NYHED 16.10.17

Høringssvar: Etablering af kystbeskyttelsesanlæg

Forslag til lov om ændring af lov om planlægning (skader ved oversvømmelser og erosion)

Arkitektforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om planlægning (skader ved oversvømmelser og erosion).

For Arkitektforeningen er det vigtigt, at kommunerne har mulighed for at forebygge skader som følge af oversvømmelse eller erosion. Kommunerne spiller en afgørende rolle, når der skal kystsikres. Særligt i et klima, som i tiltagende grad er præget af nedbør, storme og stormfloder.

Arkitektforeningen ser gerne en mere smidig behandling i kommunerne i sager om etablering af kystbeskyttelsesanlæg. Det er dog yderst problematisk, når dette, som regeringen foreslår, sker ved at samle beslutningskompetencen alene hos kommunerne frem for den nuværende opdelte kompetence med Kystdirektoratet.

Lovforslaget kan vanskeligt læses på andre måder, end at kommunernes rolle styrkes, mens statens rolle tilsvarende svækkes. Det vil stille større krav til kommunernes samarbejde med andre kommuner, særligt
nabokommunerne. Der er udpræget risiko for, at vi ender i en situation med ukoordineret planlægning, hvor de svagest stillede kommuner kommer til at konkurrere med de mere ressourcestærke.

Arkitektforeningen står til rådighed med uddybende kommentarer i arkitektfaglige spørgsmål i forbindelse med denne høring.

Med venlig hilsen
Annette Blegvad
Konstitueret direktør
Arkitektforeningen

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +