NYHED 26.10.22

Hvad betyder BR18 for dig og arkitekturen?

Så er det nu, du har muligheden for at være med til at præge bygningsreglementet BR18. Arkitektforeningen får løbende meldinger fra medlemmerne om, at BR18 udfordrer deres virke som arkitekter. Men hvor stor en udfordring er bygningsreglementet for faget? Hvori ligger problemerne? Og hvor meget fylder arbejdet med at opfylde kravene i BR18? Det har vi brug for din hjælp til at blive skarpe på.

Spørgeundersøgelsen skal give et samlet billede af, hvor meget arbejdet med BR18 fylder blandt arkitekter, hvad den seneste revision af bygningsreglementet konkret har betydet, og ikke mindst hvad arkitekterne oplever som de største barrierer for det daglige arbejde. Skitse af Johnny Svendborg

Har du spørgsmål til undersøgelsen? Kontakt

Bent Outzen

Politisk konsulent

bo@arkitektforeningen.dk

På baggrund af de seneste års kritik af BR18 vil Arkitektforeningen undersøge, hvorvidt MAA’er generelt anser bygningsreglementet som en udfordring for faget, og hvad det konkret betyder for arkitektens arbejde – og den arkitektoniske kvalitet.

Derfor har vi i samarbejde med analysebureauet Damvad Analytics og med støtte fra Dreyers Fond udsendt et spørgeskema til en stor gruppe MAA’ere.

Vil du gerne bidrage til undersøgelsen, men har du ikke modtaget en mail? Så kan du kontakte politisk konsulent Bent Outzen for mere information.

Har du spørgsmål til undersøgelsen? Kontakt

Bent Outzen

Politisk konsulent

bo@arkitektforeningen.dk

“Med undersøgelsen i hånden kan vi lettere gå i dialog med politikere og embedsmænd om forbedringer af bygningsreglementet. ”

Lars Autrup, direktør i Arkitektforeningen

Din besvarelse kan skabe forandring

Gennem spørgeundersøgelsen ønsker vi et samlet billede af, hvor meget arbejdet med BR18 fylder blandt arkitekter, hvad den seneste revision af bygningsreglementet konkret har betydet, og ikke mindst hvad arkitekterne oplever som de største barrierer for det daglige arbejde.

“Bygningsreglementet og byggeloven spiller en vigtig rolle for den grønne omstilling og kvaliteten i byggeriet. Men vi fornemmer, at BR18 nu er blevet så komplekst, og kravene til dokumentation er blevet så mange, at der er stadig mindre tid til udviklingen af den arkitektoniske kvalitet. Det er den fornemmelse, vi vil bruge undersøgelsen til at trykteste,” udtaler Lars Autrup, direktør i Arkitektforeningen. Han fortsætter:

“Med undersøgelsen i hånden kan vi lettere gå i dialog med politikere og embedsmænd om forbedringer af bygningsreglementet. Derfor vil jeg opfordre alle vores medlemmer, som er berørt af BR18 i deres daglige virke, til at besvare undersøgelsen”.

Undersøgelsen er rettet mod alle, der arbejder med design og projekteringsopgaver samt arkitekter i byggesagsbehandlingen. For at få et solidt grundlag at gå videre med har vi brug for så mange besvarelser, som overhovedet muligt.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +