NYHED 23.04.21

Vinder af arkitektkonkurrencen for Jernbanebyen

Tillykke! Et enigt vurderingsudvalg har udpeget Team COBE som vinder af arkitektkonkurrencen for Københavns nye bydel, Jernbanebyen. Med sit fokus på varierede former for bynatur, bevaring af områdets særlige biodiversitet samt en bærende grøn struktur sætter vinderforslaget en både klar og ambitiøs retning for udviklingen af en af hovedstadens grønneste bydele. Tak til MAA'erne Flemming Frost og Martin Laursen, som var udpeget fra Arkitektforeningens fagdommerkorps til at varetage opgaven som fagdommere i vurderingsudvalget.

Oversigtsrendering fra vinderforslaget af Team COBE.

Et enigt vurderingsudvalg har udvalgt Team Cobe som vinder af arkitektkonkurrencen for Jernbanebyen. De fem deltagende teams har alle leveret nuancerede, inspirerende og meget visionære forslag til den fremtidige udvikling af den nye bydel og udpegning af vinderen markerer afslutningen på en intensiv proces.

Siden grundejerne, DSB Ejendomsudvikling og Freja Ejendomme, igangsatte arkitektkonkurrencen for udviklingen af Jernbanebyen i november sidste år, har fem tværfaglige teams arbejdet på at sætte ord og billeder på Københavns nye, grønne bydel, Jernbanebyen. Nu er arkitektkonkurrencen i form af et parallelopdrag afsluttet, og der er fundet en vinder.

Udviklingen af Jernbanebyen går nu ind i en ny fase, hvor den endelige helhedsplan for hovedstadens nye bydel skal udvikles i tæt dialog med Københavns Kommune, lokaludvalg, naboer og andre interessenter.

En af Københavns grønneste bydele bliver delvis bilfri

I 2019 vedtog Københavns politikere Kommuneplan 2019, som sætter retningen for byens udvikling de næste 10 år – og åbner op for, at det gamle godsbaneterræn kan udvikles fra 2023.

Team Cobes projekt, ”Jernbanebyen – på sporet af en grøn, bæredygtig bydel”, udmærker sig ved at være et særdeles klart og gennemarbejdet forslag, der med de meget høje ambitioner for bydelens gennemgående, grønne struktur, til fulde lever op til kravene i Københavns Kommuneplan 2019 om blandt andet 9-12 hektar grønne arealer.

Projektet hviler på en systematisk og ambitiøs tilgang til bæredygtighed, der peger frem mod en DGNB-bæredygtighedscertificering af det der bliver en af Københavns grønneste bydele. Her er fokus rettet mod varierende former for bynatur og bevaring af områdets særlige biodiversitet. Centralt i den bærende, grønne struktur er to større, grønne områder der skal rumme hhv. en offentlig park og et idrætsområde med tre fodboldbaner.

Projektet inddeler Jernbanebyen i seks kvarterer med mulighed for flere på sigt, og rummer nytænkende bud på, hvordan en ny bydel som Jernbanebyen, kan udvikles med store, bilfri områder, hvor fokus er på de bløde trafikanter, det aktive byliv og det sociale fællesskab. Eksempelvis foreslår Team Cobe, at udvikle lokale gader som lege- og opholdsgader, og med attraktive cykel- og gangforbindelser der er forbundet til den omkringliggende kollektive transport, nedtones vigtigheden af at eje en bil, når man bor i Jernbanebyen.
Se mere om vinderprojektet hos Jernbanebyen

Fakta om parallelopdraget

Parallelopdraget med fem tværfaglige teams blev igangsat ultimo november 2020 og løb frem til marts i år.

De fem tværfaglige teams var ledet af hhv. BIG SLA, Cobe, Snøhetta, Vandkunsten Holscher Nordberg og WERK Arkitekter.
Se alle fem projekter og vurderingsrapport

De fem teams har i deres arbejde taget udgangspunkt i konkurrenceprogrammet og grundejernes visioner for Jernbanebyen. Med i grundlaget for konkurrencen var også en lang række forslag og idéer fra interesserede borgere, foreninger etc. som grundejerne modtog i forbindelse med en offentlig idefase i efteråret 2020.

Parallelopdraget blev gennemført som en dialogbaseret proces med opstartsseminar, besigtigelser af konkurrenceområdet og to workshops med deltagelse af de fem teams, samt vurderingsudvalget bestående af repræsentanter for de to grundejere, Københavns Kommune, fagdommere og rådgivere (COWI og Grandville).

Endelig beslutning om valg af vinder er alene truffet af DSB Ejendomsudvikling, Freja Ejendomme og de to fagdommere. De to fagdommere udpeget af Arkitektforeningen er hhv. Flemming Frost, arkitekt MAA og Martin Laursen, arkitekt MAA.

Team Cobe består af:

Cobe
Arcgency
Urban Creators
EKJ Rådgivende Ingeniører
103 Rådgivende Ingeniørselskab
Metropolitan Metaculture
Mark Vacher
Sandra Lori Petersen

Arkitektforeningen råder over de mest erfarne og anerkendte arkitektfagdommere inden for bygning, byrum og landskab.

En fagdommer MAA er ambassadør for arkitektonisk kvalitet. Arkitektforeningens fagdommere kan udpeges til alt fra bedømmelsesprocesser i konkurrencer og udbud med arkitektydelser til bygningspræmieringer og arkitekturråd. En fagdommer MAA formidler det arkitektoniske indhold for de øvrige dommere, så dommerkomitéen er rustet til at træffe de bedste beslutninger.

Fagdommer MAA
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +