Netværksmøde: Strategisk bytransformation med afsæt i kulturarven

Kom med til Randers og bliv klogere på kulturarvens rolle, når den eksisterende by skal transformeres. Dette tema er i fokus, når Arkitektforeningens arkitekturpolitiske netværk inviterer til møde med afsæt i dugfrisk forskning og tre vidt forskellige byområder: Tøjhushavekvarteret, Sporbyen og Flodbyen.

Randers Lille Skole i Tøjhushavekvarteret modtog i 2017 Randers Kommunes Arkitekturpris for den øjenfaldende grønne tilbygning tegnet af Caspersen & Krogh A/S. Foto: Martin Schubert

Tidspunkt:

28.09.2023 kl. 10-16

Sted:

Remisen, Beboerhuset Tøjhushaven, J. V. Martins Pl. 3, 8900 Randers

Arrangeret af:

Arkitektforeningen i samarbejde med Randers Kommune

TILMELD DIG HER

Tilmeldingsfrist: Senest 22. september 2023

Vil du vide mere?

Katrine Østergaard Bang

Planfaglig konsulent

+45 30 85 90 14

kb@arkitektforeningen.dk

De seneste årtier har byvækst og fortætning af vores bykvarterer udvisket dele af vores fælles kulturhistoriske fortællinger, som udfordrer vores selvforståelse og fællesskaber – og skubber til den sociale balance i byerne. Særligt er mange af vores tidlige arbejderkvarterer kommet under pres.

Det er temaet for næste møde i Arkitektforeningens arkitekturpolitiske netværk. Problemstillingen findes nemlig overalt i landet og udfordrer vores planlægningspraksis. Spørgsmålet er, hvordan vi sikrer de vigtige kulturhistoriske fortællinger og en social og funktionel blandet by, samtidig med at vi byudvikler?

Netop dét har Kasper Albrektsen behandlet i dybden i sit ph,d.-projekt: Strategisk bytransformation med afsæt i kulturarven. Projektet er udarbejdet i et partnerskab mellem Arkitektskolen Aarhus og Vejle Kommune, og på mødet udfolder Kasper noget af den viden og de erfaringer, han har gjort sig. Studiets referencecases er Tøjhushavekvarteret i Randers, Øgadekvarteret i Aarhus og Københavns Nordvestkvarter. Vestbyen i Vejle har dog været den primære case.

Ane Nørholt Foghmar og Kim Bak Kolstrup, arkitekter i Randers Kommune, bidrager med oplæg om og byvandring i Tøjhushavekvarteret, Spor- og Flodbyen. De tre områder indeholder forskellige kulturmiljøer og kan hver især bidrage til interessante diskussioner.

Byvandring

Mødet afholdes i den tidligere Remise i Tøjhushavekvarteret. Dette kvarter er omfattet af og grænser op til det store udviklingsprojekt flodbyen Randers. Fra Tøjhusehavekvarteret er der gode stiforbindelser til Sporbyen.

Simon Ryvang True, der er museumsinspektør ved Museum Østjylland, er med på turen sammen med Kasper Albrektsen, Ane Nørholt Foghmar og Kim Bak Kolstrup. Vi går omkring:

Sporbyen – Randers: Det tidligere togfabriksområde Scandia/Bombardier dækker cirka 22ha og er under omdannelse til en ny bydel med boliger og erhverv. Området indeholder eksisterende, bevaringsværdige bygninger og spor som områdets lokalplan forudsætter skal genbruges. Stedet ejes af private udviklere. Områdets bevaringsværdige bygninger står tomme, med undtagelse af en bygning hvor Danish Coffee/Kaffe Agenterne er rykket ind, men der er opført en del nybyg omkring den bevaringsværdige kerne.

Tøjhushavekvarteret: Arkitektonisk er kvarteret lidt usædvanligt, fordi det repræsenteret mange forskellige byggestile og bygningstyper. Kvarteret består således af en skøn eller rodet blanding af byhuse, murermestervillaer, nye og ældre etageejendomme og industribygninger. Flodbyen berører et areal i kvarteret, hvor der ønskes byudvikling til boligformål.

Flodbyen: Flodbyen er Randers Kommunes udviklingsplan for en ny bydel til 7-8.000 mennesker i det unikke floddelta ved Gudenåen og Randers Fjord. En udviklingsplan med en vision om et mangfoldigt by- og hverdagsliv med nærværende natur og en vandkant, der er tilgængelig for alle.

Program

9.30-10:  Morgenkaffe og registrering
10-10.15:  Velkomst og dagens program
10.15-10.45:  Oplæg om strategisk bytransformation med afsæt i kulturarven
10.45-11.15:  Fælles refleksion
11.15-11.30:  Pause
11.30-12.15:  Introduktion til udviklingen i de tre byområder
12.15-13:  Frokost
13-15.30:  Byvandring med kaffepause hos Kaffe Agenterne
15.30 -16:  Fælles opsamling i Remisen

Tilmelding

Send en mail til: kb@arkitektforeningen.dk senest den 22. september

Pris

Deltagelse i mødet er gratis for medlemmer af Arkitekturpolitisk Netværk.  Organisationer har tre gratis pladser, derefter egenbetaling på kr. 200,- pr. pers.

Pris for deltagelse (MAA/FORUM): kr. 500,- (stud. MAA 100,-)

Pris for deltagelse (ikke-medlemmer): kr. 850,- (studerende 200,-)

Læs mere om Arkitekturpolitisk Netværk , og hvordan du tilmelder dig

 

Bonusinfo

Kasper Albrektsen forsvarer sit ph.d.-projekt ved Arkitektskolen Aarhus den 30. oktober – alle er velkomne!

Vil du vide mere?

Katrine Østergaard Bang

Planfaglig konsulent

+45 30 85 90 14

kb@arkitektforeningen.dk

Om Arkitekturpolitisk Netværk

Hvad er Arkitekturpolitisk Netværk?

Flere danske kommuner i gang med at udarbejde eller opdatere deres arkitekturpolitik, og du kan møde mange af dem i vores netværk.

Arkitekturpolitisk Netværk er et tværfagligt forum, hvor vi som forening kan bidrage med arkitektfaglige input og skabe et rum for medlemmernes udveksling af viden, værktøjer og erfaringer med at udarbejde og implementere en arkitekturpolitik og dermed styrke den arkitektoniske kvalitet i det fysiske miljø.

Hvem kan være med?

Netværket er målrettet alle, der arbejder med planlægning, byggeri eller byudvikling i kommunerne – kommunalpolitikere er også meget velkomne.

Det får du

To netværksmøder årligt med oplæg og byvandring i værtskommunen. Netværksmøderne finder sted forskellige steder i landet, hvor kommunerne på skift agerer vært og på den måde får mulighed for at sætte fokus på den lokale praksis og vise nogle af resultaterne.

To-fire digitale møder med inspirerende oplæg og mulighed for erfaringsudveksling.

En lukket LinkedIn-gruppe med mulighed for vidensdeling, så du er opdateret på, hvad der sker på området.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +