NYHED 11.10.22

MAA-studerende udforsker traditionelle byggeskikke, nye delebyer og stampet jord

Med hjælp fra 100.000 kr. i rejselegater fra Lemvigh Müller Fonden har syv MAA.stud.aarch rejst rundt i Europa for at undersøge bl.a. regionale byggeskikke, alternative metoder til byudvikling, og hvordan man kan genetablere stampet jord som byggemateriale.

Laila er 80-årig dame og bor halvdelen af året i et Oda-hus i Gogolati i Georgien. (en af de få byer med flest velbevarede Oda-huse, som har cirka 150 år på bagen).

Turene gik både til Georgien, Østrig, Spanien og en del andre lande, da en flok MAA-studerende bl.a. drog ud i verden for at genopdage traditionelle byggeskikke til nutidens byggeri og undersøge kulturel identitet i bygningsværker.

Årets tema er ‘genbesøg’ og ny opmærksomhed på stedslige nuancer. Efter en tid, hvor steder, udsyn og nuancer ikke er oplevet, men blot overleveret, har ‘genbesøg’ potentiale til at påvirke på ny. Som fag og branche skal vi skabe bæredygtige løsninger med forståelse for eksisterende steder, nuancer og kvaliteter. Nye læsninger, og ny forståelse bliver afsæt for nye tolkninger. Steder kan have forandret sig – steder kan opleves forandrede. Egne evner til at være opmærksom på nuancer er skærpede. Nye perspektiver i det eksisterende – de iboende kvaliteter.

Bedømmelseskomiteen består af Johnny Svendborg, MAA, formand for Arkitektforeningen og indehaver af Svendborg Architects samt Ida Lindberg MAA, næstformand for Arkitektforeningen og partner i Over Byen Arkitekter.

Arkitektforeningen uddeler legatpuljen på 100.000 med hjælp fra Lemvigh-Müller Fonden.

Nedenfor kan du læse mere om deres projekter og se billederne fra rejserne.

Alexandra Vamberg Belli og Astrid Juul Jørgensen 30.000 kroner

Som fag og branche skal vi skabe bæredygtige løsninger med forståelse for eksisterende steder, nuancer og kvaliteter. Dette gælder det enkelte bygningsværk, men det gælder også for større bebyggelser, byer, byrum og de måder hvorpå vi bor og lever sammen. Og netop disse bymæssige strukturer og bysamfund får Astrid Vamberg Belli og Astrid Juul Jør-gensen mulighed for at gentænke med midler fra Lemvigh Müller Munck legatet. Projektet ”City of Care” inspireret af Tatiana Bilbao, un-dersøges som fænomen og modpol til vanlige vækstparametre. Konkret opsøges eksempler og tiltag i Danmark, Spanien og England, for at stu-dere, og opleve en ny og radikal anden måde at byer kan udvikles på. Nye fællesskaber, delebyer ”cities of care”. Det er en vigtig dagsorden, og derfor tildeles Alexandra og Astrid dette rejselegat.

Line Duus Vedsø 10.000 kroner

Line rejste til Georgien for at genopdage klassiske arkitekturtraditioner og håndværk. Projektets sigte var – i samarbejde med tømrerstuderende fra en lokal skole i Georgien – at genbesøge træet som materiale i forhold til både det rumlige og det stedslige. For Line Duus handler det også om ressourcebevidsthed samt samarbejdet mellem to fag, to institutioner og to kulturer og legatudvalget ser store potentialer i Line Duus’ tilgang.

Frederikke Gro Nielsen 20.000 kroner

Frederikke har undersøgt, hvordan kulturel identitet kan bestå og stråle fra bygningsværker, som trækker historiske bånd tilbage gennem utallige besættelsesmagters forsøg på at omskabe og ensrette kultur. Frederikke vil triangulere mellem Armenske kirkerum, Armeniens blodige historie og filmen The Colors of Pomegranates og undersøge forholdet mellem kulturen, døden og kirkernes – næsten – evige liv. Projektet er beskrevet som en meditation, en fabuleren, en indtrængen i et gådefuldt rum mellem granit, film og fortælling – og virker på samme tid privat og som en åben invitation.

Philip Antons 10.000 kroner

Sammen med sine medstuderende har Philip arbejdet med en nyfortolkning af et traditionelt træhus i Vestgeorgiens Racharegion. Med udgangspunkt i træbyggeriets potentialer har Philip undersøgt, hvordan man kan genbesøge tidligere tiders arkitektoniske rum og byggeprincipper for at berige nutidens byggerier.

Asger Højlund Olsen 20.000 kroner

Asger Højlund Olsen har genbesøgt vernakulær arkitektur og studere stampet jord i Østrig og Schweitz. Med et åndeligt udgangspunkt i Vrin og Flims udforskede han, hvordan regional byggeskik og -teknik kan fornyes og re-aktualiseres. Et særligt fokus ligger på stampet jord, en traditionel teknik, hvor arkitektur kan stampes op af den jord den bygges på. Asger fulgte processen fra det vernakulære til det industrialiserede med henblik på at finde ud af, hvordan vi kan bruge teknikken i Danmark.

Marius Malmberg 10.000 kroner

Marius har fulgt en arkitekturhistorisk foredragsrække digitalt og ad den vej besøgt en række steder på tredje hånd. Til marts rejser Marius fra Paris til Rom over Zürich og Venedig. Turen vil bringe ham forbi centrale byrum og bygninger fra foredragsrækken. Han vil dels genbesøge steder han aldrig har været og dels genbesøge tekster og digitale forelæsninger. Tilsammen giver rejsen en mosaik af digitale og direkte sansninger – af egne og formidlede erkendelser.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +