NYHED 03.04.24

Idékonkurrence: Hvordan ser det gode liv på landet ud i fremtiden?

Mange steder i Danmark er landsbyernes eksistensgrundlag under pres. Drømmen om livet på landet lever imidlertid stadig og potentialet er stort. Spørgsmålet er, hvordan vi revitaliserer arkitekturen i landsbyerne og matcher landsbyernes tilbud med nye generationers behov og familiemønstre? Det efterlyser Arkitektforeningen Østjylland og Randers Kommune bud på i idékonkurrencen ”Det er dejligt på landet”.

Foto: Randers Kommune

Vil du vide mere?

Trine Lybech Madsen

Arkitekt MAA

tlm@arkitektforeningen.dk

Alle landsbyer har deres egen unikke historie, arkitektoniske værdier og fællesskaber – og ikke mindst nærhed til naturen. Men generelle samfundsændringer har skabt en række udfordringer, der sætter landsbyerne under pres. Stationerne i de mindre byer forsvinder, butikkerne lukker, og de fleste gårde er ikke længere tilknyttet landbruget. De funktionstømte bygninger går i forfald eller nedrives.

Alene de sidste 10 år, er der nedrevet knap 10.000 stuehuse på landsplan. Forsvinder gårdene, forsvinder en central del af vores fælles kulturarv og mange landsbyer kæmper for at bevare deres identitet og eksistensgrundlag.

Disse udfordringer kræver nytænkende og bæredygtige løsninger for at sikre landsbyernes fremtid. Og det er det, som idékonkurrencen ”Det er dejligt på landet” søger bud på med udgangspunkt i en konkret case.

Genskabelse af landsbyen Albæk

I landsbyen Albæk, beliggende i naturskønne omgivelser nord for Randers Fjord, er ovenstående udfordringer særligt nærværende. Landsbyen er karakteriseret ved smalle veje, firlængede gårde, stråtækte huse, bindingsværk, tætte byhuse med sadeltag, og håndværk i høj kvalitet. Den mest markante og unikke kulturarv ligger i de firlængede gårde, som er omdrejningspunktet for idékonkurrencen.

Med udgangspunkt i et afgrænset konkurrenceområde med seks ejendomme, der på forskellig vis belyser de udfordringer og muligheder landsbyen står over for, ønsker Arkitektforeningen Østjylland og Randers Kommune nytænkende bud på, hvordan vi kan styrke landsbyernes historie og særlige liv, gennem arkitektoniske indgreb og planer, der respekterer landsbyens kulturhistorie samtidig med, at de imødekommer nutidige og fremtidige behov.

Omdannelse, tilføjelse og gendannelse

Idékonkurrencen har fokus på tre overordnede temaer: 1) Omdanne det eksisterende med respekt for kulturarven og bæredygtighed, 2) tilføje nye strukturer, der understøtter landsbyens fællesskab og identitet, samt 3) genskabe landsbyens struktur og fællesskab på innovative måder.

Med disse temaer som udgangspunkt opfordres deltagere til at fremlægge løsninger, der både adresserer de generelle udfordringer, landsbyer står overfor og samtidig kommer med specifikke løsninger for Albæk.

Tilmeld dig konkurrencen her.

Frist for anmodning om deltagelse 1.6.24

Upload af besvarelser 1.6 – 7.6 kl. 12.00

Vil du vide mere?

Trine Lybech Madsen

Arkitekt MAA

tlm@arkitektforeningen.dk

Dommerkomité

Formand for dommerkomitéen

• Anne Hjortshøj, medlem af socialdemokratiet (S), Formand for
landdistriktsudvalget i Randers Kommune

Fagdommere

• Ellen Braae, Landskabsarkitekt MAA MDL PhD
• Lars Juel Thiis arkitekt MAA, Adj Professor og lektor.

Øvrige dommere

•Anne Rostgård Nielsen, borgerrepræsentant for Albæk
• Thore Rytter Klitgaard, chefkonsulent og arkitekt MAA, repræsentant for Randers Kommune
• Thina Wallin, arkitekt MAA, repræsentant for Det særlige bygningssyn Slots -og Kulturstyrelsen
• Trine Munk Hartwig, landskabsarkitekt MAA, repræsentant for Arkitektforeningen Østjylland

Trine Lybech Madsen

Arkitekt MAA

tlm@arkitektforeningen.dk

Trine Lybech Madsen

Arkitekt MAA

tlm@arkitektforeningen.dk

Ambitionen med konkurrencen er at se idéer og løsningsforslag, der tænker ud af boksen og sætter nye standarder for, hvordan vi kan omdanne og revitalisere landsbyer til at blive bæredygtige og levende samfund. Idéer og løsninger, der respekterer landsbyernes historiske rødder og byder nye generationer velkommen til det gode liv på landet – med Albæk som det inspirerende eksempel.

Alle kan deltage med en MAA’er på holdet

Konkurrencen er åben for alle med en interesse for arkitektur og samfundsudvikling, herunder arkitekter, sociologer, kunstnere, antropologer, historikere, udviklere og entreprenører. Det er dog et krav, at mindst én deltager på hvert hold er arkitekt MAA eller arkitektstuderende ved MAA.

Tilmeld dig idékonkurrencen

Det er dejligt på landet

…men hvordan kan vi styrke landsbyernes historie og særlige liv, gennem arkitektoniske indgreb og planer, der respekterer landsbyens kulturhistorie samtidig med, at de imødekommer nutidige og fremtidige behov?

Klik her for tilmelding
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +