NYHED 31.01.22

Klassiske arkitektdyder sender Årets Arne 2022 til Praksis Arkitekter

Efter kritisk granskning af alle nominerede værker blev Ny Østergade kåret som vinder af Årets Arne 2022. Det skete under en LIVE streaming fredag aften. Samtidig blev Tegnestuen Vandkunsten kåret med Lille Arne 2022 for deres open source-platform med digitale værktøjer til at fremme bæredygtigt byggeri.

Mads Bjørn Hansen og Mette Tony har sammen stiftet Praksis Arkitekter, der vinder Årets Arne 2022 for Ny Østergade. Foto: Signe Frøkiær

Signe Frøkiær

Kommunikationsmedarbejder

+45 53 58 80 53

sf@arkitektforeningen.dk

De fem værker, nomineret til københavnernes faglige arkitekturpris, spændte lige fra landskabs- og byrumsprojekter over restaurering til to nyopførte byhuse. Kåring bød både på værkpræsentationer, gæstekritik og en faglig diskussion, før juryen traf deres valg. Og trods kritiske spørgsmål om værkets bæredygtighed i både klimamæssig og social henseende faldt juryens gunst ud til Ny Østergades fordel. Blandt roserne fremhævede juryen:

”Værkets kvalitet er først og fremmest som ’et hus til byen’. Det går i dialog med sine omgivelser, både respektfuldt og selvbevidst. Det trækker på elementer fra den historiske bykerne som få værker har gjort det i de seneste årtier. Dermed er det et vigtigt bidrag til en klassisk arkitekturfaglighed, som Årets Arne ønsker at promovere.”

Signe Frøkiær

Kommunikationsmedarbejder

+45 53 58 80 53

sf@arkitektforeningen.dk

Foto Hampus Berndtson

Praksis Arkitekter var stolte over kåringen og fremhævede ikke mindst samarbejdet med bygherre og arkitekt Morten Boll samt afdøde arkitekturprofessor Carsten Juel-Christiansen, som begge har spillet aktive roller i udformningen af byggeriet:

”Det har været en udsøgt fornøjelse at få lov at være med i et samarbejde med både Carstens forskningsfaglige erfaring og personlige engagement i stedet samt en bygherre med forståelse og ambitioner for bygningens fremtræden. Vi er ovenud begejstrede for resultatet og glæder os over anerkendelsen, det får med tildelingen af Årets Arne 2022,” fortæller Mette Tony, der sammen med Mads Bjørn Hansen har stiftet Praksis Arkitekter, og som begge deltog ved prisoverrækkelsen i fredags.

Lille Arne til generøst dele-initiativ

Initiativprisen Lille Arne 2022 tildeles Tegnestuen Vandkunsten for platformen opensource.vandkunsten.com. På domænet deler tegnestuen de digitale værktøjer, de udvikler i arbejdet for at fremme bæredygtighed i byggeriet. I juryens motivation krediteres initiativet for:

”på elegant vis at understrege arkitektens rolle og ansvar ift. udvikling i branchen og i det byggede miljø. Det bidrager til at skabe en kultur, hvor målet om bæredygtighed vægter højere end den enkelte tegnestues konkurrencefordele.”

Et gammelt projekt

Arkitekt Carsten Juel-Christiansen arbejdede i årtier på hjørnegrunden i det indre København, som var ejet af hans kone, designer og keramiker Liselotte Fran-kild. I sin beskrivelse af værket skrev Carsten Juel-Christiansen:

”By er i dag et begreb, som dækker den udbredte urbanisering, hvor byen består af spredte områder, der holdes sammen af høj mobilitet. I det felt indtager den tæt bebyggede bykerne en særlig plads. I bykernens gader og huse er tidslagene vævet så tæt sammen, at de manifesterer en fælles erindring om skiftende tiders livsvilkår, teknisk kunnen og kultur.”

Således forener værket teoretiske perspektiver på byen med samtiden og en praktisk formgivning af bygningens figur i Københavns indre by.

Jan Schipull Kauchen fra Tegnestuen Vandkunsten modtager Lille Arne 2022. Foto: Signe Frøkiær

Partner Jan Schipull Kauchen fra Tegnestuen Vandkunsten deltog også ved kåringen fredag aften, hvor han udtrykte sin stolthed over sine arkitektkollegaers hædring:

”Det betyder meget for os på Vandkunsten at modtage denne anerkendelse fra vores standsforening. For os er det vigtigste, at de værktøjer vi udvikler, for at gøre byggeriet mere bæredygtigt, kommer ud til mange arkitekter og gør mest mulig gavn. Det bidrager tildelingen af Lille Arne 2022 til,” sagde han.

Langvarig indkredsning af kvalitet

Processen med at udpege Årets Arne 2022 begyndte i oktober sidste år, hvor alle kunne foreslå kandidater til prisen. Det resulterede i 15 indstillede værker, som dernæst kom til afstemning blandt medlemmerne af Akademisk Arkitektfor-ening. Omtrent 1200 medlemmer bidrog med deres stemme til vurderingen af de femten værker, og de fem værker med flest stemmer blev nomineret. Dernæst har juryen besigtiget alle værker, inden vinderen blev fundet ved arrangementet Kåring og Kritik.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +