Solceller i det åbne land

Solar City Denmark, Danske Landskabsarkitekter, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, samt Arkitektforeningen inviterer til fælles debat om integrationen af solcelleparker i vores landskaber.

Illustration: Arkitema

Tidspunkt:

08.03.2021 kl. 14:00-15:15

Arrangeret af:

Solar City Denmark, Danske Landskabsarkitekter, Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur og Arkitektforeningen

Sted:

Microsoft Teams

Danmark har sat skub i den grønne omstilling. Det gælder også udviklingen af solenergi, som lige nu accelererer og skaber store forandringer i det danske landskab. Men har vi den fornødne lovgivning og viden til at sikre, at omstillingen sker i respekt for kulturlandskaber og -miljøer?

Vi foreninger vil sammen bidrage til, at udviklingen af vores fysiske omgivelser sker både med kvalitet og respekt for vores kulturlandskaber og -miljøer og med den grønne omstilling og bæredygtighed for øje.

Vi ønsker, at produktion af vedvarende energi bliver en naturlig og velindpasset del af fremtidens landskab. Vi ser behov for, at kommunernes arbejde med få placeret og etableret solcelleanlæg i det åbne land er bedre understøttet.

Først og fremmest mangler der lovgivning på området, og i vores øjne skal der fra politikernes side handles hurtigt, hvis vi ikke skal risikere at gøre uoprettelig skade på vores smukke landskaber og lokale borgeres livskvalitet.

Debatten skal ses som en del af et igangværende politisk arbejde for at få lavet et landsplandirektiv, der sætter de overordnede rammer for en samlet planlægning af solcelleanlæg i det åbne land.

Program

14:00  Introduktion med præsentation af samarbejdet og dette arrangement
Moderator: Susanne Grunkin, landskabsarkitekt MDL, formand for Danske Landskabsarkitekter

14:05  Landskab, skala og æstetisk forvaltning
Hanne Bat Finke, arkitekt MAA, landskabsarkitekt MDL, deBatland

14:15  Den aktuelle situation
Store solcelleanlæg etableres i højt tempo i det danske landskab.
Politikerne er med til at fremme farten ved at fokusere på de store markanlæg, men man glemmer de store industritage og andre alternative placeringsmuligheder. Behov for en national solcelleplan.
Brian Vad Mathiesen, professor, Institut for Planlægning, AAU

14:25  Erfaringer fra en kommune
Kommunernes udfordringer, når solcelleparker skal integreres: erfaringer og hvordan det er indarbejdet i Sønderborgs nye kommuneplan.
Sille Marcussen Dall, planchef, Sønderborg Kommune

14:35  Lokal folkelig modstand mod solcelleparker
Manglende inddragelse og uhensigtsmæssige placeringer kan forhindre den grønne omstilling.
Jørgen Steen Nielsen, journalist, Information

14:45  Lovgivning
Hvad er muligt indenfor den gældende planlovs rammer, hvad mangler og hvor skal vi sætte ind?
Holger Bisgaard, arkitekt MAA, byplankonsulent

14:50  Debat

15.10. Afrunding og tak for i dag

Du kan se webinaret her

SOLAR CITY DENMARK

arbejder for, at Danmark bliver udviklings- og demonstrationsområde indenfor solenergi og energioptimeret byggeri med løsninger af høj arkitektonisk kvalitet.

DANSKE LANDSKABSARKITEKTER

arbejder for mere velintegrerede energilandskaber ved at tænke i helheder og sammenhænge, hensyn til landskabelige værdier som kulturmiljø, kulturarv, tilgængelighed, rekreation, oplevelser samt natur og øget biodiversitet.

LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR

arbejder for bevaring og udvikling af de arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger, landskaber og bymiljøer i Danmark – for at der værnes om det værdifulde der eksisterer, og at nyt integreres i det eksisterende med omtanke og kvalitet

AKADEMISK ARKITEKTFORENING

arbejder for at fremme den arkitektoniske kvalitet i alle led af samfundets fysiske udvikling, blandt andet gennem en bedre kobling mellem grøn omstilling og fysisk planlægning.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +