NYHED 01.11.23

Kampvalg og udsyn på årets møde i repræsentantskabet

I weekenden mødtes repræsentantskabet til to intensive dage med diskussioner om, hvordan foreningen bliver relevant for flere – ikke mindst de nye generationer. Og så var der ellers kampvalg om flere af posterne i de faste udvalg. Se hvem der kom ind.

Arkitektforeningens repræsentantskab. Foto: Lasse Lagoni

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

Programmet var spækket til bristepunktet med både formalia, forslag, indslag og indstillinger. Helt overordnet kredsede diskussionerne om, hvad der gør Arkitektforeningen relevant og attraktiv for nuværende og ikke mindst kommende generationer af arkitekter? Desuden var der plads til både kampvalg, festmiddag og uddeling af de klassiske og eftertragtede tegneloddder, som uddeles til arkitekter, der har lagt en særlig indsats i foreningen.

Hvordan ser fremtidens arkitektforening ud?

Som opvarmning til dagens debat om fremtidens forening, fik deltagerne en peptalk af Ung Kult-stifteren Malte Houe, om hvordan de arbejder med unge og frivillighed i deres forening. En kulturel ungdomsplatform med fokus på kulturelt iværksætteri, der i løbet af de seneste år har vokset sig til en betydningsfuld forening i det kulturpolitiske landskab. En guldgrube af viden og inspiration for Arkitektforeningen.

Siden sidste års repræsentantskabsmøde har en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra hver af de syv lokalledelser samt gruppen ”De 19”, arbejdet med temaet Fremtidens Forening. Arbejdsgruppen har på baggrund af ideer, forslag, input og erfaringer fra andre foreninger, taget de første store diskussioner om, hvordan vi organiserer os tidssvarende, og hvilke og hvor mange aktiviteter foreningen skal tilbyde og håndtere både lokalt og nationalt.

Arbejdet er først og fremmet resulteret i en indstilling om, at Arkitektforeningen skal fastholde de aktiviteter og den økonomiske ramme, foreningen har i dag, men samtidig kigge på, hvordan ressourcerne kan bruges på en måde, der understøtter aktiviteter, der går i en mere aktivistisk og politisk retning. Desuden lød anbefalingen, at en ny arbejdsgruppe skal kigge videre på, hvordan foreningens organisationsstruktur kan give nyt liv til det lokale arbejde og fællesskab, og styrke det politiske arbejde både lokalt og nationalt og styrke netværk – og vækstlagsaktiviteter.

Med mere end 140 års historie og et bredt sammensat repræsentantskab, er det selvsagt ikke en let opgave at tegne fremtidens forening. Alligevel er der i repræsentantskabet en bred enighed om, at der er behov for at gøre noget særligt i en tid hvor, der er tendens til at færre end før tager del i foreningslivet – samtidig med, at arkitekter måske mere end nogensinde, har behov for at stå sammen, for at bidrage til den grønne omstilling og bæredygtige udvikling af samfundet og faget.

UIA2023CPH takkede af

Behovet for fællesskab, erfaringsudveksling og videndeling for at nå i mål med FN’s Verdensmål og den grønne omstilling, kom for alvor til udtryk på UIA Verdenskongressen i København i sommer. I dag er kongressekretariatet stort set lukket ned, og CEO Mette Lindberg og kongressens præsident, Natalie Mossin gav en flot afrapportering. Nu skal den megen viden fra kongressen ud at leve videre og debatterne fortsætte andre steder, blandt andet under ”The Copenhagen Lessons”, som er de ti principper for hurtig og radikal udvikling i det byggede miljø, som blev lanceret ved kongressens afslutning.

Kampvalg til flere poster

På repræsentantskabsmødets anden dag var der valg på programmet. Både til en ledig bestyrelsespost og valg til en række poster i de faste udvalg og til foreningens bestyrelsespost i Pensionskassen Arkitekter og Designere. Efter 8 år i bestyrelsen og en kæmpeindsats både her og i lokalledelsen i Arkitektforeningen Østjylland takkede Rie Øhlenschlæger af, og Jens Bager fra lokalledelsen i Østjylland blev valgt ind.

Hvor valget til bestyrelsesposten var fredeligt i år, var der kamp om pladserne i to af de fem udvalg, nemlig i Optagelses- og kvalifikationsnævnet og Konkurrenceudvalget. Se hvem der blev valgt ind nederst på siden.

Investeringsspecialist valgt til bestyrelsespost i arkitekternes pensionskasse

Bestyrelsen havde for første gang nogensinde valgt at indstille et bestyrelsesmedlem til pensionskassen, som ikke er arkitekt. Det blev Kenneth Lillelund Winther, som til daglig er investeringsdirektør i Realdania, som blev valgt ind og afløser hermed Holger Bisgaard.

Anerkendelse og fejring af store indsatser for Arkitektforeningen

Traditionen tro blev der også uddelt tegnelodder til afgående ledere af lokalafdelinger og udvalg, bestyrelsesmedlemmer og ordførerskabet i år, som anerkendelse af deres indsats.

 • Rie Øhlenschlæger (bestyrelsesmedlem og med i lokalledelsen i Østjylland 2015-2023)
 • Rikke Rohr (Leder af Arkitektforeningen København 2021-2023)
 • Rosa Lund (leder af Konkurrenceudvalget 2020-2023)
 • Claus Boelsmand (ordfører 2022)
 • Holger Bisgaard (Arkitekternes Pensionskasses bestyrelse 2020-2023)

Helt ekstraordinært havde bestyrelsen besluttet at tildele tegnelodder til Natalie Mossin og Mette Lindberg og Lars Autrup, for en velplanlagt, gennemført og meget succesfuld UIA verdenskongress for arkitekter 2023 i København.

Ny- og genvalgte kandidater i bestyrelse og udvalg

 • Rasmus Jessing – genvalgt (2023-2026)
 • Mette Lyng Hansen – genvalgt (2023-2027)
 • Jens Bager – nyvalgt (2023-2027)

Responsumvalget

 • Alexandra Thygesen, leder – genvalgt
 • Ole Holst – genvalgt
 • Klaus Petersen – genvalgt
 • Helle Maria Christensen – ny
 • Jesper Møgelhøj – ny
 • Kim Pretzmann Olesen – ny

Optagelses- og kvalifikationsudvalget

 • Eva Jarl Hansen – genvalgt
 • Tine Kjærulff-Bay – genvalgt
 • Olympia Nouska – ny

Konkurrenceudvalget

 • Jesper Kusk Pedersen, leder – genvalgt (nyvalgt som leder)
 • Stig Ammitzbøll Jørgensen – genvalgt
 • Anne Dorthe Vestergaard – nyvalgt
 • Anna Hassel – nyvalgt

Understøttelsesudvalget

 • Curt Ølgod – genvalgt
 • Gert Johannesen – nyvalgt

Redaktionsudvalget

 • Dorota Beres – nyvalgt
 • Hanne Dalsgaard – genvalgt
 • Mathias Skafte Andersen – genvalgt
 • Merete Lind Mikkelsen – nyvalgt
 • Sara Ettrup – nyvalgt

Arkitekternes Pensionskasse

 • Kenneth Lillelund Winther – nyvalgt

Da det ikke er alle poster i udvalgene, der er på valg samme år, udgør er de ny- og genvalgte kandidater ikke hele udvalgene. Se alle udvalgsmedlemmer her.

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

Fra bestyrelsen deltog Ida Lindeberg (næstforperson), Rasmus Jessing, Lone Feifer, Jens Bager, Johnny Svendborg (forperson), Helle Lassen og Mette Lyng Hansen. Foto: Lasse Lagoni
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +