NYHED 13.09.23

AGENDA EARTH: Nyt projekt skal skubbe til idealet om det gode liv og skabe nye længsler og adfærd

Et nyt ambitiøst udviklingsprojekt, Agenda Earth, skal sætte ord og billeder på en ny bæredygtig æstetik i det byggede miljø, samspillet med naturen og alternative løsninger til den måde, vi indretter vores byer, bygninger og landskaber i dag. Projektet kobler arkitekt- og advokatstandens evner til henholdsvis at skabe billeder og drømme om det gode liv og skubbe til de lovgivningsmæssige rammer, der skal muliggøre det. Agenda Earth er initieret og støttet af Dreyers Fond og videreudvikles og drives i samarbejde med Arkitektforeningen.

Mange arkitekter og andre aktører i byggeriet vil gerne bidrage til en bæredygtig udvikling, men meget i lovgivningen spænder ben. Det gælder alt fra bygningsreglement og planlov til ansvar, finansiering og forsikring. Netop derfor er juraen vigtig at få med som grundsten i den bæredygtige omstilling. Grafik: Dreyers Fond

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

Vi befinder os i en økologisk krise, der er uløseligt forbundet med alt, hvad vi foretager os, fra virksomheders produktion til vores private forbrugs- og adfærdsmønstre. Alene i Danmark forbruger vi fire gange mere, end vi kan tillade os, hvis vi skal holde os inden for de planetære grænser – og byggeriet bidrager markant hertil. Det er vi nødt til at ændre på. Og det kræver en kulturforandring såvel som ny lovgivningsmæssig rammesætning.

Men hvis vi ikke kan leve og agere, som vi plejer, hvad er det så for en verden, vi skal drømme om? Hvordan ser den ud? Hvad er det gode liv, hvor vi ikke længere tærer på Jordens ressourcer, men giver plads til naturen og de kommende generationer? Og hvilke konkrete løsninger skal der til? Det vil Agenda Earth søge svar på gennem en lang række aktiviteter på tværs af fagdiscipliner inden for arkitektur, kunst, planlægning, jura, biologi, filosofi m.m.

Under de tre hovedspor: NATUR, MATERIALER og TRANSFORMATION vil projektet sætte fokus på, hvordan vi kan udvikle en mere bæredygtig verden, som ikke alene bygger på tekniske og målbare løsninger, men også danner æstetiske og attraktive rammer om vores hverdag. Rammer som styrker vores tilhørsforhold til naturen – og i højere grad sidestiller os med andre levende arter på jorden.

”Hvis vi for alvor skal lykkes med den grønne omstilling, har vi brug for at holde skarpt fokus på klodens tilstand, hver eneste gang vi handler, og stille spørgsmål til, om handlingen er skadelig for livet på Jorden. Vi kommer i langt højere grad til at tænke på, hvordan vi for eksempel går i samspil med vandet, giver til naturen, frem for at tage, og genanvender alt det, vi allerede har skabt. For at få hele befolkningen med på den tankegang har vi som arkitekter en vigtig opgave i at rykke ved forestillingen om det gode liv og skabe nye idealer”, fortæller Lars Autrup, direktør i Arkitektforeningen.

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

“Vi har brug for at holde skarpt fokus på klodens tilstand, hver eneste gang vi handler, og stille spørgsmål til, om handlingen er skadelig for livet på Jorden”

Lars Autrup, direktør i Arkitektforeningen

To vigtige hjørnesten i den grønne omstilling

Mange arkitekter og andre aktører i byggeriet vil gerne bidrage til en bæredygtig udvikling, men meget i lovgivningen spænder ben. Det gælder alt fra bygningsreglement og planlov til ansvar, finansiering og forsikring. Netop derfor er juraen vigtig at få med som grundsten i den bæredygtige omstilling.

”Ved at bringe Dreyers Fonds to uddelingsområder – arkitekturen og juraen – i spil i Agenda Earth kan vi identificere og skubbe til nogle af de barrierer, der bremser for de mange gode løsninger, der allerede er på tegnebrættet, og bruge flere ressourcer på at eksperimentere og afprøve nye tilgange og ideer, der er nødvendige for, at vi lykkes med den nødvendige grønne omstilling,” udtaler Kathrin Susanna Gimmel, fagmedlem i Dreyers Fonds bestyrelse og til daglig arkitekt og partner hos JAJA Architects.

Bred involvering og forankring

Agenda Earth er initieret og fuldt støttet af Dreyers Fond og videreudvikles og drives i samarbejde med Arkitektforeningen. Projektet vil indbefatte nye samarbejder, ”open calls”, konkurrencer, udvikling af prototyper, udstillinger, samtalerækker, debatindlæg og meget mere. Arkitekt MAA Boris Brorman Jensen og Marianne Krogh, kunsthistoriker og ph.d. fra Arkitektskolen Aarhus, er centrale bidragsydere til henholdsvis NATUR og TRANFORMATION.

Agenda Earth startede op i 2022 og udmøntede sig i første omgang i tre arrangementer og projektet #MATERIALER, herunder udstillingen ”Reset Materials – Towards Sustainable Architecture”, som kan ses på Copenhagen Contemporay (CC) frem til den 28. september.

Læs om projektets tre spor længere nede.

“Med Agenda Earth kan vi identificere og skubbe til nogle af de barrierer, der bremser for de mange gode løsninger, der allerede er på tegnebrættet.”

Kathrin Susanna Gimmel, fagmedlem i Dreyers Fonds bestyrelse og til daglig arkitekt og partner hos JAJA Architects.

Kort om de tre spor i Agenda Earth

NATUR
Vi står faretruende tæt på et kollaps af de økologiske systemer, en overophedet klode og en ødelagt biodiversitet. Skal vi afbøde klimakrisen, er vi nødt til at arbejde med naturen på en helt anden måde, end vi gør i dag; nemlig med en arkitektur, der tilpasser sig naturgrundlaget og ikke omvendt.

Vores natursyn har betydning for den adfærd, vi praktiserer, og det står tydeligt i dag, at hvis vi skal opretholde den økologiske balance, skal vi arbejde målrettet for, at der kan opstå en balanceret sameksistens. Det kræver, at vi genetablerer en højere grad af ligeværdighed mellem os og alle andre levende arter. Alt i naturens kredsløb har en egenværdi, og netop derfor bør det ikke-menneskelige liv også have rettigheder.

Natur-sporet i Agenda Earth sætter først og fremmest fokus på vand med det formål at vise nye måder at planlægge og bygge på med afsæt i vandsystemernes naturlige forløb. Gennem kortlægninger og en række aktiviteter skal der udvikles konkrete forslag til nye måder at bygge byer og bygninger, hvor der arbejdes med og ikke imod vandet. Hvordan vi kan arbejde med landskabet på en måde, hvor arkitekturen former sig omkring vandets naturlige forløb, er et helt centralt tema i dette spor.

MATERIALER
Materialer udgør en væsentlig del af en bygnings CO2-forbrug og udviklingen af nye biogene materialer spiller derfor en vigtig rolle for den bæredygtige udvikling. Desuden er der brug for at gentænke, afprøve og eksperimentere med nye processer og produktionsmetoder og tænke i brugen af lokale materialer for at undgå de lange og tunge transporter. I dag sætter lovgivningen begrænsninger for muligheden for at eksperimentere. Projektet handler derfor om at udvikle nye byggeskikke, eksperimentere med materialer og undersøge nye juridiske praksisser, som peger i nye retninger, både i forhold til juraen og en ny bæredygtig æstetik.

Udstillingen “Reset Materials – Towards Sustainable Architecture”, som kan ses på Copenhagen Contemporary frem til 29. september 2023, er en del af sporet #MATERIALER. Her udstiller ti teams af arkitekter, kunstnere og producenter potentialet i biogene og genanvendelige materialer. Udstillingen følges blandt andet op af en bogudgivelse af samme navn.

TRANSFORMATION
Hvis vi skal nå det mål i 2030, Danmark har forpligtet sig på ift. Parisaftalen – og det vil sige holde os inden for de planetære grænser for en fatal belastning af vores klode – peger de nyeste undersøgelser på, at vi skal reducere vores CO2-aftryk med lige under 100 % (se for eksempel konklusionerne fra Reduction Roadmap fra 2022).

Det betyder også, at vi er nødt til at arbejde med genbrug og transformation på en helt anden skala, end vi kender: Vi skal ikke bare genbruge materialer og diverse bygningskomponenter, men også hele strukturer, og byrum. Der er derfor behov for at redefinere vores opfattelse af, hvad der er bevaringsværdigt, udvikle nye analyseværktøjer, opfinde nye beregningsmodeller og se nøje på, bygningsreglementet og de juridiske rammer, der, som de ser ud nu, forhindrer en sådan radikal omstilling. Under dette spor, vil der blive sat fokus på disse forhold og blandt andet blive udviklet en eksempelsamling.

Pavillon af tækkede teglblokke af RØNNOW LETH GORI og CINARK. Foto: Hampus Berndtson
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +