NYHED 17.01.24

Viden fra UIA Verdenskongressen lever videre i nyt samlet værk

Førende forskere og arkitekter leverer kritiske analyser, eksempler fra praksis og nye perspektiver til at løse verdens udfordringer i et nyt værk, der samler UIA Verdenskongressens videnskabelige spor. Fra klimatilpasning til sundhed, dykker værket ned i seks temaer for en mere bæredygtig og inkluderende arkitektur.

Hvilke formgivningsscenarier kan vi bruge til at forene brug af biobaserede materialer med cirkulært design og skabe en ny forbindelse mellem to vidt forskellige materialepraksisser?

Hvordan kan vi integrere maritime løsninger i planlægningen af kystbyer og på den måde tilpasse os de stigende vandstande, samtidig med at vi forbedrer biodiversitet og reducerer forurening?

Og hvordan kan vi forstå konsekvenser af den stigende globale udledning af kunstigt lys – der på den ene side hjælper os til at navigere og føle tryghed om natten og på den anden side forstyrrer både naturens og menneskets biologiske rytmer?

Sådan lyder spørgsmålene, som rejses i blot tre af de videnskabelige artikler, som blev præsenteret på UIA Verdenskongressen for Arkitekter sidste sommer. I alt var knap 300 artikler på programmet, og hver på deres måde bidrog de med nye perspektiver, metoder og løsninger på, hvordan arkitekturen og det byggede miljø kan bidrage til realiseringen af FN’s Verdensmål.

Nu har Springer Nature udgivet alle artiklerne i ét samlet engelsksproget værk, der består af seks bind – ét for hver af kongressens temaer.

“Verdenskongressen har givet den globale arkitektstand et stærkt fundament af ny fremsynet viden at stå på – nu gælder det om at få den ud at leve i praksis.”

Mette Ramsgaard Thomsen, Det Kongelige Akademi, General Reporter for Verdenskongressens videnskabelige komité

”Med kun seks år tilbage, inden Verdensmålene skal være opfyldt, er der ingen tvivl om, det er nu, vi skal handle. Verdenskongressen har givet den globale arkitektstand et stærkt fundament af ny fremsynet viden at stå på. Vi er rigtig glade for, at det er lykkedes at samle og tilgængeliggøre denne viden – nu gælder det om at få den ud at leve i praksis,” siger Mette Ramsgaard Thomsen, Det Kongelige Akademi, General Reporter for Verdenskongressens videnskabelige komité.

Nøje udvalgt

Værket samler den nyeste globale viden fra førende forskere og praktikere inden for arkitektur. og består af seks bind med hver deres overordnede tema – nemlig Design for Climate Adaptation, Design for Rethinking Resources, Design for Resilient Communities, Design for Health, Design for Inclusivity og Design for Partnerships for Change.

De seks temaer er udviklet af kongressens videnskabelige komité, der gennem et flerårigt forarbejde har syntetiseret FNs 17 Verdensmål ud fra arkitekturens mangefacetterede muligheder for at bidrage til bæredygtig handling. Enkeltvis og i samspil giver de seks temaer en tilgængelig og operationel indgang til, hvordan arkitekturen kan forstå sin egen rolle og implementere Verdensmålene i både praksis og forskning.

”Ingen af FNs 17 Verdensmål og tilhørende targets nævner arkitektur, trods den brede og komplekse betydning det byggede miljø har for både menneskelig og mere-end-menneskelig trivsel. Gennem skabelsen af de seks temaer indskriver vi arkitekturen i de 17 Verdensmål, demonstrerer arkitekturens mange muligheder for at medskabe den nødvendige forandring, og giver branchen et værktøj til at udvikle og skærpe de bæredygtige ambitioner og konkrete projekter,” siger Mette Ramsgaard Thomsen.

Alle artikler er peer reviewed og udvalgt af kongressens videnskabelige komité. Blandt de mere end 750 bidrag fra 77 lande er 45 artikler fra danske forskere og praktikere.

Læs mere om værkets seks temaer længere nede på siden.

“Ingen af FNs 17 Verdensmål og tilhørende targets nævner arkitektur, trods den brede og komplekse betydning det byggede miljø har […]”

Mette Ramsgaard Thomsen, Det Kongelige Akademi, General Reporter for Verdenskongressens videnskabelige komité

Illustration fra “Extending the Circular Design Framework for Bio-Based Materials: Reconsidering Cascading and Agency through the case of Biopolymer Composites”.

Find værket hos Springer Nature

Værket kan købes i hard copy og som e-bog. Bind og artikler kan købes enkeltvis, og sommeren 2024 bliver hele værket og dermed alle artikler udlagt som Open Access.

Se mere

Om de seks temaer

Design for Climate Adaptation
Fokus på arkitekturens potentiale til at udvikle og implementere nye, langsigtede og multifacetterede løsninger på klimatilpasning. Artiklerne inddrager blandt andet viden fra praksis og forskning, nye teknologier, oprindelige folk, engagerede lokalsamfund, biobaserede løsninger samt teknikker til at regenerere økosystemer.

Redaktører: Billie Faircloth, Kieran Timberlake, Philadelphia, USA, Maibritt Pedersen Zari, The School of Future Environments, Auckland University of Technology, Mette Ramsgaard Thomsen og Martin Tamke, Det Kongelige Akademi.

Se mere her

Design for Rethinking Resources
Perspektiver og løsninger til at styrke vores forståelse af cirkularitet, ressourcer og de planetære grænser. Bogen giver indsigter i nye teknologier og metoder fra digitale modeller og analyser og cirkulært design til livscyklusanalyser og cyber-fysik til dyrkning af biobaserede materialer og brug af affald i materialeproduktion – med meget mere.

Redaktører: Mette Ramsgaard Thomsen og Martin Tamke, Det Kongelige Akademi, Carlo Ratti, Massachusetts Institute of Technology

Se mere her

Design for Resilient Communities
Fokus på arkitekturens rolle i at skabe og implementere mangfoldige løsninger, som bidrager til at udvikle robuste samfund. Bogen inddrager viden på tværs af forskning og praksis. Fra nye teknologier og teorier til konkrete metoder til at engagere lokalsamfund i projekter i både stor og lille skala.

Redaktører: Anna Rubbo, Columbia University, Juan Du, University of Toronto, Mette Ramsgaard Thomsen og Martin Tamke fra Det Kongelige Akademi.

Se mere her

Design for Health
Viden om og løsninger til udvikling af arkitektur, som adresserer de komplekse globale udfordringer med fysisk og mental sundhed. Bogen inddrager viden fra forskning og praksis og indeholder viden om nye teknologier, teorier og metoder i både stor og lille skala.

Redaktører: Arif Hasan, NED University Karachi Dawood University, Christian Benimana, MASS Design Group, Mette Ramsgaard Thomsen og Martin Tamke, Det Kongelige Akademi.

Se mere her

Design for Inclusivity
Gennem et fokus på køn, race, etnicitet, evner, neurodiversitet, alder, fattigdom og socio-økonomi er bogen en tour de force i viden om inkluderende arkitektur. Bogen indeholder visuelle essays og debatterende og akademiske tekster, som udfolder den ’andethed’, der er iboende i opfattelser af inklusion og tilgængelighed og viser nye veje. I indledningen præsenteres en kritisk diskursanalyse af udfordringer og potentialer i at skabe arkitektur og design for alle med henblik på en systemisk ændring af vores samfund.

Redaktører: Magda Mostafa, American University Cairo. Ruth Baumeister, Arkitektskolen Aarhus, Mette Ramsgaard Thomsen og Martin Tamke fra Det Kongelige Akademi.

Se mere her

Design for Partnerships for Change
Arkitektur har spillet en meget vigtig rolle i koloniseringen af samfundet og jorden. I dag er tiden kommet til at udfordre denne teori og praksis. Det kræver, at vi arbejder sammen om at omdefinere begreber, der har været centrale i skabelsen af den dominerende vestlig viden. Ved at genoverveje og omdefinere idealerne for fællesskab, deltagelse, fællesgoder, handlekraft, design og jord viser bogen mange forskellige måder, tilgange og fortællinger til at forstå vores rolle som arkitekter i dag.
Redaktører: Sandi Hilal, Decolonizing Architecture Art Research (DAAR); Lund University, Merve Bedir, Center for Spatial Justice, Istanbul, Kitchen Workshop, Gaziantep, Aformal Academy in Shenzhen/Hong Kong, Mette Ramsgaard Thomsen og Martin Tamke, Det Kongelige Akademi

Se mere her

Artiklerne, der refereres til i starten af denne tekst er:

”Urban Seascaping with Seaweed – Multiscalar Network Mapping as a Framework for Design Analysis and Projection of Marine Nature-Based Solutions for Coastal Adaption in Vejle, Denmark”. Af Soo Ryu, Arkitektskolen Aarhus.
Læs mere

“Extending the Circular Design Framework for Bio-Based Materials: Reconsidering Cascading and Agency through the case of Biopolymer Composites”. Af Mette Thomsen, Paul Nicholas og Garbriella Rossi, Det Kongelige Akademi, og Anders Daugaard og Arianna Rech, Danmarks Tekniske Universitet
Læs mere

”The Necessity of Natural Darkness for Humans and Biodiversity” af Lisbeth Dam Kørner og Pernille Beck-Larsen, SLA.
Læs mere

Kickoff

Agenda Earth – en ny fælles dagsorden i byggeriet

Vores klode er under pres. Klimaet raser, vandet stiger og biodiversiteten er truet. Arkitekter og andre gode kræfter er derfor i gang med at afprøve nye måder at bygge og planlægge vores landskaber og byer på. Men de møder benspænd i lovgivning og kulturelle praksisser, der er svære at bryde. Det skal projektet Agenda Earth gøre op med. Hør hvordan på dette kickoff-arrangement med indlæg fra arkitekter, jurister, forfattere m.fl.

Kom med
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +