NYHED 27.04.20

Høringssvar: Ændring af BR18

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)

Foto: Johan Rosenmunthe

Foto: Johan Rosenmunthe

Arkitektforeningen takker for det tilsendte materiale og for muligheden for at afgive høringssvar.

Generelle bemærkninger

Siden bygningsreglementet trådte i kraft den 1. januar 2018, har der været seks større og mindre justeringer af reglerne. Dette skaber en vis usikkerhed blandt vores medlemmer og andre brugere af bygningsreglementet, da de nok engang skal sætte sig ind i ændringerne. Samtidig øges risikoen for misforståelser og fejl, hvis man ikke bruger de seneste revisioner. Man kan frygte at regelændringerne er et udtryk for, at reglerne ikke har været gode nok, og at der ikke er et samlet overblik over konsekvenserne af reglerne i bygningsreglementet.

Specifikke bemærkninger

Arkitektforeningen mener, at præciseringen vedr. væsentlige ombygninger potentielt kan være langt mere vidtrækkende end man umiddelbart får indtryk af. Først og fremmest fordi der ikke er krav om kontrol af brandforhold som kan være væsentlige.

Arkitektforeningen mener at ændringen vedrørende ibrugtagningstilladelse for enfamiliehuse, og dermed ophævelsen af reglen, umiddelbart kan synes plausibel, når typehus-firmaerne nu (måske) oplever så store udfordringer med processen med ibrugtagningstilladelser. Arkitektforeningen vil gøre opmærksom på, at reglen ikke er indført for typehusfirmaerne – eller kommunernes skyld. Reglen er indført som en hjælp og kvalitetssikring for den enkelte borger og husejer.

Arkitektforeningen står til rådighed med uddybende kommentarer i forbindelse med denne høring.

Med venlig hilsen

Lars Autrup
Direktør
Arkitektforeningen

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +