NYHED 02.02.24

Nye og kendte ansigter i repræsentantskabet

Første del af valget i Arkitektforeningens repræsentantskab er afgjort, og de nye lokalledelser i København og Østjylland samt ”De 19” er fundet. Se de nyvalgte her.

Der var kampvalg til de 19 samt i Østjylland og Københavns lokalledelser.

Charlotte Gade

Projektleder

+45 30 85 90 17

chg@arkitektforeningen.dk

Et par minutter i midnat onsdag den 7. februar klikkede de sidste stemmer ind og dermed sluttede det digitale valg til den landsdækkende gruppe “De 19” og lokalledelserne i Aarhus og København. Både nye og gamle kræfter blev valgt ind i repræsentantskabet – få et overblik her.

”De 19”

Anne Beim (genvalgt)

Kristine Leth Juul (genvalgt)

Camilla Richter-Friis van Deurs (nyvalgt)

Johnny Svendborg Andersen (genvalgt)

Mette Lyng Hansen (genvalgt)

Uffe Leth (genvalgt)

Line Willacy (genvalgt)

Ida Lindberg (nyvalgt)

Lone Feifer (genvalgt)

Rikke Lequick Larsen (nyvalgt)

Tyra Dokkedahl (genvalgt)

Kim Lenschow (nyvalgt)

Line Toft (nyvalgt)

Mette Prag (nyvalgt)

Lise Pedersen (nyvalgt – tidligere med i lokalledelsen i København)

Gustav Kragh-Jacobsen (nyvalgt – tidligere med i lokalledelsen i København)

Christian Hanak (genvalgt)

André Esbersen (nyvalgt – tidligere med i lokalledelsen i Østjylland)

Christine Bjerke (nyvalgt)

Charlotte Gade

Projektleder

+45 30 85 90 17

chg@arkitektforeningen.dk

De valgte repræsentanter er listet efter valgresultat.
19 kandidater er blevet valgt ind i repræsentantskabet

Se dem her

Lokalafdeling København

Lawrence Ebelle (nyvalgt)

Rikke Rohr (genvalgt)

Anne Marie Stahl (nyvalgt – tidligere studenterrepræsentant i lokalledelsen i København)

Eva Gjessing (nyvalgt)

Martine Lynge Lyngesen (nyvalgt)

Ali Arvanaghi (genvalgt)

Frederik Bo Bojesen (nyvalgt)

Jeanette Westergaard Frisk (genvalgt)

Morten Emil Engel (suppleant)

Martine Seedorff (suppleant)

Studerende i København
(fredsvalg)

Ida Binder (nyvalgt)

Johan Reeh (genvalgt)

Lokalafdeling Østjylland

Trine Lybech Madsen (genvalgt)

Jens Lunddahl Bager (genvalgt)

Kathrine Vand (nyvalgt)

Rie Øhlenschlæger (genvalgt)

Trine Munk Hartwig (genvalgt)

Svea Bäckström (nyvalgt)

Jesper Herly Laursen (suppleant)

Katarina Bramsen Buhl (suppleant)

Studerende i Østjylland
(fredsvalg)

Josefine Bank-Mikkelsen (genvalgt)

Villads Birch Hastrup (nyvalgt)

De valgte repræsentanter er listet efter valgresultat.

Se de valgte repræsentantskabsmedlemmer i Lokalafdeling Østjylland

Se de valgte repræsentantskabsmedlemmer i Lokalafdeling København

Stor diversitet i det nye repræsentantskab

Både hvad angår faglighed, alder og køn har vi igen fået et bredt sammensat repræsentantskab. Og det er vigtigt for, at repræsentanterne afspejler bredden i foreningens medlemsskare, og at de vigtige debatter og beslutninger om fremtidens forening, der ligger forude, sker med udgangspunkt i mange forskellige synspunkter.

Mange kandidater og høj stemmeprocent

Der var mange kvalificerede og engagerede medlemmer, der gerne ville være med til at forme Arkitektforeningen de kommende tre år – og mange, der gerne ville stemme ved de digitale valg 2024. Alene for ”De 19” nationale pladser meldte 29 medlemmer deres kandidatur, og det har skabt ekstra kamp om pladserne i år. Den store interesse for valget glæder og Arkitektforeningens forperson, Johnny Svendborg:

”Tak til de opstillede, tak til dem der tog ansvaret på sig og stemte. Og tillykke til alle de valgte – jeg ser frem til et godt samarbejde og til at møde de mange nye repræsentanter, som er valgt ind. Ikke mindst glæder jeg mig til at fortsætte arbejdet med udviklingen af fremtidens arkitektforening, så snart vi har afholdt valgene i resten af lokalafdelinger, og har det samlede repræsentantskab på plads.”

Kommende lokalvalg

Anden del af repræsentantskabsvalget foregår på årsmøderne i Nordjylland, Sydjylland, Vestjylland og Bornholm. Først efter disse valg kendes sammensætningen af hele det nye repræsentantskab. Vi håber også her på stor valgdeltagelse – se datoer for årsmøderne nedenfor.

Du kan også selv være med til at påvirke retningen i din lokalafdeling ved at melde dit kandidatur til lokalledelsen inden årsmødet.

Sydjylland 11. marts.
Vestjylland 13. marts.
Nordjylland 14. marts.
Østifterne 19. marts
Bornholm 20. marts.

 

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +