NYHED 11.02.21

På kursus i at sætte dagsordenen

Laura Græsdal Maajen er tilmeldt Arkitektforeningens nye kursus ’APO Arkitekten i Politiske Organisationer’ – for som ansat i Aalborg Kommune er hun nysgerrig på at udvikle sig videre i rollen som den, ”der passer på byen”.

Lauras opgaver i stadsarkitektens afdeling er langt fra ubestemmelige og kedelige. Projekterne er meget konkrete og minder Laura om dem, hun lavede i sin studietid. Forskellen er, at de i hendes nuværende job bliver til virkelighed. Et eksempel er denne gade langs plusbusstrækningen, som Laura har været meget optaget af at arbejde med, fordi der er mange arkitektoniske hensyn at tage i udformningen af sådan et byrum. Foto: Cobe

Laura arbejder som arkitekt i Aalborg Kommune, hvor hun dykker ned i anlægsopgaver, der påvirker bylivet i Aalborg. Her arbejder hun under en stadsarkitekt, der lige som resten af kommunen har store visioner. Og det har åbnet Lauras øjne for, hvor meget man som arkitekt i det offentlige kan være med til at påvirke.

”Det har givet mig lyst til at være med til at sætte en dagsorden, og det vil jeg gerne have flere redskaber til. Jeg forventer, at APO-kurset kan ruste mig bedre til at navigere i det politiske – men også til at kunne give arkitekturen mere vægt i tværfaglige diskussioner. Den påvirker jo os alle,” fortæller hun.

Fra stor tegnestue til planarbejde i Aalborg

Laura har læst Urban Design på Arkitektskolen i Aarhus, hvor hun tog afgang i 2015, og hun har altid gerne villet den type opgaver, som varetages i det offentlige. Alligevel gik det den slagne vej forbi en større tegnestue i København, hvor hun var glad for opgaverne og fik meget med sig, som hun gør god brug af i sit nuværende job.

Familiemæssigt gav det imidlertid mening at søge tilbage til rødderne i det nordjyske. Nu er Laura i fuld gang som planfaglig arkitekt, hvor opgaverne er varierede, ansvaret bredt og kreativiteten stor. Også større end hun havde forventet.

”Forestillingen blandt mange arkitekter er nok, at arbejdet i det offentlige handler om ubestemmelig og tør sagsbehandling. Men jeg har opgaver, der meget ligner dem, man kender fra studiet. Jeg har fx stået for at tegne et lille torv, som står færdigt her til marts. Jeg meldte mig til APO-kurset, fordi det lige præcis understøtter den faglige rolle, jeg er i gang med at udvikle”.

Til daglig arbejder hun tæt sammen med ingeniører, landinspektører og teknikere om det samme mål: At skabe et godt byliv på borgernes vegne. Her oplever hun, at hendes faglighed og evne til at se helheder gør en forskel.

”Arkitekter er tit gode til at finde kompromiser. Vi er jo mange fagligheder, der sammen skal udvikle projekterne, men som arkitekt har man hele tiden blik for den fremtoning, som projektet får til allersidst. Ikke bare at alle krav er overholdt, men også hvad der som helhed er godt for borgerne og for byen. Her vil jeg gerne skærpe min gennemslagskraft som arkitekt og samarbejdspartner,” fortæller hun.

Nysgerrig? Få en introduktion til APO-kurset

Læs mere

Inspiration fra hele landet

At have et sprog for de mere oplevelsesmæssige kvaliteter og at kunne argumentere for helheden på lige fod med tekniske krav og data er noget af det, Laura ser frem til at dyrke på APO-kurset.

”Det bliver spændende at sætte ord på arkitektonisk kvalitet og kunne bringe den endnu mere i spil tværfagligt. Men også at styrke den personlige udvikling og min rolle i det kommunale. Her har jeg jo også et fagfællesskab med de rådgivende, projekterende arkitekter på tegnestuerne – og vi har alle en fælles interesse i at skabe kvalitet.” Samtidig håber Laura på at kurset kan give hende mulighed for at møde og udveksle erfaringer med arkitekter fra andre kommuner.

”Der er helt sikkert flere måder at gøre tingene på fra kommune til kommune, og det vil jeg gerne lære noget af. Det er jo et online-kursus så tænk hvis der deltager arkitekter fra Grønland. Det ville virkelig være et stærkt netværk!”

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +