NYHED 21.09.19

Essensen af ledelse

Ledelse handler om at skabe tillid. Dette var blandt de budskaber, som kursusforløbet LAK – Ledelse af Arkitektonisk Kvalitet – formidlede allerklarest til arkitekt MAA og udviklingschef i Arkitektforeningen Dorte Sibast. Hun deltog på det allerførste forløb af LAK i foråret 2018.

Dorte Maria Vestergaard

”For godt tre år siden tog jeg beslutningen om at træde ud af det traditionelle tegnestueliv, så jeg var spændt på, om jeg i en eller anden forstand var blevet ”hægtet af”, og om jeg passede ind på holdet.”

Arkitekt MAA Dorte Sibast er i dag ansat i Arkitektforeningen som udviklingschef. Inden da var hun ansat hos arkitektfirmaet C.F. Møller. Hun var den eneste af kursisterne, der ikke arbejdede på en tegnestue.

”LAK fokuserer på, hvordan man skaber følgeskab og får ting til at ske gennem og sammen med andre. Det handlede om at skærpe kommunikationen omkring arkitekturens værdier. Det er en udfordring alle arkitekter sidder med, uanset om de er ansat på en tegnestue, i en kommune eller et helt tredje sted, så min bekymring blev gjort til skamme.”

Os og de andre

Som leder i Arkitektforeningen går en stor del af Dorte Sibasts arbejde også med at kommunikere med eksterne samarbejdspartnere. Her har LAK været med til at styrke hendes kommunikation omkring arkitektur og kvalitet.

”Ledelse af arkitektonisk kvalitet handler i bund og grund om, at alle samarbejdspartnere skal være en del af den samlede løsning, selvom de har forskellige dagsordener. Det handler om at tage ansvar for sine egne overbevisninger og samtidig lytte og have en anerkendende tilgang til andres holdninger.” Man skal kunne sætte sig i de andres sted og forstå deres motiver i forhandlingerne, så løsningen på de andres problem også bliver en del af din løsning,” siger Dorte Sibast.

 

Dorte Maria Vestergaard

Arkitekt MAA, Dorte Sibast

Forventninger og forhandlinger

Inden start har deltagerne en samtale med kursets gennemgående underviser, innovationskonsulent og erhvervspsykolog Thea Mikkelsen. For Dorte Sibast var denne samtale med til at skærpe fokus på egne forventninger og sætte nogle ord på, hvor hun var, og hvor hun gerne ville flytte sig hen undervejs i forløbet.

”Styrkelsen af ens personlige lederskab fylder rigtig meget i forløbet. HOGAN profilværktøjet bruges som analyseredskab for at afdække din personlighed. Den giver et virkelig godt nedslag i, hvor du står lige nu og sætter fokus på dine styrker og udfordringer. Jeg blev opmærksom på nogle ting, jeg nok i virkeligheden godt vidste, men det hjalp meget at få tydeliggjort det på skrift.”

For Dorte Sibast er det vigtigt at understrege, at jo mere du går ind i forløbet og giver af dig selv, jo mere får du også igen.

”I forløbet blotter man sig i en eller anden forstand. Det handler om at turde at vise sig sårbar, og hvis man tør det, får man virkelig meget igen. Faktisk handler kurset meget om at lære sine egne styrker og svagheder at kende for netop at kunne bruge det bedst muligt i processer og forhandlinger.”

Fra kursus til hverdag

LAK er bygget op af fire moduler, der hver forholder sig til en central kompetence for den arkitektfaglige leder. Den samlede kursusrække strækker sig over 8 undervisningsdage fordelt på 4 moduler i løbet af 4 måneder. Derudover kommer et interview og en coaching på baggrund af en personlig lederprofil, som deltagerne tager online som en del af kurset.
En ting hun vælger at fremhæve, var den reflektionsøvelse, der er en del af modul 3.

”Øvelsen gik ud på at fortælle om en af mine egne udfordringer for en mindre gruppe af holdet. De fik herefter mulighed for afklarende spørgsmål til problematikken, hvorefter de så vendte ryggen til mig og selv skulle diskutere en mulig løsning på min problemstilling. Jeg måtte kun lytte og noterede uden at deltage i samtalen.”

Dorte Sibast reflekterer videre:
”Det er næsten banalt, men meget effektfuldt. Det var ret interessant at høre de andre diskutere min problemstilling og komme med løsninger, jeg ikke umiddelbart selv ville have overvejet. Det var virkelig lærerigt, og ligesom med mange andre øvelser fra kurset tænker jeg, at de let kan adapteres i en arbejdssammenhæng.”

At lede eller ikke lede

Ledelse af Arkitektonisk Kvalitet er for Dorte Sibast mange ting. At få folk til at lykkes med det, de er gode til. At finde et sprog omkring det intuitive og det mærkbare, som andre også forstår. At lytte og forstå sine samarbejdspartnere, at kende sig selv og sine egne prioriteringer.

Udbyttet har været stort for Dorte Sibast, der ser en kæmpe force i, at LAK udbredes til andre end tegnestue-ansatte.

”Jeg har fået rigtig meget ud af forløbet og måske allervigtigst: nye måder at skabe plads og gennemføre arkitektonisk kvalitet på. LAK henvender sig til en bred gruppe af arkitekter, fordi det netop handler om at skabe rammerne og rummet til at lade den arkitektoniske kvalitet udfolde sig.

Kurse hos Arkitektforeningen

Styrk din faglighed

Se tilgængelige kurser

Kurser
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +