NYHED 07.06.22

Høringssvar: Krav om beregning af bygningers klimapåvirkning og grænseværdi

Fra 2023 og frem er der indgået en politisk aftale om krav til beregning af byggeriet klimaaftryk samt krav om CO2-grænseværdi for klimapåvirkning af nybyggeri over 1000 m2. Dette blev sendt i høring i foråret 2022. Arkitektforeningen bakker op om behovet for livscyklusanalyser (LCA’er), men det skal være let at administrere også for mindre virksomheder – og bygningsreglementet bør understøtte muligheden for, at upcyclede og bæredygtige materialer let kan benyttes i byggeriet. Læs hele høringssvaret nedenfor.

Lisbjerg ved Aarhus af Vandkunsten. Foto: Søren Nielsen

Kontakt

Bent Outzen

Politisk konsulent

bo@arkitektforeningen.dk

Arkitektforeningen har indgivet høringssvar til udkast til Bolig- og Planstyrelsens forslag til ændring af bygningsreglementet (krav om beregning af bygningers klimapåvirkning og grænseværdi).

Som en del af den politiske aftale skal der fra 2023 og frem indføres krav i bygningsreglementet til bygningers klimaaftryk og indføres krav om CO2-grænseværdi. Forslaget blev sendt til høring den 22. april med høringsfrist den 22. maj 2022.

Indholdet i forslaget kan overordnet inddeles i to overordnede kategorier:

  • Beregning af klimapåvirkning af nybyggeri
  • Grænseværdi for klimapåvirkning af nybyggeri over 1000 m2

Arkitektforeningens kommentarer til forslaget er:

Arkitektforeningen bakker op om behovet for, at der laves livscyklusanalyser (LCA’er) i dansk byggeri. Det er vigtigt, at vi med disse nye rammer får læring om, hvordan vi kan bygge gode bygninger og samtidigt sparer CO₂ i byggeriet.

Målsætningen om 12,0 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år er dog utilstrækkelig i forhold til at sænke byggeriets klimaaftryk, hvis klimalovens ambitioner skal indfris.

Arbejdet med at lave analyser skal som udgangspunkt kunne ske tidligt i projekteringsfasen. Dermed sikres det, at brugen af klimavenlige løsninger tænkes ind i byggeriet fra start.

Det er væsentligt, at dokumentation skal kunne ske let og effektivt. Det kan blive svært for især mindre virksomheder at navigere i. Fraværet på enkle regler kan medvirke til at centralisere og favorisere de større virksomheder på bekostning af lokal indflydelse og regional udvikling. Derfor er det vigtigt, at de nye krav bliver implementeret på en måde, så de bliver klare og operationelle. Derfor er det vigtigt, at det nye IT-redskab LCA-Byg bliver en velfungerende platform, der løbende evalueres og forbedres.

Vi anbefaler endvidere, at det undersøges nærmere, hvad den administrative byrde, som dokumentationsopgaven er, betyder for byggeriet.

Det er vigtigt for den grønne omstilling i byggeriet, at muligheden for at benytte genbrugte, upcyclede materialer og andre bæredygtige produkter også indgår i større skala. Den mulighed synes ikke godt belyst i det fremsendte materiale, og vi forudser, at det vil give udfordringer. Det er vigtigt, at bygningsreglementet understøtter muligheden for, at de bæredygtige materialer let kan benyttes i byggeriet. Det er udfordringer der kun vil blive større i takt med, at arealkravet til LCA sænkes i de kommende år.

Arkitektforeningen er i tvivl om hvad status er på de tre øvrige krav fra Den Frivillige Bæredygtighedsklasse, som blev indskrevet i Byggeloven pr. 01.01.2022: Det er vigtigt, at Den Frivillige Bæredygtighedsklasse videreføres, som den forefindes i dag, og ikke blot i form af en frivillige CO2-klasse i BR23, som er beskrevet i oplægget. Dette kan bidrage til at drive udviklingen af den grønne omstilling på samme måde, som de frivillige energiklasser drev energibesparelserne op igennem 1980’erne og 1990’erne.

Arkitektforeningen bidrager gerne til at arbejde på en generel fornyelse af bygningsreglementet, hvor de eksisterende bestræbelser på at fremme sundhed og sikkerhed i byggeriet, opnår et bedre samspil med – og en større sammenhæng med begreberne – bæredygtighed og arkitektonisk kvalitet.

 

Kontakt

Bent Outzen

Politisk konsulent

bo@arkitektforeningen.dk

Fabers Fabrikker. Foto: Rasmus Hjortshøj / Arkitektur: Arcgency

Kursus

LCA for arkitekter

Fra 2023 bliver LCA – også kaldet livscyklusvurdering – et krav for alle bygninger over 1000 kvadratmeter. Er I klar til ændringerne? På dette endagskursus får du grundlæggende viden om de forskellige elementer i metoden, som bruges til at vurdere en bygnings samlede miljøaftryk og ressourceforbrug i hele dens levetid.

Læs mere
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +