NYHED 16.01.20

Vinder fundet til Skæring Bæk II

En enig dommerkomité har udpeget forslaget '100 års byen' af Everyday Studio, ALL og STED til vinder af den åbne idékonkurrence 'Skæring Bæk II'.

Illustration: '100 års byen' af Everyday Studio, ALL - Atelier Lorentzen Langkilde og STED

Vil du vide mere om konkurrencen?

Dorte Sibast

Udviklingschef

+45 26 71 90 17

ds@arkitektforeningen.dk

Der er indkommet 55 forslag fra både ind- og udland til den åbne idékonkurrence om udviklingen af bebyggelsen ved Skæring Bæk etape II, som Arkitektforeningen har været konkurrencerådgiver for. Everyday Studio, ALL – Atelier Lorentzen Langkilde og STED vinder med forslaget ‘100 års Byen’.

I anledning af boligselskabet AAB’s 100-års jubilæum udskrev de i juni 2019 en åben idékonkurrence om etape II af et nyt boligområde i Skæring nord for Aarhus. Arkitektforeningen har været rådgiver i konkurrenceforløbet og har desuden udpeget fagdommere til dommerpanelet.

Bebyggelsen Skæring Bæk placerer sig mellem land og by – lige uden for byskiltet til Skæring By og mellem parcelhuse, marker, gartnerier og erhverv. Byggerierne repræsenterer tankerne bag den gode bolig og det gode liv, hvor arkitekturen sætter rammerne for livet i og mellem husene. Med idékonkurrencen ville bygherren, AAB, blive klogere på det potentiale, som grunden i Skæring har.

Everyday Studio, ALL – Atelier Lorentzen Langkilde og STED er udpeget som vinder af en enig dommerkomité, som blandt andet bemærker:

“Forslagsstillerne argumenterer for, at fællesskab og natur er bærende i udviklingen af attraktive bykvarterer, der gror i takt med, at beboernes hverdagsliv, ønsker og fællesskaber udvikler og forandrer sig over tid. Hverdagslivet og fællesskaber findes i flere nuancer og er kernen for mødet mellem mennesker. Det vises gennem værdier og idéer til, hvordan mennesker kan engagere sig i det sted, de bor – og det gælder både for dem, som dyrker fællesskabet, og for dem, som har færre ønsker og behov for at involvere sig”.

Det nye bykvarter hedder ‘100 års Byen – hvor hjem og fællesskaber gror’ og markerer samtidig fejringen af AAB’s jubilæum. Naturen spiller en væsentlig rolle i forslaget som det frodige omdrejningspunkt for hverdagslivet, rum for det uplanlagte og rum for de nære relationer. Biodiversitet, biomasse og regnvandshåndtering skaber rammer for fri leg, ophold og aktiv bevægelse – især i de store fællesrum.

I forslaget placeres en stor cirkulær biotop midt på grunden, og otte mindre boligklynger placeres rundt om i cirklens periferi. Det er et klart og realistisk hovedgreb, som læser landskabets iboende kvaliteter og skaber et bykvarter, der gentænker det at bo i og med naturen. Dommerkomitéen roser forslaget for det visionære bud på en nytænkning af hjemlighed i det nære fællesskab og for grænserne mellem det private, halvoffentlige og offentlige.

Læs hele dommerbetænkningen

Vil du vide mere om konkurrencen?

Dorte Sibast

Udviklingschef

+45 26 71 90 17

ds@arkitektforeningen.dk

Illustration: ‘100 års byen’ af Everyday Studio, ALL – Atelier Lorentzen Langkilde og STED.

Illustration: ‘100 års byen’ af Everyday Studio, ALL – Atelier Lorentzen Langkilde og STED.

Anden og tredje præmie

Natur og landskab er også centrale elementer i de to forslag, der løb med henholdsvis anden- og tredjepræmien. Andenpræmien går til forslaget ‘Rammer for fællesskabet’ af Arkitema Architects, hvor grunden boliger disponeres i ni mindre, geometrisk varierede og femkantede gårde. Mellem de enkelte gårde skabes der smalle, knækkede gyder, som man kender fra gamle bykerne. Det er helt klart defineret, hvornår man er uden for gården, og hvornår man er inde. Både i gårde og gyder opstår der fællessskaber og møder. Dommerkomitéen bemærker blandt andet:

“Det er som om, man ikke arbejder med bebyggelse og landskab, idet begge dele behandles under ét og tilsyneladende smelter sammen i et spændende og yderst kvalificeret formgivet greb”.

MATTERS og UrbanLab Nordic modtager tredjepræmien med forslaget ‘Skæring Skovhus’, der – med naturen som ramme og inspiration fra filosofien om skovbadning – har en vision om at skabe et byggeri, hvor man ikke kan undgå at være til stede i skoven på en nærværende og sansende måde.  Samtidig skabes rammerne for et liv i og mellem husene, som opfordrer til fællesskaber og synergi på tværs af boformer og generationer. Dommerkomitéen fremhæver blandt andet forslaget for dets høje ambition om at bo i og med naturen, som hæver forslaget ud over det sædvanlige.

2. præmie. Illustration: ‘Rammer for Fællesskabet’ af Arkitema Architects.

3. præmie. Illustration: ‘Skæring Skovhus’ af MATTERS og UrbanLab Nordic.

Fire forslag har fået indkøb

Ud over de tre præmierede forslag har fire forslag fået indkøb på i alt 25.000 kroner. De fire forslag er:

  • ‘Gårdhaverne’ af Tegnestuen Stedse og Skandivisual, der er en fortolkning af den klassiske perimeterbebyggelse, hvor huse slutter sig om et indre rum.
  • ‘Langhusene’ af Tegnestuen Vandkunsten, der er et af konkurrencens absolut mest eksperimenterende forslag med sit bud på, hvordan alle burde leve – eller kommer til at leve i fremtiden.
  • ‘De naturlige fællesskaber’ af Simsand Architects og Kæjlig, hvor u-formede boligrækker åbner sig mod landskabet og danner mindre fællesskaber.
  • ‘Plantetopia’ af Jesper Kusk Arkitekter, MOE A/S Rådgivende Ingeniører og Mia Stochholm (Praktisk Økologi), hvor bebyggelsen nærmest syr sig ind i konteksten og responderer til grundes kant, naboer og natur.

I galleriet nedenfor kan du se de fire forslag, der har opnået indkøb samt de øvrige indkomne forslag.

Vil du vide mere om forslagene?

Leder du efter rådgivning?

I Arkitektforeningen tilbyder vi strategisk rådgivning til både private og offentlige bygherrer samt rådgivere i konkurrencer og udbud med arkitektydelser.

Læs mere
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +