NYHED 01.05.23

Ny guidebog: Læs om 60 danske projekter, som bidrager til FN’s Verdensmål

Ny guidebog præsenterer 60 nyere danske arkitekturprojekter, som hver på deres måde bidrager til at opbygge stærkere lokalsamfund, forbedre sundhed og livskvalitet, håndtere klimaforandringerne og udfordre vores forbrug af jordens ressourcer. Guidebogen er udgivet af Arkitektforeningen i anledning af UIA Verdenskongressen for Arkitekter 2023.

Guidebogen med den engelske titel ”A Guide to Danish Architecture – Towards the UN Sustainable Development Goals” viser rundt til 60 danske projekter, som hver på deres måde bidrager til at nå et eller flere verdensmål. Foto: Lene Sørensen Rose

Katrine Østergaard Bang

Planfaglig konsulent

+45 30 85 90 14

kb@arkitektforeningen.dk

Kan vi bygge os til en bedre verden?

Der har været meget snak om FN’s 17 Verdensmål, siden de blev vedtaget i 2015, men hvordan kan man konkret se målenes intentioner afspejlet i arkitekturen?

Den engelsksprogede ”A Guide to Danish Architecture – Towards the UN Sustainable Development Goals” viser rundt til 60 danske projekter, som hver på deres måde bidrager til at nå et eller flere verdensmål.

Mens nogle af projekterne i guidebogen har særlig opmærksomhed på klima, ressourcer og biodiversitet, bidrager andre med et mere socialt fokus. Fælles for dem alle er, at de udfordrer gængs praksis og viser, hvordan arkitekturen og det byggede miljø er afgørende, hvis vi skal skabe en mere bæredygtig fremtid for alle.

”Hvordan vi designer, planlægger og bygger, har et stort potentiale til at bidrage til en reel bæredygtig omstilling. Samtidig spiller arkitekturen en kæmpe rolle for, hvordan vi trives. Så der er god grund til at rykke ved praksis, eksperimentere, og dele erfaringer fra projekter, der forsøger at gå andre veje. Vi håber rigtig mange vil lade sig inspirere af projekterne i bogen, besøge dem, og bygge videre på de gode løsninger.” siger Natalie Mossin, præsident for UIA Verdenskongressen for Arkitekter 2023 og redaktør og medforfatter på bogen.

Guidebogen udgives i forbindelse med UIA Verdenskongressen for Arkitekter og koster 150 kr. i Arkitektens Butik.

Katrine Østergaard Bang

Planfaglig konsulent

+45 30 85 90 14

kb@arkitektforeningen.dk

“Der er god grund til at rykke ved praksis, eksperimentere, og dele erfaringer fra projekter, der forsøger at gå andre veje. ”

Natalie Mossin, præsident for UIA Verdenskongressen for Arkitekter 2023 og redaktør og medforfatter på guidebogen

Guidebogens indhold er udvalgt og sammensat af Arkitektforeningens lokalafdelinger på baggrund at et call til Arkitektforeningens medlemmer, som førte til en bruttoliste på flere end 250 danske projekter.

De udvalgte projekter i bogen præsenteres i syv kapitler, som svarer til den geografiske placering af foreningens lokalafdelinger: København, Sjælland og øerne, Bornholm, Sydjylland, Vestjylland, Østjylland og Nordjylland. Udover beskrivelserne af de 60 projekter, kan man også læse om de enkelte områder og blive klogere på, hvordan arkitekturen og verdensmålene hænger sammen.

”A Guide to Danish Architecture – Towards the UN Sustainable Development Goals er skrevet af Katrine Østergaard Bang, fagkonsulent i Arkitektforeningen, og Birgitte Lindegaard Jensen, indholdsredaktør i Arkitektforeningen, i samarbejde med repræsentanter fra Arkitektforeningens 7 lokalafdelinger, Natalie Mossin, præsident for UIA Verdenskongressen for Arkitekter 2023, bysociolog Emilie Koefoed, oversætter Dorte Silver, korrekturlæser Elizabeth Pratt samt designer Lene Sørensen Rose. Bogen udgives i anledning af UIA Verdenskongressen for Arkitekter 2023.

27 af guidebogens 60 eksempler vises endvidere rundt i hele landet i 2023. Læs mere om udstillingen og hvor den kan ses hvornår her.

Illustration: Lene Sørensen Rose

A Guide to Danish Architecture – Towards the UN Sustainable Development Goals

Bestil bogen i Arkitektens Butik

Læs om 60 nyere danske arkitekturprojekter, som hver på deres måde bidrager til at opbygge stærkere lokalsamfund, forbedre livskvaliteten og skabe en mere bæredygtig fremtid for alle. Den koster 150 kr.

Se bogen i butikken
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +