NYHED 17.10.23

Ny programleder skal samle arkitekter og jurister om den grønne omstilling

Arkitekt- og advokatstanden går sammen om Agenda Earth. Som ny programleder holder Mie Dyreberg Haldrup snor i projektet, der skal vise vej til en uimodståelig ny æstetik og udfordre lov-tyranniet. Mød hende her.

"Der bliver masser af anledninger, hvor interesserede aktører kan byde ind og bidrage til Agenda Earth," siger Mie Dyreberg Haldrup. Foto: Jonas Petri

Birgitte Lindegaard Jensen

Indholdsredaktør

+45 29 28 24 57

blj@arkitektforeningen.dk

Klodens økologiske krise hænger sammen med alt, hvad vi foretager os. Fra virksomheders produktion til private forbrugs- og adfærdsmønstre. Alene i Danmark bruger vi fire gange flere ressourcer, end vi kan tillade os, hvis vi skal holde os inden for de planetære grænser – og byggeriet bidrager markant hertil. Men skal vi lykkes med den grønne omstilling, skal det bæredygtige valg også være det attraktive valg. Sådan lyder hovedidéen bag Agenda Earth – et nyt ambitiøst udviklingsprojekt, som er initieret og støttet af Dreyers Fond.

Projektet kobler arkitekt- og advokatstandens kompetencer, og målet er at sætte ord og billeder på en ny bæredygtig æstetik i det byggede miljø, samspillet med naturen og alternative løsninger til den måde, vi indretter vores bygninger, byer og landskaber på. Ved fælles hjælp skal de to faggrupper adressere drømmen om det gode, bæredygtige liv. Og skubbe til de lovgivningsmæssige rammer, som skal gøre det muligt.

Birgitte Lindegaard Jensen

Indholdsredaktør

+45 29 28 24 57

blj@arkitektforeningen.dk

“Vi har brug for en kulturforandring, som alle fra arkitekterne og de store professionelle bygherrer til den enkelte husejer skal være en del af.”

Mie Dyreberg Haldrup, programleder i Arkitektforeningen

”Vi har brug for en kulturforandring, som alle fra arkitekterne og de store professionelle bygherrer til den enkelte husejer skal være en del af. Agenda Earth handler grundlæggende om, at vi skal begære og længes efter en æstetik, som bygger på biogene materialer og genanvendelse af bygninger og materialer – også dem, vi er vant til at opfatte som anonyme eller grimme,” siger Mie Dyreberg Haldrup, der er nytiltrådt programleder i Arkitektforeningen med ansvar for netop Agenda Earth.

Men projektet har også en anden vigtig mission:

”Det nytter ikke en pind, at branchen opfinder banebrydende materialer og processer, hvis juraen, banken eller kommunen siger nej. Derfor vil vi bruge Agenda Earth til at styrke kompetenceopbygning i kommunerne, og vi vil afdække og udfordre de strukturelle rammer, som lige nu er en stopklods for innovation,” uddyber Mie Dyreberg Haldrup.

Tre spor, én dagsorden

Det treårige projekt byder på en lang række aktiviteter på tværs af arkitektur, kunst, planlægning, jura, biologi og filosofi. Det sker under tre forskellige spor – ’natur’,’ materialer’ og ’transformation’. Sporene kører særskilt, men skal også skabe synergi til hinanden og understøtte den samlede dagsorden.

Konkret sætter projektets ’natur-spor’ fokus på naturens rettigheder i den kommunale planlægning. På vej er et blåt danmarkskort, som kommuner og tegnestuer kan bruge, så ny udvikling arbejder med vandet og ikke imod. På tegnebrættet er også en idekonkurrence, hvor tegnestuer kan byde ind med idéer til at løse konkrete cases i kommunerne – og give et billede af mulighederne for at bygge og planlægge med vandets naturlige cyklus og geografi. Projektets ’materiale-spor’ skal udvikle på nye byggeskikke og materialer og få dem ud at leve i virkelighedens verden. Og endelig byder ’transformations-sporet’ på en samtalerække, en eksempelsamling og en udstilling, som skal udfordre hele branchens forståelse af transformation.

”Vi er stadig i fuld gang med at udvikle på aktiviteterne, og der kommer til at ske en masse. I kommunerne, på arkitektskolerne og i Arkitektforeningen. Og der bliver mange anledninger, hvor interesserede aktører kan byde ind og bidrage til projektet,” siger Mie Dyreberg Haldrup.

“Det nytter ikke en pind, at branchen opfinder banebrydende materialer og processer, hvis juraen, banken eller kommunen siger nej.”

Mie Dyreberg Haldrup, programleder i Arkitektforeningen

Det store billede

At planlægge og koordinere mange forskelligartede aktiviteter er ikke fremmed for Mie Dyreberg Haldrup, der kommer fra en stilling som projektleder i sekretariatet for UIA Verdenskongressen for Arkitekter.

”Jeg koordinerede stort og småt i forbindelse med kongressen. Program, sociale arrangementer og praktikaliteter. Så det er jeg vant til. Men det jeg først og fremmest har taget med mig, er i, hvor høj grad arkitekturen er afgørende for en bæredygtig fremtid – miljømæssigt og socialt. Hvis ikke jeg vidste det før, er jeg ikke blevet i tvivl om, at der ingen tid er at spilde,” siger hun. Og tilføjer, at kulminationen på UIA Verdenskongressen også får et efterliv i Agenda Earth. Kulminationen på kongressen – The Copenhagen Lessons – skal nemlig integreres i projektet.

”Det er super-tilfredsstillende, at de 10 principper for bæredygtig udvikling, som vi netop har udviklet sammen med den globale arkitektstand, nu flyder ud i praksis – også via Agenda Earth,” siger hun.

Fra tidligere job som henholdsvis projektleder i en kommune og rådgiver i en privat virksomhed har Mie Dyreberg Haldrup arbejdet med bæredygtighed inden for tematikker som klimatilpasning, mobilitet og bofællesskaber.

”Så det passer mig rigtig godt, at jeg nu kan zoome ud og arbejde med hele det store billede, der sætter rammerne for vores liv: arkitekturen og lovgivningen.”

Mie Dyreberg Haldrup er uddannet fra RUC-uddannelsen Plan, By og Proces og har en fortid hos Almenr, Fredensborg Kommune og BARK Rådgivning. Hun er 34 år og bor i Brønshøj med sin familie. Hun henter energi på cykelturen frem og tilbage på arbejde, foran skærmen til en god serie, og når hun giver den som DJ Træsko til arrangementer rundt omkring i København.

Vil du vide mere om Agenda Earth?

Hvis vi ikke kan leve og agere, som vi plejer, hvad er det så for en verden, vi skal drømme om? Hvordan ser den ud? Hvad er det gode liv, hvor vi ikke længere tærer på Jordens ressourcer, men giver plads til naturen og de kommende generationer? Og hvilke konkrete løsninger skal der til? Det vil Agenda Earth søge svar på gennem en lang række aktiviteter på tværs af fagdiscipliner inden for arkitektur, kunst, planlægning, jura, biologi, filosofi m.m.

Læs mere
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +