NYHED 13.09.23

Stine Sunddahl: Sådan bliver du klar til jobbet som byggesagsbehandler

”Som bygningsmyndighed får du mulighed for at bringe din faglighed i spil i de indledende og overordnede faser inden projektering. Du får en dyb forståelse for de processer og beslutninger, som ligger bag udviklingen – og i et vist omfang får du også mulighed for at påvirke den.” Få grundig indsigt i rollen som myndighed og byggesagsbehandler, når kurset ’Bygningsmyndighed’ lægger fra land til november. Underviser Stine Sunddahl fortæller, hvad du får med dig hjem.

Seneste hold deltagere på kurset ’Bygningsmyndighed (– Stine Sundahl i gult).

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Der mangler gode byggesagsbehandlere, og navnlig er der rift om dem, der kommer med en arkitektfaglig baggrund. Arkitekters faglige ballast og evne for blandt andet helhedssyn, kontekstforståelse og tværfaglige sammenhænge er eftertragtet i kommunerne overalt i landet. Men mange arkitekter ønsker en dybere forståelse for, hvordan man navigerer i et politisk system og udlever sin arkitektfaglighed i en offentlig forvaltning. Det giver kursusforløbet ’Bygningsmyndighed’ indsigt i.

Vi har spurgt underviser og arkitekt MAA Stine Sundahl fra Københavns Kommune, hvilke kompetencer man får med sig fra kurset, og hvad man kan bruge det til.

Hvad er formålet med kurset – og hvorfor er det vigtigt?

”Det seneste bygningsreglement har vendt op og ned på byggesagsbehandlingen. Førhen var de tekniske spørgsmål i fokus for byggesagsbehandlingen, og helhedsvurderingen var blot en bibemærkning. I dag ligger den tekniske vurdering hos rådgiver selv, mens kommunerne skal give en helhedsvurdering af projektet. Det er arkitekter gode til, og derfor har kommuner over hele landet brug for flere arkitekter i myndighedsbehandlingen. Kommer du med på kurset, lærer du, hvordan du kan bruge din arkitektfaglighed i myndighedsbehandlingen i en kommune – og gøre en forskel.”

Hvad ligger der konkret i, at man som byggesagsbehandler skal levere en helhedsvurdering?

”Som byggesagsbehandler skal du stadig tjekke at de tekniske forhold er i orden, men derudover skal du også kunne forstå, beskrive og vurdere en tilpasning i forhold til et område – det kan være et byrum, et gadeforløb eller det åbne land. Og du skal levere argumenterne for eller imod en tilladelse. Det kræver en stærk arkitektfaglighed.”

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

“Du lærer at læse ned i teksten og får indblik i, hvordan du navigerer i et politisk og hierarkisk system.”

Stine Sunddahl, underviser og arkitekt MAA i Københavns Kommune

Hvilke kompetencer får man med sig fra kurset?

”Vi dykker ned i alle de rammesæt, som ligger bag byggesagsbehandlingen. Kommer du med på kurset, bliver du klogere på alt fra hverdagens arbejdsgange til arbejdet i en politisk organisation og alle de forskellige lovkomplekser, du skal lære at forholde dig til. Kurset bliver så virkelighedsnært som muligt. Vi prøver kræfter med en række forskellige byggesager, og vi gennemgår, hvad det er for kompetencer, du skal slå på, når du søger stillingen som byggesagsbehandler.”

Hvorfor skal man søge jobbet som byggesagsbehandler?

”Det skal du, hvis du interesserer dig for, hvordan vores samfund er opbygget og gerne vil have indblik i de politikker og overvejelser, som udstikker rammerne for vores fysiske miljø. Som bygningsmyndighed får du mulighed for at bringe din faglighed i spil i de indledende og overordnede faser inden projektering, du får dyb forståelse for de processer og beslutninger, som ligger bag udviklingen – og i et vist omfang får du også mulighed for at påvirke den.”

Hvordan det?

”Arbejder du i rollen som byggemyndighed, kommer du i berøring med mange små og vidt forskellige byggerier og problemstillinger. Indflydelsen er i det små, men den er vigtig og spreder sig over meget forskellige projekter – fra placering af solceller til gavlmalerier. Og fra brandtilladelser til midlertidige arrangementer i byen. Du lærer at læse ned i teksten og får indblik i, hvordan du navigerer i et politisk og hierarkisk system. Alt efter, hvordan den enkelte kommune er organiseret, får du også mulighed for at levere viden, som informerer de mere overordnede, strategiske beslutninger. Det er værdifulde kompetencer, du kan bruge i andre roller i den kommunale verden – eller siden tage med ud på den anden side af bordet i det private.”

Foto: Nick Karvounis

Kursus

Bliv klar til rollen som byggesagsbehandler

Få grundig indsigt i arbejdet som myndighed og byggesagsbehandler og bliv rustet til de opgaver og det ansvar, som arbejdet på fællesskabets vegne i en politisk og forvaltningsmæssig sammenhæng fører med sig. Og få en dybere forståelse for, hvordan du navigerer i et politisk system og udlever din arkitektfaglighed inden for rammerne af offentlig forvaltning.

Læs mere
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +