Konference: Bæredygtig Beton og Arkitektur

Der er lukket for tilmelding. Kom til en faglig dag om beton og arkitektur, hvor den grønne omstilling i byggesektoren er genstand for oplæg og diskussioner om fremtidens byggematerialer. Beton er verdens mest anvendte byggemateriale. Men for at blive absolut bæredygtige må vi optimere vores materialeforbrug ved at kigge alternativer designprocesser, teknologier og materialer.

Foto: Niels Rysz Olsen

Tidspunkt:

D. 07.04.2022 Kl. 09.30 - 17.00

Tilmeldingsfrist 03.04.2022

Arrangeret af:

IDA Byg Øst og Arkitektforeningen Østjylland og Arkitektskolen Aarhus

Sted:

Arkitektskolen Aarhus, Godsbanen Aarhus

Program

09.30-10.00 Indtjekning og morgenkaffe/croissant

10.00 Velkommen

10.10 Dagens program
Moderator: Direktør Lars Autrup, Akademisk Arkitektforening

10.20 Udfordringer og nye tider i byggesektoren

Byudvikler Rune Kilden, Kilden & Hindby

Bæredygtighed er blevet en ydelse, som rådgiverne gerne vil sælge. Men hvordan får man egentlig de bæredygtige løsninger ind på byggepladsen og hvordan opleves den grønne omstilling? Og hvilke muligheder og udfordringer melder sig for en bygherre?

Sektion 1: Hvor kommer vi fra?

10.50 Arkitekturens beton

Arkitekt MAA Jan W. Hansen, JWH Arkitekter

Betonen kan være så smuk – arkitekturhistorien har eksempler på genial udnyttelse af betonens kvaliteter både som bærende konstruktioner og som in situ støbte facader. Men vi har også set misbrug og overdreven brug af beton og dermed af ressourcer som ikke er evindelige. Det giver os kreative udfordringer.

Se præsentation

 

11.10 Beton & regenerativt konstruktionsdesign

Direktør & ingeniør Frank Jensen, Søren Jensen A/S

Paradigmerne, hvorefter bygningskonstruktioner designes, forventes i de kommende årtier at gennemgå en række iterationer, hver præget af udviklingen i samfundets forventninger/krav og løbende tekniske landvindinger. Rådgivende ingeniører har ansvar for løbende at afklare og realisere konstruktioner i denne kontekst, herunder den gode måde hvorpå beton fortsat kan og vil indgå i bygningskonstruktioner. Vores rådgivning indeholder allerede vores forventninger og forhåbninger til, hvad fremtiden vil bringe. I dette indlæg fortælles om de forventninger, vi har for fremtiden, og hvordan vi ser paradigmerne tilpasse sig på sigt.

Se præsentation

 

11.30 Lokalt og globalt

Arkitekt & partner Finn Nørkjær, Bjarke Ingels Group

Vi er på BIG optaget af hvordan vi kan lave helt nye typer byggerier og byggestystemer med nye (og gamle) bæredygtige metoder og materialer. Og vi er samtidig optaget af hvordan vi pragmatisk kan have indflydelse og lave arkitektur lige nu med den bedste viden og den bedste praksis der er. Jeg vil tale om både den store vision og pragmatiske løsninger i konkrete projekter i ind og udland.

Se præsentation 1

Se præsentation 2

 

12.00-12.50 Frokost

Sektion 2: State of the art

12.50 Integrated sustainability

Director & architect Tom Frantzen, Frantzen et al architecten, Holland

In his lecture Tom Frantzen will present the “Open Building” concept: Buildings in which the infill can be separated from the base-building, so the base-building can be easily re-used for yet unknown future use. After all, the more sustainable building is a building (of any chosen material) that can be re-used over and over. If for any reason, the re-use of the building is not possible then it should be possible to disassemble the building into its original components that can be re-used in other buildings. If these components are rendered obsolete, then it should be possible to re-use the original materials used in those components. At that stage Frantzen prefers bio-based renewable materials like timber to synthetic materials like concrete.

Se præsentation 

13.20 Materialer er magt

Arkitekt MAA & partner Søren Nielsen, Vandkunsten

Når arkitekter vælger materialer, følger der et helt univers af oplevelser, betydninger og associationer med, som brugerne skal leve i og forholde sig til i mange årtier frem. Det rejser spørgsmålet om, hvordan man kan leve op til en etisk forpligtelse til at fremme velvære for krop og sind. Hvilket univers følger med beton, og hvilket følger med træ? Indlægget er en opfordring til at følge en ærlig praksis, hvor man tænker og føler på samme tid.

Se præsentation

 

13.50 Kan 3D-print gøre betonbyggeri mere bæredygtigt?

Forretningsleder Claus Vestergaard Nielsen, Teknologisk Institut

3D-print med beton er en teknologi i rivende udvikling. Hvor der tidligere var stort fokus på de produktivitetsforbedrende muligheder ved anvendelse af teknologien, har der de senere år været særligt fokus på arkitektoniske muligheder samt mere bæredygtige løsninger, som kan nedsætte CO2-aftrykket. Løsningen ligger i et holistisk syn, hvor der kigges på optimeringsmuligheder lige fra cement- og betonfremstilling til nye designtilgange. Med 3D-printteknologiens mulighed for præcist at udlægge materiale, hvor det gør mest gavn, åbnes op for nye måder at tænke byggeri på i en bæredygtig kontekst.

Se præsentation

 

14.20 Hybrid  High-rise made of timber and concrete

Projektleder Andreas Wemmer, Asmann Beraten + Planen, Hamburg

In this presentation Andreas Wemmer will introduce the hybrid high-rise of timber and concrete.

Se præsentation

 

14.50-15.10 Kaffe og te

Sektion 3: Vejen frem: Udvikling, forskning og innovation

15.10 Computational Design- bedre bygninger gennem effektive designprocesser

Computational Leader Timo Harboe Nielsen, Rambøll

Computere er fantastiske til at udføre repetitive og ensformige opgaver, mens vi mennesker er kreative og har en høj grad af intuition. Computational Design handler om at bruge computeren som mere end bare et værktøj, men som en aktiv samarbejdspartner. Computational design handler om at tilgå problemer ved først at spørge: ”Hvordan kan computeren hjælpe os?”. Ved brug af Computational Design kan vi specialisere digitale processer. Vi kan undersøge flere alternativer til vores løsninger og bruge vores energi på at analysere frem for at modellere. Computational Design giver os mulighed for at designe bedre og mere bæredygtige byggerier langt mere effektivt – en win-win for både medarbejder, rådgiver, bygherre og verden. I denne præsentation vil Timo Nielsen, Konstruktionsingeniør og Computational Design Lead ved Rambøll’s højhusafdeling, give en introduktion til, hvad Computational Design indebærer og præsentere eksempler fra projekter, hvor disse metoder er blevet benyttet.

15.30 Design til demontering – Medical School Hamburg

Arkitekt MAA & partner Julian Weyer, C. F. Møller Architects

I Hafen City i Hamburg har C.F. Møller i januar 2022 vundet konkurrencen om at opføre et miljøoptimeret universitetsbyggeri. Julian Weyer beretter i indlægget om arbejdet med en ny type letvægts-beton, gradienten-beton, udviklet af Institut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren. Betonen bruges til det bærende skelet i samspil med præfabrikerede bygningskomponenter af træ, stål, ler og fiberbeton til en samlet demonterbar konstruktion.

Se præsentation

 

15.50 Materialer og teknologier til en CO2 begrænset arkitektur

Professor & arkitekt MAA Anne Beim, Det Kongelige Akademi

Materialers miljøaftryk spiller en stadig større rolle i byggeriet – det gælder både under opførelse, nedrivning og ift. genbrug. Men hvilke materialer er relevante. Hvordan bygger vi, når vi skal nå 70-100% CO2 reduktioner, og hvilken arkitektur peger det på?

Se præsentation

 

16.10 Not just a matter of convenience – the industries systemic addiction to concrete and how to overcome it

Arkitektstuderende Carl Justus Fuchs, Arkitektskolen Aarhus

The building industries troubling addiction to concrete is not to be underestimated – its destructive roots go deep into every corner of the industry from suppressing the (re-)development of important craftsmanship at scale outside of concrete constructions to important access of the building industry to power and influencing future regulation. I will propose a sort of rehab from that addiction that WE can kick off from today.

We need to:

  • Review every design decision you make on its addiction to concrete. Avoid it anywhere you can, we are on the brink of societal collapse by climate chaos – the length of your cantilever is irrelevant.
  • Boycott bullshit projects – If you are a large enough office, have the integrity to walk out on an investor who wants you to do build nonsense or without consideration of planetary boundaries.
  • Push the concrete lobby out of its chokehold of the building industries access to politics (yes that is you DI Byggeri & Aalborg Portland).

Se præsentation 

 

16.25 Debat

17.00 Tak for i dag

Beton har gennem tusinde år vist sin styrke, skønhed og utallige anvendelsesmuligheder. Noget af det bedste og smukkeste danske arkitektur fra de seneste 60 år eksponerer betonens fine konstruktive, æstetiske og taktile kvaliteter.

Beton er et materiale, som har været under markant udvikling og dets enkelte bestanddele er blevet optimeret for at få et stærkt og billigt materiale. Men for at kunne retfærdiggøre at bruge beton i fremtiden, skal den gøres mere bæredygtigt.

Med en grønnere byggebranche for øje må vi arbejde innovativt i en branche, som er kendt for at være mere traditionelt orienteret. Det kræver, at vi udvinder råstoffer mere bæredygtigt eller erstatter eksisterende materialer med nye. Med denne konference vil vi bringe ingeniører og arkitekter sammen for at arbejde kreativt med de udfordringer som byggebranchen står overfor., når det kommer til nye anskuelser af materialer, og hvordan vi an- og genanvender dem.

Konferencen vil blive gæstet af interessenter fra ind- og udland samt alle dele af branchen for at afdække svarene hjælpe os med at svare på hvad vi gør:

  • når råstofmangel til betonfremstilling bliver en realitet
  • når cirkulære processer bliver krav til byggesektoren
  • når betonfremstilling skønt optimeringer fortsat er en stor kilde til CO2 udledning
  • når CO2 afgifterne kommer tromlende
  • når der ved revision af BR kommer begrænsninger på udledning af CO2 pr. m2 pr år over en 50-årig livscyklus

Arkitektforeningen Østjylland og Bygningsteknisk Gruppe, IDA Øst samt Arkitektskolen Aarhus inviterer byggesektoren til en faglig grøn beton- og arkitekturdag, hvor vi præsenterer de seneste teknologiske landvindinger på produktionen af beton og de seneste eksempler på materialeoptimeret arkitektur og raffinerede optimerede betonkonstruktioner.

Se programmet længere nede.

Priser

Medlemmer af Arkitektforeningen og Ingeniørforeningen IDA Byg

1.570 kr.

Ikke-medlemmer

2.570 kr.

Arkitekt- eller ingeniørstuderende

100 kr.

Arkitektskolen Aarhus. Foto: Rasmus Hjortshøj
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +