NYHED 01.06.23

Høringssvar: Udkast til ændring af bygningsreglementet

Social- og Boligstyrelsen har inviteret til høring over udkast til ændring af bygningsreglementet (grundlag for beregning af klimapåvirkning fra genbrugsmaterialer i forbindelse med overholdelse af krav til beregning af bygningers klimapåvirkning). Arkitektforeningen bakker op om behovet for at finde løsninger på, hvordan byggebranchen kan genbruge flere materialer.

Byggeriet skal blive bedre til at genanvende materialer, også i stor skala. Visualisering af Thoravej 29, et projekt af pihlmann architects, som stræber efter at genanvende så mange materialer som muligt. Kred: pihlmann architects

Bent Outzen

Politisk konsulent

bo@arkitektforeningen.dk

Om høringen

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 (BR18).

Udkastet til ændringsbekendtgørelsen har afsæt i: ”Tillægsaftale af 27. april 2023 om national strategi for bæredygtigt byggeri mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet”

Med tillægsaftalen ønsker aftaleparterne at fremme genbrug i byggeriet, og derfor er det besluttet, at der som tilføjelse til kravet om beregning af bygningers klimapåvirkning indføres specifikke beregningsregler for genbrugsmaterialer. Konkret betyder det i forbindelse med beregning af bygningers klimapåvirkning, at brug af genbrugsmaterialer skal indgå i beregningen med 0 kg CO2-ækvivalenter for alle moduler, som på nuværende tidspunkt indgår i kravet om bygningers klimapåvirkning.

Den politiske aftale skal genbesøges ultimo 2025 for at vurdere, hvorvidt tilgangen til fremme af genbrugsmaterialer i forbindelse med nybyggeri fortsat er hensigtsmæssig. På den baggrund kan der til den tid komme ændringer til princippet for medregning af genbrugsmaterialer i klimaberegningen.

Den politiske beslutning betyder, at der er behov for at ændre i bestemmelsen om bygningers klimapåvirkning, § 297 i Bygningsreglementet, så genbrugsmaterialer kan indgå i beregningen med en anden klimapåvirkning end nye materialer.

Arkitektforeningen mener

Arkitektforeningen bakker op om behovet for at finde løsninger på, hvordan byggebranchen kan genbruge flere materialer. De nuværende krav om dokumentation af klimapåvirkningen gør det ikke attraktivt at genanvende materialer. Derfor er det positivt, at genbrugte produkter fremover kan beregnes med 0 kg CO2-ækvivalenter i en periode.

Det vil uden tvivl skubbe på brugen af genbrugte materialer og give vigtig læring, der kan bruges i en kommende justering af satserne for beregning af genbrugsmaterialernes klimapåvirkning. Tiltaget vil understøtte, at der laves et marked for genbrugsmaterialer, hvilket er afgørende for at opskalere.

Det har længe været et ønske fra byggebranchen, at der findes en løsning på denne problematik. Vi anerkender, at der behov for at lave god og velovervejet lovgivning. Da dette er et ret enkelt greb, som kunne det være oplagt at lade bekendtgørelsen træde i kraft før d. 1. januar 2024 i fald, at det er muligt.

Bent Outzen

Politisk konsulent

bo@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +