NYHED 02.10.17

Høringssvar: Ikke flere dispensationer fra skovbyggelinjen

Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (skovbyggelinjen)

Arkitektforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (skovbyggelinjen).

Overordnet bakker Arkitektforeningen op om tiltag, som giver bedre muligheder for at drive virksomhed, arbejde og bo i landdistrikterne. Samtidig er det afgørende, at der opretholdes et højt
naturbeskyttelsesniveau.

I lighed med Arkitektforeningens bemærkninger til høringen om modernisering af planloven, er det Arkitektforeningens klare holdning, at kommunerne skal have mulighed for at kunne foretage en arkitektonisk vurdering som grundlag for en byggetilladelse for til- og ombygninger af helårshuse og virksomheder med indtil 500 m2. Dette er i særlig grad vigtigt, når det gælder udvidelser inden for naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje i landzone. Arkitektforeningen kan derfor ikke tilslutte sig flere undtagelser fra kravet om dispensation fra skovbyggelinjen.

Overordnet er Arkitektforeningen bekymret for, at lempelser i lovgivningen rettet mod vækst og udvikling i landdistrikterne i meget høj grad, vil blive anvendt i områder nær de større byer. Dette er især tilfældet i forhold til de grønne kiler i hovedstadsområdet, hvor der i forvejen er et stort pres på det åbne land og de grønne områder.

Arkitektforeningen står til rådighed med uddybende kommentarer i arkitektfaglige spørgsmål i forbindelse med denne høring.

Med venlig hilsen
Jesper Pagh
Direktør
Arkitektforeningen

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +