siden begyndte hun selv at bygge.

“Til at starte med faciliterede jeg brugerdrevne processer, så byens borgere i højere grad deltog i byudviklingen. Men det gik hurtigt op for mig, at hvis processerne skulle føre til konkrete resultater, var overleveringen fra de tidlige faser til designfasen enormt vigtig. Derfor begyndte jeg selv at designe byggerierne, så jeg kunne invitere borgerne med hele vejen,” fortæller hun.

I dag står Platant på disse to ben, som befinder sig i hver sin ende af branchen: På den ene side faciliterer Ellen O’Gara processer og samarbejder omkring arkitektur og byudvikling, og på den anden side nørder hun byggeteknik og løser konkrete byggeopgaver, som spænder fra etablering af et kulturmiljø under Bispeengbuen i København til udvikling af sociale nærgenbrugsstationer og huse for private.

Ideen om at skabe et læringsbaseret netværk tog form under et debatarrangement om LCA i Arkitektforeningen, hvor diskussionen især kredsede sig om store byggerier og de store arkitektvirksomheders erfaringer.

”Jeg savnede et større fokus på mindre byggerier og de små tegnestuers bidrag til den grønne omstilling. For mig var og er spørgsmålet, hvordan vi kan bygge mere bæredygtige boliger – og også få bygherre og entreprenør med på idéen? Samlet set udgør enfamiliehuse og rækkehuse cirka en tredjedel af alt nybyggeri. Det er altså ret meget i det store billede. Men endnu er der ingen grænseværdier for hvor meget CO2 enfamiliehusene må udlede. Det er byggerier, som typisk håndteres af mindre aktører – og på vegne af privatkunder, hvor de fleste stadig drømmer om et stort, komfortabelt hus.”

Skrevet af

Birgitte Lindegaard Jensen

Indholdsredaktør

+45 29 28 24 57

blj@arkitektforeningen.dk

Hvem er med i netværket?

Hvem er med?

Ellen T. O’ Gara, Platant
Thomas Tulinius, Tulinius Lind
Julius Nielsen, Julius Nielsen OFFICE
Frederik Koefoed, VERNA
Louise Bjerregaard, Arkitekt Louise Bjerregaard
Peter Kjær, Peter Kjær Arkitekter
Kim Lenschow, Office Kim Lenschow
Karina Søgaard, KSARK
Birte Lauridsen, Alex Poulsen Arkitekter
Magnus Emanuel, CPH Village
Thomas Graabæk, Graphisoft
Pernille Modvig, Climate Kic

“Enfamiliehuse og rækkehuse udgør cirka en tredjedel af alt nybyggeri. Det er altså ret meget i det store billede.”

Ellen O’Gara, arkitekt MAA og indehaver af tegnestuen Platant

Som lille tegnestue er der ingen udviklingsafdeling at læne sig op ad, og derfor skrev Ellen O’Gara et LinkedIn-opslag, hvor hun efterlyste andre, som også stræbte efter at tegne mindre bygninger med et lavere CO2-aftryk. Opslaget førte til en strøm af henvendelser og idéen om at starte et nyt læringsbaseret netværk, hvor en gruppe mindre tegnestuer kunne udvikle og teste nye idéer og dele deres viden og erfaringer. Så snart netværkets formål var formuleret, sagde Boligfonden Kuben ja til at støtte initiativet med 50.000 kr. til eksterne oplægsholdere, og i dag har netværket været i gang i godt et år. Arkitektforeningen lægger bl.a. lokaler til møderne, som finder sted cirka en gang om måneden.

Hvorfor tror du interessen for at være med i netværket var så stor?

”Hvis du er arkitektrådgiver for en privatkunde, der gerne vil have en tilbygning eller et nyt hus, er der typisk ikke plads i budgettet til at udvikle nye løsninger. Så det nemmeste er at bygge, som du plejer, og det er også, hvad de fleste gør. Vælger du at udvikle og teste andre løsninger end randfundamentet og de sædvanlige to gipsplader, er der tale om en investering. Som lille tegnestue er det ekstra svært, men når vi går sammen som en gruppe, giver vi os selv den tid, der skal til. I netværket kan vi undersøge, hvordan vi kan gøre noget andet end det, der er standard. Vi kan arbejde i dybden, vi kan sætte gang i nye samarbejder, og vi får en stærkere fælles stemme. Tænk, hvis alle sad hver især og udviklede på deres egne løsninger? Vi når længere, når vi nørder og udvikler sammen.”

Teksten fortsætter længere nede.

“I netværket kan vi undersøge, hvordan vi kan gøre noget andet end det, der er standard. ”

Ellen O’Gara, arkitekt MAA og indehaver af tegnestuen Platant

”Hvis du er arkitektrådgiver for en privatkunde, der gerne vil have en tilbygning eller et nyt hus, er der typisk ikke plads i budgettet til at udvikle nye løsninger. Så det nemmeste er at bygge, som du plejer, og det er også, hvad de fleste gør. Men vælger du i stedet at udvikle og teste andre løsninger end randfundamentet og de sædvanlige to gipsplader, er der tale om en investering. Som lille tegnestue er det ekstra svært, men når vi går sammen som en gruppe, giver vi os selv den tid, der skal til,” siger Ellen O’Gara. Foto: Astrid Maria Rasmussen
“Jeg savnede et større fokus på mindre byggerier og de små tegnestuers bidrag til den grønne omstilling. For mig var og er spørgsmålet, hvordan vi kan bygge mere bæredygtige boliger – og også få bygherre og entreprenør med på idéen?” siger Ellen O’Gara. Illustration: Platant

Hvilke profiler er med gruppen?

”Vi er en fast gruppe på 12. Det er en god størrelse. Alle føler sig forpligtet til at møde op, til at forberede sig og bidrage, og vi har opbygget en fælles fortrolighed. De fleste af dem, der er med, har deres egen lille tegnestue. En enkelt kommer fra en mellemstor tegnestue, én arbejder med digitale værktøjer, én er developer, og så har vi også én, som arbejder med lovgivning og bruger vores erfaringer og diskussioner som grundlag for et projekt under Nordisk Ministerråd. Det er vigtigt, at vi arkitekter er på nogenlunde samme niveau, så vi kan spejle os i hinandens udfordringer og metoder. Derfor har vi også måttet afvise nogle interesserede, fordi de kom med meget længere erfaring og en mere dybdefaglig viden end os andre – men de har heldigvis bakket op om os på anden vis. For eksempel ved at deltage i nogle af møderne og dele ud af deres viden.”

Hvilke emner er på bordet, når I mødes?

”Vi skiftes til at planlægge emner og fremlægge projekter. En del tid er gået med at diskutere, hvad det er for blindgyder, vi løber ind i hver især, og hvilken viden, vi mangler. Diskussionerne har været vidt omkring. Fra rådgiverrollen til kommunikation med bygherre og størrelsen på de huse, vi bygger. Men de fleste møder kredser om ultranørdede emner som bygningsdele, naturlig ventilation, brandkrav og LCA. For tiden undersøger vi, om det er er muligt at forsimple den måde, vi arbejder med vådrum på, så vådrumszonen kun omfatter brusenichen og ikke hele badeværelset. Det viser sig, at bygningsreglementet er åbent for fortolkning på det område, så vi øver os også i at kigge lidt væk fra anvisningerne – og på den måde få et bredere råderum.”

“De fleste netværk dækker mange, meget forskellige temaer [….]. Min anbefaling er det modsatte: Man skal være meget specifik”

Ellen O’Gara, arkitekt MAA og indehaver af tegnestuen Platant

Hvordan vil I nå endnu bredere ud med den viden, I når frem til i fællesskab?

”Netværket er lukket, og det er helt bevidst. Men de løsninger, vi når frem til, skal ud at leve hos en bredere skare. Vi har en løs treårsplan, som vi styrer efter. Første år var et læringsår, næste år handler det om design og på tredje år vil vi teste nogle af de radikale idéer, vi når frem til. Undervejs bliver vi selv bedre til at tegne huse, og forhåbentlig kan vi på den måde inspirere andre. Vi samarbejder med BUILD og DBI, og derudover vi vil også gerne påvirke politikerne og lovgivningen. Og ikke mindst håber vi at lave et katalog over gode løsninger, der både kan bruges af arkitekter som os selv, af entreprenører, og af alle dem, der gerne vil bygge hus.”

Har du gode råd til andre, der gerne vil starte deres eget netværk?

”Jeg har faktisk allerede været i kontakt med andre, som gerne vil starte lignende initiativer op på Fyn og i Jylland. Mit råd er, at man skal skabe et forum, som baserer sig på læring. De fleste netværk dækker mange, meget forskellige temaer, og man kommer vidt omkring. Min anbefaling er det modsatte: Man skal være meget specifik og gøre sin egen interesse til driver. Og derudover vil jeg sige: Ræk ud! Branchen er generøs og vil gerne bakke op.”

Vil du starte dit eget netværk?

Skriv til os

Lad os tage en snak om, hvordan I bedst kommer i gang. Kontakt projektleder Charlotte Gade. Foto: Laura Stamer

Kursusnyhed: LCA-kursus for øvede

Læs mere

Dette nye kursus tager udgangspunkt i den grundlæggende viden, du allerede har som øvet bruger. Selvom du har stiftet bekendtskab med LCA/klimakravene, eksempelvis i et kursus eller egen praksis, så kan der stadig være mange åbne spørgsmål, før man føler sig godt rustet til at udføre klimaberegninger selv. I dette kursus får du besvaret dine åbne spørgsmål og øvet dig i de oftest forekommende praktiske udfordringer. Foto: Fabers Fabrikker af Arcgency /fotograf: Rasmus Hjortshøj

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +