NYHED 30.08.22

Byplanprisen 2022: Partnerskaber og borgerinvolvering er afgørende for bæredygtig byudvikling

Der er mange veje til bæredygtig byudvikling. Det viser de tre nominerede projekter til Byplanprisen 2022. Barren er sat højt, og projekterne sætter spot på nogle af tidens store dilemmaer.

Fotograf Naja Kirkedal Jensen

Hvor tæt skal vi bo? Hvornår kan vi tillade os at bygge nyt, hvor der intet andet er end en bar mark? Og hvordan sikrer vi ejerskab og medbestemmelse til nye områder i byen? Det er nogle af de centrale spørgsmål, som melder sig, hver gang et udviklingsprojekt sættes i gang. Og disse spørgsmål er blevet mere og mere udtalte i lyset af klimaudfordringerne og målet om 70 procent nedsættelse af CO2-udslippet.

Partnerskabernes styrke

Årets tre nominerede byplanlægningsprojekter kommer hver især med gode svar på de store spørgsmål og viser bredden i de udfordringer mange byer står overfor. Hvad enten de skal have plads til nye borgere eller give nyt liv til et område. Desuden afspejler alle tre projekter behovet for mange forskellige aktører i byudviklingen – fra kommuner, investorer, boligselskaber og forsyningsselskaber til fagfolk, erhvervsliv og borgere.

De tre nominerede projekter

  • Tønder kommune for Tøndermarksinitiativet og byomdannelse i Højer
  • Høje Taastrup C P/S for Høje Taastrup C
  • Tækker Group i samarbejde med Aarhus Vand og Aarhus kommune for bydelen NYE

Udgangspunktet for de tre projekter kunne næsten ikke være mere forskellige. Bydelen NYE er opstået på en bar mark for at kunne opfylde kommunens behov for flere boliger og nomineres for at være et af de mest innovative byudviklingsprojekter i Danmark og vise vejen for fremtidens bæredygtige bysamfund. Området Høje Taastrup C nomineres for at have vist vejen for, hvordan tidligere modernistiske og funktionsopdelte forstæder kan omdannes og skabe blandende boligområder og trygge og sammenhængende byrum. Endelig nomineres Tønder Kommune for at have lykkedes med at vende en negativ udvikling i bosætningen og turismen ved at se potentialerne i de stedbundne kvaliteter.

”Alle de tre nominerede projekter ligger meget stærkt i feltet, og tilsammen tegner de et godt billede af fremtidens planlægning, og de opgaver kommunerne står overfor at løfte. Ikke mindst viser de med al tydelighed værdien af stærke partnerskaber i byudviklingen,” siger Ellen Højgaard Jensen, direktør i Byplanlaboratoriet.

Arkitektforeningens direktør Lars Autrup hæfter sig ved projekternes helhedsorienterede tilgang og inddragelse af naturen: ”Vi har at gøre med udviklingsprojekter, der alle sammen har fokus på helheden, og hvor både kvaliteten af det byggede miljø, byliv, natur og klimasikring spiller en afgørende rolle”.

Om Byplanprisen

Byplanprisen er indstiftet af Dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforening, og prisen uddeles i 2022 for 27. gang. Vinderen afsløres på årets Byplanmøde d. 6. oktober i Sønderborg. Årets 3 nominerede tegner tilsammen et billede af fremtidens planlægning.

Jury

Bodil Henningsen og Sune Porse Carlsen, udpeget af Akademisk Arkitektforening

Lisbet Wolters og Marie Stender, udpeget af Dansk Byplanlaboratorium

Peer Frank, udpeget af Foreningen af Byplanlæggere

Prismodtagere de sidste tre år

2021: Syddjurs kommune og de mange lokale ildsjæle for Ebeltoft i Udvikling

2020: Faaborg-Midtfyn Kommune for fremtidens forstad i Årslev

2019: Aalborg Kommune og Himmerland Boligforening for Aalborg Øst

Mød de nominerende

Tønder kommune for Tøndermarksinitiativet og byomdannelse i Højer

På trods af en unik beliggenhed midt i Tøndermarsken og smukke fredede og bevaringsværdige bygninger har det været svært at tiltrække investeringer og bosættere til byen. I dag har byen fået vendt den negative udvikling til en positiv historie. Der er kommet nye bosættere og erhvervsdrivende, og turisterne har fået et ankerpunkt for at besøge Tøndermarksen.

Tønder kommune nomineres for ”Tøndermarksinitiativet” og særligt den smukke og helstøbte byomdannelse i Højer, der bygger på de stedbundne potentialer. Med projektet er der skabt en solid lokal forankring og et stort ejerskab til byen.

Tønder kommune nomineres for Tøndermarskinitiativet og særligt den smukke og helstøbte byomdannelse i Højer, der bygger på de stedbundne potentialer. På billedet ses marskhotellet i Højer. Foto: Erik Brandt Dam

Høje Taastrup CP/S for Høje Taastrup C

Høje Taastrup er et godt eksempel på, at byidealerne ændrer sig, og at planlægningen af byerne aldrig bliver færdig. Den største del af kommunen er planlagt efter et modernistisk ideal, hvor byens funktioner er adskilte, og derfor er byen præget af store afstande.

Den nye plan for Høje Taastrup C er begyndelsen på en forvandling af Høje Taastrup mod at blive en sammenhængende, attraktiv og bæredygtig by. De tidligere mennesketomme boulevarder bliver til nye levende byrum, og mange af de store parkeringsarealer omdannes til attraktiv beboelse. Samtidig skabes der rum for både boliger, erhverv, butikker og restauranter, og boligerne spænder fra bofællesskaber til senior og familieboliger.

Høje Taastrup C P/S nomineres for at vise vejen for, hvordan tidligere modernistiske bydele i landets forstæder kan omdannes. Illustration: Høje Taastrup C

Tækker Group i samarbejde med Aarhus Vand og Aarhus kommune for bydelen NYE

Naturen og vandet som driver for bæredygtige byudvikling

Aarhus vokser, og der har i mange år været pres for at bygge nye boliger. Bydelen NYE, som bliver på størrelse med Odder, er et af de mest ambitiøse og innovative byudviklingsprojekter i landet, hvor man har forholdt sig klima, biodiversitet, bæredygtighed.

NYE er blevet etableret på barmark, der som ofte rejser spørgsmål om bæredygtighed i forhold til tæthed og adgang og anlæg af hel ny infrastruktur, forsyning m.m. Det har man blandt andet forholdt sig til ved at anlægge NYE langs den nye letbane, udvikle løsninger til opsamling og genanvendelse af regnvand og ved at udstykke boligerne som sokkelgrunde med små haver og mange fællesområder.

Nye kommer til at bestå af 7 bydele med hver deres karakter. Bydelen er et af de mest ambitiøse og innovative byudviklingsprojekter i landet og et eksempel på en byudvikling, der drives af en privat aktør, der kan samarbejde positivt med de relevante myndigheder. Fotograf Naja Kirkedal Jensen
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +