NYHED 01.03.24

Fingerplan 2.0 - En åben idékonkurrence om hovedstadsområdets fremtid

For 75 år siden lagde ”Fingerplanen” grundform til udviklingen af hovedstadsregionen og gav svar på en række af datidens udfordringer. I dag er planen til diskussion, og klimakrise, ændrede familie- og boformer samt de seneste års eksplosive byudvikling kalder på et nyt helhedsblik på Storkøbenhavn. Derfor udskriver Arkitektforeningen den åbne idékonkurrence ”Fingerplan 2.0”, der skal levere visionære bud på fremtidens hovedstadsregion. Konkurrencen starter fredag den 1. marts og er støttet af Dreyers Fond. Afleveringsfrist: 1. maj 2024.

Foto: Henrik Vejre

Foto: Henrik Vejre

“Fingerplanen”, det velkendte plandokument, som tager sig visuelt ud som en hånd med fem ”byfingre” opdelt af grønne kiler, så dagens lys i 1947. Siden da har planen præget udviklingen i hele hovedstadsregionen, tydeligst konkretiseret i s-tognettet, som har sit udspring i “håndfladen” – byens indre og ydre brokvarterer – og kører ud af de fem linjer mod forstæderne.

Hovedstadsregionen er vokset ud af Fingerplanen

Med “Fingerplanen” blev der lagt op til at se København som andet og mere end København og Frederiksberg Kommuner og lade udviklingen ske ud langs de fem fingre. Men kigger man på udviklingen i dag, peger den i andre retninger. Pladsen er tæt på at være opbrugt, og der er et ønske om at bevare de sidste frie natur- og byområder centralt i København, ligesom der ligger planer om at udvide byen med nye holme i Øresund. Modsat kæmper forstæderne, som ligger inde med store natur-, bolig- og industriområder, med at tiltrække borgere og investorer, der kan sikre udviklingen og bylivet i de ydre hovedstadskommuner. Det er netop grunden til, at Arkitektforeningen mener, at der er behov for en ny helhedsvision for Hovedstaden.

Billeder på fremtiden

I dag står vi med en hovedstad, hvor demografien ændrer sig og ny infrastruktur og nye transportformer ændrer byens sammenhæng og dens forbindelse til forstæderne. Samtidig vil hensynet til klimaet ændre storbyens udtryk radikalt de næste mange år frem. Men hvad er det for en hovedstadsregion, vi ønsker i fremtiden? Hvilke kvaliteter skal vi værne om og bygge videre på, og hvordan sikrer vi en sammenhængende Storkøbenhavn, der understøtter en social balance og værner om vores klode til de kommende generationer? Og hvad er det for principper, der skal styres efter, hvis det ikke er fingerplanen, som vi kender den i dag? Det er nogle af de spørgsmål, som idékonkurrencen “Fingerplan 2.0” skal sætte ord og billeder på.

Tilmeld dig konkurrencen her.

Kontakt

Gustav Kragh-Jacobsen, projektsekretær, Arkitektforeningen København på tlf.: 27292753 eller e-mail: gkj@arkitektforeningen.dk.

Sussi Heimburger, kommunikations- og pressechef, Arkitektforeningen på tlf.: 24468161 eller e-mail:
sh@arkitektforeningen.dk.

Idékonkurrence i to faser

Selve konkurrencen er opdelt i to faser: En visionsfase og en konkretiseringsfase:

Fase 1 – Visionsfasen: Udskrives 1. marts 2024. kl. 12.00
I den første fase inviteres konkurrencedeltagerne til at beskrive en vision for Storkøbenhavns fremadrettede udvikling gennem tekst og illustration.

Fase 2 – Konkretiseringsfasen: Udskrives ultimo juni 2024
I konkurrencens anden fase inviteres udvalgte deltagere til at konkretisere deres forslag, så visionen udfoldes i både en overordnet regional skala og i en række nedslagspunkter.

Vinderen af idékonkurrencen offentliggøres primo januar 2025. Vinderforslagene vil blive samlet i et inspirationskatalog, der lægger op til fornyet debat og kan fungere som oplæg til de beslutningstagere, der skal sætte retningen for udviklingen i Storkøbenhavn.

Solidt forarbejde

Konkurrenceprogrammet for “Fingerplan 2.0” står på ryggen af et solidt forarbejde. Projektet, som er støttet af Dreyers Fond, startede op i 2022, hvor der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af frivillige medlemmer af Arkitektforeningen København. Desuden har et advisory board, bestående af bl.a. politikere, stadsarkitekter og fageksperter inden for arkitektur, planlægning og transport, bidraget med input og faglig sparring. Sideløbende med udviklingen af det faglige baggrundsmateriale, har der kørt en borgerinddragelsesproces, der har kortlagt, hvilke udfordringer og ønsker til udvikling, der optager borgerne i de forskellige bydele i København og hovedstadskommunerne.

Baggrundsmateriale ser på udviklingen af hovedstaden i et bæredygtigt perspektiv

Som en del af forarbejdet er der desuden udarbejdet et samtalehæfte med bidrag fra seks eksperter, med stor erfaring inden for hovedstadens byudvikling. Samtalehæftet, som konkurrencedeltagerne kan bruge til inspiration, giver både en indføring i Fingerplanens oprindelige formål og udvikling samt fakta om hovedstadsområdets demografiske og fysiske sammensætning. Desuden giver eksperterne et indblik i udviklingen af Fingerplansområdets fysiske strukturer, lokale og regionale forskelligheder samt potentialer og udfordringer for en udvikling af bystrukturerne, så de bidrager til verdensmålene og en bedre hverdag for borgerne.

Holger Bisgaard, Jens Kvorning, Julie Reinau, Claus Bech-Danielsen, Peter Hartoft-Nielsen, Sidsel Birk Hjuler og Henrik Veje har bidraget til hæftet.

Download samtalehæftet – og læs mere om bidragsyderne her.

Organisering

Projektet er udviklet og gennemføres af Arkitektforeningens Lokalledelse i København med en stærk arkitektfaglig projektgruppe og styregruppe bag:

• Kurt K. Christensen, arkitekt, byplanlægger SBS Rådgivning
• Jan Christiansen, arkitekt, tidl. stadsarkitekt Københavns Kommune
• Kirsten Birk Hansen, arkitekt, tidl. lektor, Arkitektskolen Aarhus
• Rune Christiansen, arkitekt, projektleder HOFOR
• Lars Autrup, Direktør, Arkitektforeningen
• Gustav Kragh-Jacobsen, Sekretær, Fingerplan 2.0

Stil spørgsmål og aflevér i iBinder

Opret dig iBinder

Log in
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +