NYHED 20.12.23

Fra klimatilpasning af byrum til transformation af boligen – se de 5 nominerede til Årets Arne

MAA’erne i København har stemt og nomineret fem værker til den storkøbenhavnske arkitekters eftertragtede pris, Årets Arne 2024. De spænder lige fra klimatilpasning af det offentlige byrum til hus til mormor – en tilbygning i en eksisterende villa, hvor flere generationer nu kan bo sammen. Endnu engang udfolder værkerne diversiteten i arkitektens arbejde såvel som tidens tendenser inden for faget.

ÅBEN er en transformation af Pihlmann Architects fra gammel fabrik til moderne bryggeri, bar og eventvenue. Foto Hampus Berntson

Signe Frøkiær

Kommunikationsmedarbejder

+45 53 58 80 53

sf@arkitektforeningen.dk

Et nyt kompas for bæredygtighed i byggeriet tages i brug

I udvælgelsen af de fem nominerede vil værkerne blive vurderet efter et særligt sæt parametre nemlig ’The Copenhagen Lessons’, som blev født på UIA Verdenskongressen for Arkitekter i sommer. Så når juryen skal besigtige projekterne, vil de have fokus på, hvordan værkerne forholder sig til de ti nye guidelines for bæredygtighed i byggebranchen.

Det er også første gang nogensinde, at en tegnestue er nomineret med hele to projekter. Pihlmann Architects er nomineret med de to transformationer ÅBEN i Kødbyen og boligen House 14a begge med fokus på de eksisterende bygningers placering i arkitekturhistorien. Også Philip Lütken er nomineret med et transformationsprojekt af en bolig, som efter omdannelsen bringer flere generationer sammen under samme tag. ACT Architects, Sweco Architects og BRIQ (indretning) er nomineret med dette års største transformationsprojekt, nemlig den nænsomme transformation af Rød Lager Bygning i Carlsberg Byen til kontorer.

Selvom det særligt er transformationsprojekterne, der skiller sig ud, både når det gælder til bæredygtighed og på deres arkitektoniske kvaliteter, så har et landskabs- og klimatilpasningsprojekt sneget sig ind blandt de nominerede projekter. Med klimaprojektet Karens Minde Aksen viser Schønherr, hvorledes landskabsarkitektur, klimasikring og borgerinddragelse kan sammentænkes og er dermed også med i kapløbet om den eftertragtede pris.

Find alle billeder af de nominerede i høj opløsning

Vær med til at kåre og fejre vinderen

Årets Arne bryster sig af at være en demokratisk pris, hvor alle kan give deres bidrag. Indstillingerne er åbne for alle, hvorefter Arkitektforeningens medlemmer i København stemmer sig frem til fem nominerede. Til sidst findes vinderen ved et offentligt arrangement, hvor de nominerede værker præsenteres og diskuteres af juryen sammen med særligt inviterede gæstekritikere. I år afholdes ’Fejring og Kritik’ samt afsløringen af årets vinder af Årets Arne og Årets Lille Arne 2024 til Lokalafdeling Københavns nytårskur fredag den 26. januar 2024 i Tårnet – The Plant, Raffinaderivej 22, 2300 København S.

Tilmeld dig

Signe Frøkiær

Kommunikationsmedarbejder

+45 53 58 80 53

sf@arkitektforeningen.dk

Kontakt

Spørgsmål til prisen
Martine Seedorff, medlem af Arkitektforeningen København
ms@arkitektforeningen.dk

For spørgsmål om billedmateriale
Signe Frøkiær, kommunikationsmedarbejder, Arkitektforeningen
53 58 80 53
sf@arkitektforeningen.dk

Hus til en Mormor

I en have på Amager flytter mormor ind. En villa får en tilbygning med en serie af rum, nicher og hjørner, hvor flere generationer kan bo sammen.
Huset står som en undersøgelse af vores ordinære og almene byggeskik. Tegl, gasbeton og hulmur. Fyldt med begrænsninger og fejl, men også potentialer. Ved at synliggøre hvert element, ses en skønhed i at forstå hvordan et hus er sat sammen. At et indre og et ydre ikke behøver at stemme overens. At fugen kan være vigtigere end stenen. At netop fugen og samlingen, muliggør en åndbar konstruktion, der kan vedligeholdes og genbruges.

Arkitekt: Philip Lütken
Adresse: Amager Strand, København

Karens Minde Aksen

Karens Minde Aksen kombinerer stedbunden byudvikling med håndtering af op til 15.000 m3 regnvand. Den centrale teglklinkebelagte stiforbindelse slynger sig som en gul flod ind og ud mellem områdets ikoniske træer og sammenbinder hele området. Teglfloden udgør et rekreativt forløb og transporterer vandet gennem aksen for til sidst at samle vandet i et nyanlagt regnvandsbassin. Der er også etableret en cirkelbro og en ny belægning, der skaber et levende mødested omkring kulturhuset. Borgerinddragelsesprocessen har resulteret i merværdi i form af skybrudssikring, nye rekreative rum, samt øget social interaktion, biodiversitet, tilgængelighed og tryghed – alt sammen med respekt for områdets eksisterende værdier.

Arkitekt: Schønherr, WSP og Vida Local
Bygherre: Københavns Kommune og HOFOR
Adresse: Wagnersvej 19, København SV.

video/mp4
Den 26. januar præsenteres de fem værker af arkitekterne bag, og vi finder en vinder

Kom med til fejringen

Tilmeld dig

Transformation af Rød Lagerbygning

Projektet er en omfattende og nænsom transformation af en historisk fredet industriejendom fra 1883, der oprindeligt blev anvendt som lager og værksted og opbevaring af korn. Projektet tager sit afsæt i den oprindelige murede bygningskrop hvor der er tilføjet nyt muret facadeløb, tegnet i balanceret forståelse for den resterende originale facade. På samme måde har ejendommen fået tilført et enkelt vedkommende greb i form af en gennemgående overbygning i glas og en tagterrasse. Rød Lagerbygning er et gennemarbejdet eksempel på hvordan en transformation gennem sin arkitektur kan genfortolke og tilføje nyt liv til en bygning i balance med sin kontekst.

Arkitekt: ACT Architects, BRIQ (indretning) og Sweco Architects
Bygherre: Capman og Revco
Adresse: Gamle Carlsberg Vej 3, København

ÅBEN

Bygget i 1932 som et moderne storslagteri og nu et bud på fremtidens fødevareproduktion. Bryggeriet ÅBEN genskaber Kødbyens industrielle arv. Den vendes på vrangen og gøres tilgængelig for byens borgere, når gæster inviteres helt derind, hvor brygningen finder sted. Midt i Københavns centrum, hvor fremstilling af fødevarer er et særsyn, udviskes nutidens skarpe opdeling mellem publikum og produktion, og gør produktionen til en social oplevelse med lokal kulturhistorie som omdrejningspunkt. Bygningen er fredet, og transformationen efterlader den nærmere oprindelige forhold. Ikke for at romantisere industriel æstetik, men for at udfolde rationelle og robuste produktionsprincipper og samtidig blotlægge iboende arkitektoniske kvaliteter.

Arkitekt: Pihlmann Architects
Bygherre: ÅBEN
Adresse: Slagtehusgade 15, København

House 14a

Med en enkel materialepalet skaber transformationen en ikke-hierarkisk collage, der kombinerer det simple og det raffinerende med spor fra skiftende tider. I tæt dialog med bygherre blev projektet blev skabt on-site, hvor den eksisterende bygningskrop blev brugt som en mine af ressourcer. Huset fra 1951 stod som et klassisk eksempel på et hus i efterkrigstiden: en kubisk boks, to etager og kælder, jævnt fordelte vinduer, røde mursten og saddeltag. Dette arketypiske udtryk fastholdes, men modificeres for at efterleve nye behov og livsmønstre. Grundplanerne ændres ved etableringen af tre indskudte teglstenskerner, der faciliterer boligens grundlæggende funktioner; opbevaring, installationer og rumlig cirkulation.

Arkitekt: Pihlmann Architects
Adresse: Margrethevej 14a, Hellerup

Fakta om Årets Arne

Årets Arne er siden stiftelsen i 2007 årligt blevet uddelt af Arkitektforeningens lokalledelse København og gives til opførte værker, der har løftet arkitekturen i hovedstadsområdet i det forgange år. Prisen er opkaldt efter den danske arkitekt Arne Jacobsen (1902- 1971), som blandt andet står bag værker som Nationalbanken og Rødovre Rådhus. I 2023 vedtog lokalledelsen at gøre ‘The Copenhagen Lessons’ fra UIA Verdenskongressen for Arkitekter til en del af bedømmelsesgrundlaget.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +