NYHED 14.02.24

Se eller gense: MAA-frokost - Kultursvampens vandtårn

Den livsvigtige kultursvamp under Ribe tørrer ud, og det truer stabiliteten under bykernens historiske bygninger. Se eller gense denne MAA-frokost, og hør MAA Mikkel Kieldsens forslag til, hvad vi kan gøre ved det.

Signe Frøkiær

Kommunikationsmedarbejder

+45 53 58 80 53

sf@arkitektforeningen.dk

De fleste danskere kender til Ribes velbevarede, middelalderlige bymidte. Men de færreste er nok klar over, at det historiske område er bygget på metertykke lag af affald og bygningsrester – også kaldet ”kultursvamp”. Lagene er bløde og eftergivende, og tørrer de ud, kommer stabiliteten af bykernens meget gamle bygninger i fare.

Ribe har allerede oplevet sætningsskader, fordi kultursvampen er under nedbrydning. Det skyldes ændringer i Ribe Å i det 20. århundrede, hvor vandstanden i åen gradvist er faldet, og udtørringen ser ud til at fortsætte, efterhånden som temperaturen stiger.

Det er et problem, for mens kulturlagene ikke kan få for meget vand, kan de godt få for lidt, og sker det, svinder lagene under Ribe. Sammenligner man billeder af Ribes huse fra de sidste 100 år, er der tydelige visuelle forandringer.

Derfor har MAA Mikkel Kieldsen udviklet en spekulativ fremstilling af Kultursvampen, der giver borgerne en forståelse for dens indhold og betydning for byens historie, fremtid og identitet. Hans idé ”Kultursvampens Vandtårn” demonstrerer, hvordan vi kan samtænke natur og kultur og styrke det lokale fællesskab gennem borgernes egen vanding af kulturlagene.

Projektet er et afgangsprojekt fra Arkitektskolen Aarhus og pryder også forsiden af Arkitekten om økologisk arkitektur (08 2023).

Hør om projektet til denne streamede MAA-frokost.

Signe Frøkiær

Kommunikationsmedarbejder

+45 53 58 80 53

sf@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +