NYHED 27.11.17

Høringssvar: En bedre overgang mellem arkitektstudie og arbejdsmarked

Høring over ny bekendtgørelse om erhvervskandidatuddannelse ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Det Kongelige Akademi - Arkitektskolen-Holmen

Arkitektforeningen takker for det tilsendte materiale og for muligheden for at afgive høringssvar herom.

Arkitektforeningen henviser til høringssvar af 7. august 2017 til Uddannelses- og forskningsministeriet, hvor Arkitektforeningen støtter fuldt op om, at der etableres en forsøgsordning som vil give de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner mulighed for at udbyde allerede godkendte 2-årige heltidskandidatuddannelser som 4-årige kandidatuddannelser på særlige vilkår
for personer i beskæftigelse.

Arkitektforeningen forventer, at arkitektskolerne vil opfylde de 5 kriterier, som ministeriet lægger til grund for en godkendelse af arkitektskolernes ansøgning om deltagelse i forsøgsordningen. Arkitektforeningen mener at deltagelse i forsøgsordningen vil bidrage positivt til at give en bedre overgang mellem arkitektstudie og arbejdsmarked, herunder skabe bedre kontakt mellem
studerende og arbejdsgivere. Endvidere forventer Arkitektforeningen at kendskabet til arkitekters faglige kompetencer på lang sigt vil nå bredere ud blandt potentielle arbejdsgivere, hvilket vil have en positiv effekt på beskæftigelsen.

Arkitektforeningen står til rådighed med uddybende kommentarer i forbindelse med denne høring over ny bekendtgørelse om erhvervskandidatuddannelse ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Med venlig hilsen
Annette Blegvad
Konst. direktør
Arkitektforeningen

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +