NYHED 20.09.22

Se filmene om de tre nominerede projekter til Byplanprisen 2022

Hvor tæt skal vi bo? Hvornår kan vi tillade os at bygge nyt, og hvordan sikrer vi ejerskab og medbestemmelse til nye områder i byen? Det er nogle af de centrale spørgsmål i et hvert udviklingsprojekt, og de er blevet mere udtalte i lyset af klimaudfordringerne og målet om 70 procent nedsættelse af CO2-udslippet. Årets tre nominerede byplanlægningsprojekter kommer hver især med gode svar på de store spørgsmål og viser bredden i de udfordringer mange byer står overfor. Hvad enten de skal have plads til nye borgere eller give nyt liv til et område.

Signe Frøkiær

Kommunikationsmedarbejder

+45 53 58 80 53

sf@arkitektforeningen.dk

Hvor tæt skal vi bo? Hvornår kan vi tillade os at bygge nyt, og hvordan sikrer vi ejerskab og medbestemmelse til nye områder i byen? Det er nogle af de centrale spørgsmål i et hvert udviklingsprojekt, og de er blevet mere udtalte i lyset af klimaudfordringerne og målet om 70 procent nedsættelse af CO2-udslippet. Årets tre nominerede byplanlægningsprojekter kommer hver især med gode svar på de store spørgsmål og viser bredden i de udfordringer mange byer står overfor. Hvad enten de skal have plads til nye borgere eller give nyt liv til et område.

Se filmene fra Høje Taastrup C, Tøndermarksinitiativet og bydelen NYE.

Signe Frøkiær

Kommunikationsmedarbejder

+45 53 58 80 53

sf@arkitektforeningen.dk

Vellykket byfortætning i Høje Taastrup skaber bæredygtig og sammenhængende bymidte

Høje Taastrup er et godt eksempel på, at byidealerne ændrer sig, og at planlægningen af byerne aldrig bliver færdig. Den største del af kommunen er planlagt efter et modernistisk ideal, hvor byens funktioner er adskilte, og derfor er byen præget af store afstande.

Den nye plan for Høje Taastrup C er begyndelsen på en forvandling af Høje Taastrup mod at blive en sammenhængende, attraktiv og bæredygtig by. De tidligere mennesketomme boulevarder bliver til nye levende byrum, og mange af de store parkeringsarealer omdannes til attraktiv beboelse. Samtidig skabes der rum for både boliger, erhverv, butikker og restauranter, og boligerne spænder fra bofællesskaber til senior og familieboliger.

De nomierende

Høje Tåstrup C P/S nomineres til Byplanprisen 2022 for udviklingen af Høje Taastrup C. Selskabet ejes af Høje-Taastrup Kommune, Danske Shoppingcentre og Ejendomsselskabet ATPFA II P/S.

Stationsnær bæredygtighed på bar mark i bydelen NYE

Aarhus vokser, og der har i mange år været pres for at bygge nye boliger. NYE er blevet etableret på barmark, der som ofte rejser spørgsmål om bæredygtighed i forhold til tæthed og adgang og anlæg af hel ny infrastruktur, forsyning m.m. Det har man blandt andet forholdt sig til ved at anlægge NYE langs den nye letbane, udvikle løsninger til opsamling og genanvendelse af regnvand og ved at udstykke boligerne som sokkelgrunde med små haver og mange fællesområder.

De nominerede

Tækker Group, Aarhus Vand og Aarhus kommune er nomineret til Byplanprisen 2022 for bydelen NYE.

Tøndermarksinitiativet har tiltrukket turister, bosættere og erhvervsliv til lokalområdet

På trods af en unik beliggenhed midt i Tøndermarsken og smukke fredede og bevaringsværdige bygninger har det været svært at tiltrække investeringer og bosættere til byen. I dag har byen fået vendt den negative udvikling til en positiv historie. Der er kommet nye bosættere og erhvervsdrivende, og turisterne har fået et ankerpunkt for at besøge Tøndermarksen.

De nominerede

Tønder kommune nomineres til Byplanprisen 2022 for Tøndermarksinitiativet og byomdannelse i Højer.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +