NYHED 08.06.17

Høringssvar: Udkast til BR18

Vedrørende høring over udkast til bygningsreglement 2018 og bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Foto: Steffen Stamp

Arkitektforeningen takker for det tilsendte materiale og for muligheden for at afgive høringssvar til udkast til bygningsreglement 2018 samt bekendtgørelse om certificeringsordningen.

Arkitektforeningen arbejder for styrke kvaliteten af vores fælles byer, bygninger og miljø. God arkitektur kan være med til at skabe vækst og beskæftigelse, sikre sammenhængskraften i samfundet – socialt såvel
som geografisk – og er i det hele taget et uundværligt element i en bæredygtig udvikling af vores velfærdssamfund. Bygningsreglementet og byggesagsbehandlingen har stor betydning for god arkitektur i praksis.

Arkitektforeningen bakker op om ændringsforslag som har til formål at fremme kvalitet, vækst og effektivitet i byggeriet, herunder ændringsforslag som sikrer en mere effektiv byggesagsbehandling. Dog finder vi anledning til at pege på en række problemstillinger:

  • Der er for kort tid til implementering.
  • Der er behov for en indsats på formidling og læsevejledning.
  • Der er behov for tydeliggørelse af kommunernes fremtidige rolle.
  • Der er risiko for manglende hensyn til andre parter end bygherren, fx naboer og brugere.
  • Der er behov for en systematisk national indsamling af resultaterne af stikprøvekontrollerne.
  • Erfaringskravene til certificeringsordningen bør sidestille byggesagsbehandling i kommunerne med design og projektering af byggearbejde.

Arkitektforeningen tvivler i øvrigt på, om certificeringsordningen og afskaffelse af den tekniske byggesagsbehandling vil medføre mere effektiv samlet projektering og myndighedsbehandling af de enkelte byggesager. En reel effektivisering kan bedst opnås ved en helhedsorienteret tilgang mellem bygherre, rådgivere og kommune.

Herudover har Arkitektforeningen er række mere konkrete ændringsforslag. Se vedlagte:

– Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2018 (BR18)
– Skabelon, Arkitektforeningen, Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i BR

 

Med venlig hilsen
Jesper Pagh
Direktør
Arkitektforeningen

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +