NYHED 12.05.20

Lokalplan gør udvidelse af museum mulig

I slutningen af marts vedtog kommunalbestyrelsen på Bornholm lokalplanen, der gør udvidelsen af Bornholms Kunstmuseum ved Helligdomsklipperne mulig. Høringssvar og debat har ikke givet anledning til at ændre forslaget.

Foto: Bornholms Kunstmuseum. Fotograf: Leif Tuxen

Kommunalbestyrelsen på Bornholm har vedtaget kommuneplantillæg og lokalplansforslag for et museumscenter ved Helligdommen i Rø. Vedtagelsen åbner muligheden for at opføre en cirka 3000 kvadratmeter stort udstillingsbygning i direkte tilknytning til Bornholms Kunstmuseum, blot et par hundrede meter fra Helligdomsklipperne, og at flytte det kulturhistoriske museum fra Rønne til Rø. Flere høringssvar kritiserede ellers byggeriet for blandt andet ikke at tage hensyn til landskabet – heriblandt ét fra Arkitektforeningen Bornholm.

Regionskommunen modtog 18 høringssvar i høringsperioden.  Det er især den negative påvirkning byggeriets placering kommer til at få på landskabet, og at flere fredninger ikke respekteres, hvis det nye byggeri opføres, der møder kritik. Andre høringssvar peger på de ændringer en udvidelse vil have på den bevaringsværdige museumsbygning, mens flere også finder det problematisk, at processen omkring byggeriet ikke har været åben nok, og at man ikke har valgt at udskrive en arkitektkonkurrence. Arkitektforeningens Bornholm indsendte også en indsigelse mod tilbygningens placering, og leder af lokalafdelingen Gugga Zakariasdottir reagerer her på Bornholms Regionskommunes beslutning:

Arkitektforeningen Bornholms hovedanke er, at den nye tilbygnings placering bryder med den meget fine og roste landskabelige tilpasning, som det eksisterende kunstmuseum har, og som er fremhævet for sit overordentlig vellykkede samspil med den stedlige natur. Som det også blev konkluderet så præcist i Regionskommunens miljørapport: “Det vurderes, at den landskabelige værdi vil forringes i og med , at strukturerne bliver mere uklare.”

Lokalafdelingen påtalte ligeledes den planlagte nedrivning af tårnet og forringelsen af den eksisterende museumsbygning. Med sit volumen og sin udformning vil tilbygningen blive det mest dominerende byggeri på stedet. det er vigtigt, at enhver tilbygning og ombygning udarbejdes med den største omhu og respekt for både landskabet og den eksisterende bygning. Som konkluderet så tydeligt i miljørapporten, vurderes det at:

“Den planlagte om- og tilbygning, med fjernelse af tårnet og placering af en ny bygning uden hensyntagen til det oprindelige koncepts værdier, radikalt vil ændre det samlede byggeris bevaringsværdi. Planforslaget med sin disponering af volumener og skalaen af disse, risikerer at blokere eller delvist skjule eksisterende strukturer og udsigter i landskabet. En til- og ombygning som forslået vil markant ændre oplevelsen af det samlede bygningskompleks, herunder byggeriets samspil med det omkringliggende landskab. 

Høringssvarene og den forudgående debat har ikke givet anledning til ændringer af lokalplansforslaget. Vi afventer nu, om kommunalbestyrelsens beslutning eventuelt bliver påklaget, og hvad det kan medføre. Hvis beslutningen ikke bliver påklaget, kan vi forudse, at stedets landskabstræk og museumsbygningens arkitektur bliver radikalt ændret i løbet af et par år. 

Cookies

På arkitektforeningen.dk bruger vi cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på arkitektforeningen.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +